Austerweil Géza
Austerweil Géza

2023. december 8. Péntek

Austerweil Géza

vegyészmérnök

Születési adatok

1882. június 12.

Barsbaracska

Halálozási adatok

1964. február 29.

Párizs


Iskola

A zürichi tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1904), a zürichi Technische Hochschulén műszaki doktori okl. szerzett (1906); Londonban H. Spencernél filozófiát tanult.

Életút

A zürichi Technische Hochschule tanársegéde (1910 előtt), Franciaországban telepedett le (1910–1914), az I. világháború kitörésekor hazatért, a fronton súlyosan megsebesült. Az összeomlás után a bécsi Hadügyminisztérium munkatársa (1918–1919), majd haláláig ismét Párizsban élt (1919-től). Az ország német megszállása idején a francia nemzeti ellenállási mozgalom résztvevője (1940–1944).

Bécsi tartózkodása idején saját, olcsó módszereivel gyantát és sellakot állított elő, Boszniai katonai szolgálata alatt szilvamagból sikerült zsiradékot kinyernie. Az 1930-as években ioncserélő anyagokkal és tulajdonságaikkal foglalkozott, 1945 után Frédéric Joliot-Curie munkatársaként az uránizotópok szétválasztását kutatta.

Főbb művei

F. m.: Untersuchungen über das Scheele’’sche Aetznatronverfahren. (Zürich–Bp., 1906)
A Schele-féle nátronlúg készítési eljárásáról. (Bp., 1908)
Die angewandte Chemie in der Luftfahrt. (München–Berlin, 1914)
Gewinnung und Verarbeitung von Harz und Harzprodukten. Roth Gyulával. (München–Berlin, 1917)
A gyanta és a gyantatermékek feldolgozása. Roth Gyulával. (Bp., 1919)
L’’échange d’’ione et les échangeurs. Principe et applications. (Paris, 1955).

Megjegyzések

MÉL I. téves születési hely: Baracska!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője