Árvay József
Árvay József

2024. július 21. Vasárnap

Árvay József

nyelvész, helytörténész

Születési adatok

1916. június 28.

Brassó

Halálozási adatok

1975. január 16.

Sepsiszentgyörgy


Iskola

A kolozsvári I. Ferdinánd Tudományegyetemen történelem–magyar szakos tanári okl. (1940), bölcsészdoktori okl. szerzett (1942).

Életút

A kolozsvári tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet tanársegéde (1940–1944), a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Könyvtára és Levéltára ig.-ja (1944–1947), a csernátfalusi iskola tanára és ig.-ja (1947–1948), a sepsiszentgyörgyi textilipari szakiskola tanára (1948–1950), uo. az 1. sz. Líceum mellett működő esti munkáslíceum ig.-ja (1950–1953). A sepsiszentgyörgyi Állami Levéltár ig.-ja (1953–1974). Nyelvészként elsősorban romániai magyar helynevek kutatásával és nyelvművelési kérdésekkel fogl. Réty, a Gyergyói-medence és a Nyikó-mente helységnévanyaga kéziratos hagyatékában maradt. Levéltári munkája során megtalálta Kemény Zsigmond naplóját (közzétette Benkő Samu, 1966-ban), rendezte a 18–19. sz.-i háromszéki falugyűlések jegyzőkönyveit (megalapoza ezzel Imreh István későbbi feldolgozásait).

Emlékezet

Születésének 75. évfordulóján a Székely Nemzeti Múzeum az EMKE-Mikes Közművelődési Egyesülettel közösen emlékkiállítással egybekötött emlékülést tartott (1991).

Szerkesztés

A sepsiszentgyörgyi múzeum évkönyveinek szerkesztőbiz. tagja (Aluta, 1969–1972). Nyelvészeti tudományos dolgozatai elsősorban a Magyar Népnyelvben (1940-től), az Erdélyi Múzeumban, az Előrében, a Megyei Tükörben, a Korunkban jelentek meg (1978-tól).

Főbb művei

F. m.: A térszíni formák nevei a barcasági Hétfalu helyneveiben. (Magyar Népnyelv, 1941)
A térszíni formák nevei Kalotaszegen. (Magyar Népnyelv, 1942)
A barcasági csángó Hétfalu helynevei. Egy. doktori értek. is. (Kolozsvár, 1943)
Váradi József és Bartalis Ferenc. (Aluta, 1969)
Az első háromszéki nyomda és hírlap. (Aluta, 1970).

Irodalom

Irod.: Imreh István: Emléksorok a levéltárosról, a helytörténészről. (Utunk 1975. 20.)
Csia Ernő: Á. J. (Aluta, 1975)
Benkő Loránd: Emlékezés Á. J.-re. (Magyar Nyelv, 1975)
Csia Ernő: Á. J. (Gyökerek, 1976).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője