Apponyi Sándor
Apponyi Sándor

2021. október 21. Csütörtök

Apponyi Sándor, nagyapponyi gr.

könyvgyűjtő, bibliográfus, diplomata

Születési adatok

1844. január 19.

Párizs

Halálozási adatok

1925. április 18.

Lengyel, Tolna vármegye


Család

Sz: Apponyi Rudolf, gr. (1812–1876) politikus, diplomata, az Osztrák–Magyar Monarchia párizsi, majd londoni követe. F: Esterházy Alexandra, gr.

Iskola

Tanulmányait Párizsban és Londonban végezte (1863-ig), az MTA tagja (ig.: 1888. máj. 2.; t.: 1905. máj. 12.).

Életút

Londonban és Párizsban követségi attasé (1863–1866), Párizsban követségi titkár (1871–1874), apja halála után (1876) lengyeli kastélyába vonult vissza, ahol könyvgyűjtéssel, történelemmel és régészettel fogl. Támogatta Wosinszky Mór plébános őskori leletekben gazdag lengyeli ásatásait (1881–1890), majd jelentős szerepet játszott az ásatásokon alapuló szekszárdi múzeum felállításában (1896). Ogy.-i képviselő, a Főrendiház tagja (1885–1918). Cs. és kir. kamarás (1883-tól), valóságos belső titkos tanácsos (1897-től), főkamarásmester (1904-től). Az aranygyapjas rend lovagja (1907-től). Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványokban egyedülállóan gazdag gyűjteményének egy részét bemutatta a bp.-i könyvkiállításon (1882), könyvgyűjteményét a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Könyvtárának ajándékozta (1924; a MNM, ill. az Országos Széchényi Könyvtár 1925-től különgyűjteményként őrzi). Egyúttal közreadta gyűjteményének annotált katalógusát, amely a magyar vonatkozású külföldi kiadványoknak máig legteljesebb jegyzéke. Ókori vázagyűjteménye a Szépművészeti Múzeum Antik Osztályának gyűjteményébe, a Wosinszky Mór által előkerült híres bronzedényekből álló lelet az MNM-be került.

Emlékezet

Özvegye a lengyeli uradalmat évjáradék ellenében teljes felszereléssel együtt szintén az MNM-nek adományozta (1927). Ma itt működik az Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola, a lengyeli kastély parkjában szobrát is felállították. Születésének 150. évfordulója alkalmából az Országos Széchényi Könyvtár emlékülést és kiállítást rendezett tiszteletére (1994).

Főbb művei

F. m.: Isotae Nogarolae Veronensis Opera quae supersunt. Accedunt Anglae et Zeneverae Noparolae Epistolae et Carmina. 1–2. Összegyűjtötte. (Vindobona–Bp., 1886)
Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok 1720-ig. 1–2. (Bp., 1900–1902)
Hungarica. Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften bis 1720. Besorgt von Lajos Dézsi. 1–4. (München, 1903–1927)
A Pécz nemzetség apponyi ágának az Apponyi grófok családi levéltárában őrizett oklevelei. 1. köt. (Bp., 1906).

Irodalom

Irod.: Lukinich Imre: Gróf A. S. (Századok, 1925)
Hóman Bálint: Gróf A. S. (Bp., 1925)
Végh Gyula: Rairora et curiosa gróf A. S. gyűjteményéből. (Bp., 1925)
Dézsi Lajos: Gróf A. S. ig. és t. tag emlékezete. (Bp., 1926)
Vértesy Miklós: A. S. (Könyvtáros, 1957)
Soltész Zoltánné: A. S. Hungarica-gyűjteménye és katalógusa. (Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1994)
Magyarország és Európa az Apponyi-gyűjtemény tükrében. Emlékülés és kiállítás A. S. születésének 150. évfordulója alkalmából. Szerk. W. Salgó Ágnes. (Bp., 1995)
A. S. és felesége, Esterházy Alexandra élete és munkássága a korabeli sajtóban. Bibl. Összeáll. Sz. Debreczeni Kornélia. (Magyarország és Európa az Apponyi-gyűjtemény tükrében. Bp., 1995).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013