Babay Kálmán
Babay Kálmán

2021. október 21. Csütörtök

Babay Kálmán

író, református lelkész

Születési adatok

1862. december 7.

Gárdony

Halálozási adatok

1933. április 29.

Balatonkenese


Iskola

A pápai református kollégium gimnáziumában éretts. (1880), Pápán református lelkészi vizsgát tett (I.: 1885; II.: 1888).

Életút

A csajági gyülekezet segédlelkésze (1885–1888), a mezőkomáromi (1888–1892), a sárkeresztesi gyülekezet lelkipásztora és egyházi tanfelügyelő (1892–1930); közben református egyházmegyei tanácsbíró is (1920–1930), 1931-től Balatonkenesén élt.

 

A Függetlenségi Párt Bodajki választókerületi elnöke (1892–1913).

Balatonnal kapcsolatos elbeszéléseket, színdarabokat, vallásos műveket, ill. vidéki és budapesti napilapokban tárcákat írt. A Tisza virága c. regénye (1889) feltűnést keltett az Egyetemes Regénytár pályázatán. Több népdalhoz zenét is szerzett. Egyes adatok szerint Székesfehérvár mellett, Sárkeresztesen a magyar falvakban először az ő családjánál állítottak karácsonyfát (1890-es évek). 

Szerkesztés

Elbeszélései, írásai elsősorban Pápai Lapokban (1888-tól), a Magyar Hírlapban (1890–1915), a Koszorúban (1901–1916), a Pesti Hírlapban (1915-ig); tárcái a Dunántúli Protestáns Lapokban jelentek meg (1895-től).

Főbb művei

F. m.: Szerelmes kisasszonykák. Elbeszélések. (Veszprém, 1887)
Balaton-melléki történetek. Elbeszélések. (Veszprém, 1892)
A Visky-lányok. Regényes korrajz. (Pápa, 1899)
Szabó Péter. Elbeszélés. (Bp., 1901)
A szent mezőföldi ev. ref. egyházmegye lelkészi könyvtárának jegyzéke. Összeáll. (Székesfehérvár, 1901)
Ravatal mellett. Imák és elmélkedések. I–II. köt. (Debrecen, 1910)
Nádfedelű házak alatt. Elbeszélések. (Szentgotthárd, 1911)
Szép Balaton mellől. Mesék és elbeszélések. I–III. köt. (Debrecen, 1912)
Az apák eszik meg az egrest. Elbeszélés. (Bp., 1916)
Fejér vármegye reformációja. (Bp., 1918).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013