Árvay Gergely
Árvay Gergely

2024. július 21. Vasárnap

Árvay Gergely

író, műfordító, premontrei szerzetes, római katolikus pap

Születési adatok

1790. november 4.

Vajta, Fehér vármegye

Halálozási adatok

1871. július 7.

Buda


Iskola

Középiskolai tanulmányainak befejezése után belépett a piarista rendbe (Kecskeméten, 1806), majd a csornai premontrei szerzetesrend tagja (1811-től), a pesti központi papnevelő intézetben tanult (1811–1816), áldozó pappá szentelték (1816). Az MTA tagja (l.: 1834. nov. 8.).

Életút

A kőszegi (1807–1810), a sátoraljaújhelyi piarista rendi iskola tanára (1810–1811). Türjén lelkész és a csornai prépostság titkára (1816–1823), a keszthelyi r. k. gimnázium r. tanára (1823–1833), a szombathelyi gimnázium ig.-ja (1833–1843), a csornai prépostság jánoshidai, majd csornai birtokainak kormányzója (1843–1856), nyugalomba vonulása után a rend könyvtárosa (Csornán, 1856-tól). 1825-től közöl verseket és novellákat az Athenaeum-ban, az Egyházi Tárban és kassai lapokban. Első „eredeti beszélye” a Román- kórság a kassai Felső-Magyarországi Minervában jelent meg (1825-ben), ezután még több kisebb verset, epigrammát közölt ugyanit (1830–1831-ben). Az 1830-as évektől szinte kizárólag csak műfordítással fogl., elsősorban Corneille, Molière és Voltaire műveit tolmácsolta. Corneille Cid-jének műfordítása kéziratban maradt.

Szerkesztés

1825-től közöl verseket és novellákat az Athenaeum-ban, az Egyházi Tárban és kassai lapokban. Első „eredeti beszélye” a Román- kórság a kassai Felső-Magyarországi Minervában jelent meg (1825-ben), ezután még több kisebb verset, epigrammát közölt ugyanit (1830–1831-ben).

Főbb művei

F. m.: Honoribus … Pauli Gyöngyösy ord. canon. reg. praemonstratensium praelati… (Sabariae, 1820)
Nők iskolája. Vígjáték 5 felvonásban. Molière után magyarosítva. (Külfödi játékszín. II. köt. Pest, 1833)
Tancred. Szomorújáték 5 felvonásban. Voltaire után fordította. (Külföldi játékszín. VI. köt. Buda, 1834)
Carmen honoribus cels Josephi Kopácsy, archiepiscopi Strigoniensis. (Ginsii, 1839).

Irodalom

Irod.: Szvorényi József: Emlékbeszéd Á. G. felett. (Pest, 1872)
Elek Oszkár: Ossian támadói. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1938).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője