Árvay József
Árvay József

2021. szeptember 16. Csütörtök

Árvay József

nyelvész, helytörténész

Születési adatok

1916. június 28.

Brassó

Halálozási adatok

1975. január 16.

Sepsiszentgyörgy


Iskola

A kolozsvári I. Ferdinánd Tudományegyetemen történelem–magyar szakos tanári okl. (1940), bölcsészdoktori okl. szerzett (1942).

Életút

A kolozsvári tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet tanársegéde (1940–1944), a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Könyvtára és Levéltára ig.-ja (1944–1947), a csernátfalusi iskola tanára és ig.-ja (1947–1948), a sepsiszentgyörgyi textilipari szakiskola tanára (1948–1950), uo. az 1. sz. Líceum mellett működő esti munkáslíceum ig.-ja (1950–1953). A sepsiszentgyörgyi Állami Levéltár ig.-ja (1953–1974). Nyelvészként elsősorban romániai magyar helynevek kutatásával és nyelvművelési kérdésekkel fogl. Réty, a Gyergyói-medence és a Nyikó-mente helységnévanyaga kéziratos hagyatékában maradt. Levéltári munkája során megtalálta Kemény Zsigmond naplóját (közzétette Benkő Samu, 1966-ban), rendezte a 18–19. sz.-i háromszéki falugyűlések jegyzőkönyveit (megalapoza ezzel Imreh István későbbi feldolgozásait).

Emlékezet

Születésének 75. évfordulóján a Székely Nemzeti Múzeum az EMKE-Mikes Közművelődési Egyesülettel közösen emlékkiállítással egybekötött emlékülést tartott (1991).

Szerkesztés

A sepsiszentgyörgyi múzeum évkönyveinek szerkesztőbiz. tagja (Aluta, 1969–1972). Nyelvészeti tudományos dolgozatai elsősorban a Magyar Népnyelvben (1940-től), az Erdélyi Múzeumban, az Előrében, a Megyei Tükörben, a Korunkban jelentek meg (1978-tól).

Főbb művei

F. m.: A térszíni formák nevei a barcasági Hétfalu helyneveiben. (Magyar Népnyelv, 1941)
A térszíni formák nevei Kalotaszegen. (Magyar Népnyelv, 1942)
A barcasági csángó Hétfalu helynevei. Egy. doktori értek. is. (Kolozsvár, 1943)
Váradi József és Bartalis Ferenc. (Aluta, 1969)
Az első háromszéki nyomda és hírlap. (Aluta, 1970).

Irodalom

Irod.: Imreh István: Emléksorok a levéltárosról, a helytörténészről. (Utunk 1975. 20.)
Csia Ernő: Á. J. (Aluta, 1975)
Benkő Loránd: Emlékezés Á. J.-re. (Magyar Nyelv, 1975)
Csia Ernő: Á. J. (Gyökerek, 1976).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013