Árkövy József
Árkövy József

2021. október 21. Csütörtök

Árkövy József, 1905-től tahitótfalusi

fogorvos, szájsebész

Névváltozatok

1862-ig Arnstein

Születési adatok

1851. február 8.

Pest

Halálozási adatok

1922. május 17.

Budapest


Iskola

Középiskoláit Nagyszombaton és Esztergomban végezte, a bp.-i tudományegyetemen orvostudori okl. szerzett (1876), sebészmester és fogász vizsgát tett (1877). A londoni School of Dental Surgery-ben (1876–1877), és Párizsban hosszabb tanulmányutat tett (1877), a fogászat tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1882).

Életút

Bp.-en fogorvos (1877–1880), majd magánintézetének vezetője (Árkövy József Foggyógyintézete, Bp., IV. ker., Magyar u. 21., 1880– 1888), a bp.-i Szent Rókus Kórház Fogászati Osztályának főorvosa (1888–1890). A bp.-i tudományegyetemen a fogászat magántanára (1882–1892), c. ny. rk. (1892–1906), ny. rk. (1906–1918), ny. r. tanára (1918–1920) és a Fogászati (1906-tól Stomatológiai Klinika) ig.-ja (1890–1922). A magyarországi tudományos fogorvosképzés megteremtője. Nevéhez fűződik a fog- és szájbetegségek kórbonctani, kórszövettani vizsgálatokon alapuló új, nemzetközileg elterjedt osztályozásának és diagnosztikájának kidolgozása. Alapvetően új eredményeket ért el hisztológiai kutatásaival, új konzerválási, szájsebészeti műtéteket dolgozott ki, jelentősen fejlesztette a foghúzás és -tömés technikáját. A (magánintézetéből, ill. a szintén általa alapított Szent Rókus Kórház Fogászati Osztályából megalapított) bp.-i Fogászati Klinika első ig.-ja, majd az ő tervei alapján adták át az új Stomatológiai Klinika épületét (Bp., Mária u., 1909. febr. 14.). A klinikán elsősorban magángyűjteményéből nemzetközi hírű sztomatológiai szakkönyvtárat is létrehozott.

Emlékezet

A BOTE-n munkásságának tiszteletére Árkövy József-emlékérmet alapítottak (1963).

Elismertség

A Fogorvosok Egyesülete (1879-től), a Bp.-i Kir. Orvosegyesület Stomatológus Szakosztálya (1896-tól) és a Stomatológusok (Fogorvosok) Országos Egyesületének alapító tagja (1896-tól), díszelnöke. Az Odontological Society of Great Britain alelnöke (1903–1905) Az Association Stomatologique Internationale elnöke, majd örökös tb. elnöke.

Főbb művei

F. m.: A fogak gondozása a gyermekeknél és felnőtteknél. (Bp., 1881)
A fogbél és gyökhártya bántalmainak diagnosztikája (Bp., 1884)
Diagnostik der Zahnkrankheiten und der durch Zahnleiden bedingten Kiefererkrankungen. (Stuttgart, 1885
oroszul: Moszkva, 1896), Fogászati kalauz orvosok és orvostanhallgatók számára. Hattyasy Lajossal, Tigermann Mórral. (Bp., 1894)
Indikationen zur stomatologische Therapie. I. (Wien, 1900)
Zur Wende des Jahrhunderts. (Wien, 1900).

Irodalom

Irod.: Á. J. szakirodalmi dolgozatainak jegyzéke. (Bp., 1905)
Szabó József: Á. J. – Bónis Ferenc: Á. J. (Fogorvosi Szemle, 1922)
Morelli Gusztáv: Á. J. szerepe a stomatológiai eszme fejlődésében. (Gyakorlati eredmények a stomatológiában. Bp., 1947)
Kende János: Emlékezés Á. J.-re. (Fogorvosi Szemle, 1951)
Morelli Gusztáv: Á. J. (Fogorvosi Szemle, 1951)
Morelli Gusztáv: Á. J. Művei bibliográfiájával. (Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 1957)
Hattyasy Dezső: Á. J. emlékezete. (Fogorvosi Szemle, 1960)
Kapronczay Károly: Á. J. (Orvosi Hetilap, 1971)
Huszár György: Száz éve jelent meg Árkövy Diagnosztikája. (Orvosi Hetilap, 1986).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013