Baán Jenő
Baán Jenő

2023. december 10. Vasárnap

Baán Jenő

római katolikus pap, politikus

Névváltozatok

Bán Jenő 

Születési adatok

1869. március 25.

Iván, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1937. július 22.

Bad Gastein


Iskola

Középiskoláit Sopronban, teológiai tanulmányait a győri hittudományi főiskolán végezte, pappá szentelték (1891).

Életút

Kismartonban káplán (1891–1893), a győri ún. kis szeminárium lelki igazgatója (1893-tól), egyúttal Süttör plébánosa (1893–1937); esperessé (1916), tb. kanonokká nevezték ki (1929); ill. kormányfőtanácsosi címet kapott (1924). Sopron vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, örökös tagja (1934–1937), részt vett a katolikus társadalmi mozgalmakban, Sopron vármegye törvényhatósága küldötteként a Felsőház tagja (1927–1937).

Szerkesztés

Írásai a Soproni Naplóban jelentek meg (1909-től).

Főbb művei

F. m.: Shakespeare–Tolstoj. Szatírikus röpirat. (Bp., 1907).

Megjegyzések

Gulyás: II. köt. Bán Jenő név alatt!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője