Arany A. László
Arany A. László

2024. július 21. Vasárnap

Arany A. László

nyelvész, etnográfus, kultúrpolitikus

Névváltozatok

Arany Adalbert László 

Születési adatok

1909. november 19.

Betlér

Halálozási adatok

1967. október 13.

Rozsnyó


Iskola

A pozsonyi Komensky Egyetemen magyar és szláv nyelvészet–filozófia szakon végzett (1935), bölcsészdoktori okl. szerzett (1938), a Pázmány Péter Tudományegyetemen kiegészítő tanulmányokat folytatott (1944).

Életút

A pozsonyi Komensky Egyetem Dialektológiai Intézetének vezetője (1935–1944), egyúttal a pozsonyi reálgimnázium r. tanára és uo. a Kereskedelmi Főiskola előadó tanára (1935–1943). A Szlovákiai Magyar Közművelődési Egyesület Néprajzi Kutatócsoportjának vezetője (1939–1945) és a Szlovák Tudományos Akadémia tud. munkatársa (1943–1946), kutatói állásának elvesztése után Orlovsky József kiadóvállalatának alkalmazottja (1946–1949).

A Rozsnyói Múzeum igazgatója (1955–1958).

A Szlovák Állam fennállása idején a szlovákiai magyar kulturális élet egyik vezető személyisége, a szlovákiai magyarság jogainak védelmében kifejtett tevékenysége miatt öt évi szabadságvesztésre ítélték (1949), börtönbüntetése alatt nyugat-csehországi uránbányákban dolgozott (1949–1954). Nyelvészként fonológiával, magyar és szlovák nyelvjáráskutatással, a magyar–szlovák kétnyelvűség vizsgálatával, a mai magyar nyelv nyelvrendszer-előzményeinek szerkezettörténetével foglalkozott. Néprajzi, művelődés- és bányatörténeti kutatásokat is végzett. Szlovákiai magyar népköltés-gyűjteménye kéziratban maradt.

Emlékezet

Emléktábláját Kolonban leplezték le (1993. jún. 27.). Halálának 40. évfordulóján szakmai emlékkonferenciát rendeztek Rozsnyón (2007. okt. 26.), amelyet az életét bemutató emlékkiállítás nyitott meg.

Szerkesztés

A Szlovákiai Magyar Közlemények szerkesztője (1939–1944).

Főbb művei

F. m.: A szlovákiai magyarság néprajza. (Pozsony, 1941
2. kiad. Rozsnyó, 1990)
Kolon nyelvjárásának fonológiai rendszere. Bevezetés a szerkezeti nyelvjárástanba. (Pozsony, 1944
2. kiad. angol címmel, de magyar nyelven: The Phonological System of a Hungarian Dialect. An Introduction to Structural Dialectology. Bloomington–The Hague, 1967)
Gramatika jazyka slovénskeho. Orlovsky Józseffel. (Bratislava, 1946)
Trubetzkoy nyelvelméletének és fonológiájának lélektani és logikai alapjai. (Bp., 1967).

Irodalom

Irod.: Szépe György: A. A. L. (Nyelvtudományi Közlemények, 1970)
Turczel Lajos: Kapcsolataim A. A. L.-val. (Régió, 1990)
Sándor Anna: A. A. L. emlékkönyve. (Nyitra, 1993)
Motesiky Árpád: Arany tanár úr… (Hét, 1993)
Forgon S. Szilvia: Nagy tudós lehetett volna. (Új Szó, 1993)
Ambrus Ferenc: A. A. L. és Rozsnyó. (Rozsnyó, 1994)
Tököly Gábor: Ki kicsoda Rozsnyón? (Samorin, 1999)
Szabó Loránd: A. A. L. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Megjegyzések

RÚL I. és UMÉL I. téves születési adat: szept. 19.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője