Aubermann Miklós
Aubermann Miklós

2021. október 25. Hétfő

Aubermann Miklós

római katolikus pap, író

Születési adatok

1874. február 28.

Csanád, [= Németcsanád], Torontál vármegye

Halálozási adatok

1964. június 9.

Plattenhardt, Németország


Iskola

Középiskoláit Szegeden és Jászóvárott, a teológiát Esztergomban végezte, ahol áldozópappá szentelték (1897), a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1910).

Életút

Bp.-en hittanár (1897–1900), majd Velics Lajos családjának nevelőjeként Voloscában, Athénben és Kairóban élt (1900–1901), Bp.-en hitoktató (1901), Bp.-Belvárosban (1904–1914), Bp.-Lipótvárosban káplán (1914–1919), Bp.-Belvárosban adminisztrátor (1919– 1921), majd szolgálaton kívül helyezték (1921–1923). A bp.-i VI. ker. gimnáziumban a hittan r. tanára (1923–1925), budaörsi adminisztrátor (1925–1926), plébános (1926–1944). A II. vh. végén Németországba távozott (1944). Gimnáziumi és polgári iskolai erkölcstani, apologetikai, szertartástani és egyháztörténeti tankönyveket írt.

Szerkesztés

A Katholikus Nevelés szerkesztője (1907–1918). Hitéleti írásai elsősorban a Jó Pásztor (1897–1907), a Magyar Sion (1903–1904), a Katholikus Szemle (1905–1916) és az Alkotmány c. lapokban jelentek meg (1907–1911).

Főbb művei

F. m.: Fráter György Alvincen. 1551. (Bp., 1899)
Igazság és szeretet. (Bp., 1899)
Egyiptom és Hellász földjén. (Bp., 1904)
Bibliai történetek. Elemi iskolai tankönyv. (Bp., 1905)
Katolikus erkölcstan a középiskolák számára. (Bp., 1907
5. kiad. 1930)
A katolikus hit védelme. Apologetika. Középiskolai tankönyv. (Bp., 1907
3. kiad. 1922)
Katolikus egyháztörténet. Középiskolai tanárképzői tankönyv. (Bp., 1908
5. kiad. 1930)
Főbb államtani kérdések Szent Ágostonnál és Szent Tamásnál. (Bp., 1911)
Katolikus szertartástan. Középiskolai és polgári leányiskolai tankönyv. (Bp., 1911
17. kiad. 1933)
Katolikus iskolai Biblia. Középiskolai tankönyv. I–II. (Bp., 1913
17. kiad. 1942).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013