Antus Sándor
Antus Sándor

2024. július 21. Vasárnap

Antus Sándor

vegyészmérnök, kémikus

Születési adatok

1944. február 28.

Szeged, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

2021. december 21.

Budapest

Temetési adatok

2022. január 4.

Budapest

Farkasrét (hamvasztás utáni búcsúztatás)


Család

Nagyszülei: Antus András, Tantos Rozália.

Szülei: Antus András (1916. nov. 6. Fadd, Tolna vm.–1970. szept. 16. Bp. Temetés: 1970. szept. 21. Farkasrét), a Sasad Mgtsz ellenőrző bizottságának elnöke, Tóth-Baranyai Sarolta.

Testvére: Bölcsházy Andrásné Antus Sarolta fogorvos.

Felesége: 1968-tól Ercsényi Ágnes vegyészmérnök, a BME Szerves Kémiai Technológiai Tanszéke munkatársa. Gyermeke, fia: Antus Balázs (1972–).

Iskola

Általános iskoláit Faddon és Budapesten végezte, a budapesti I. István Gimnázium reál tagozatán éretts. (1962) és az akkor indult politechnikai képzés keretében, a BME laboránsképző tanfolyamán is végzett (1962).

A BME Vegyészmérnöki Kar Gyógyszeripari Ágazatán vegyészmérnöki okl. szerzett (1968), doktorált (1971), a kémiai tudományok kandidátusa (1977), doktora (1993).

Az MTA tagja (l.: 2004. máj. 3.; r.: 2010. máj. 3.).

Életút

A BME Vegyészmérnöki Kar Szerveskémiai Tanszéke laboránsa (1962–1963). A Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára–MTA Alkaloidkémiai Kutatócsoport Flavonoidkémiai Részlegének kutatómérnöke (1968–1973), az MTA KKKI Flavonoidkémiai Osztályának tud. munkatársa (1973. aug. 1.–1976. dec. 31.), a BME Vegyészmérnöki Kar Szerveskémia Tanszéke–MTA Alkaloidkémiai Kutatócsoport tud. munkatársa (1977. jan. 1.–1979), tud. főmunkatársa (1979–1993. jún. 30.). C. egy. docens (1987-től). A KLTE TTK, ill. a Debreceni Egyetem (DE) Szerveskémiai Tanszéke egy. tanára (1993. júl. 1.–2008. jún. 30.) és az MTA–DE Szénhidrát-kémiai Kutatócsoportjának vezetője (2004–2012). Emeritusz professzor (2014-től).

A bochumi Ruhr Egyetem Humboldt-ösztöndíjas vendégkutatója (1977 és 1982), a Bécsi (1987), majd a Zürichi Egyetemen tett hosszabb tanulmányutat (1988).

Flavonoidkémiával, elsősorban a természetben előforduló izoflavanonok szintézisével, farmakológiailag aktív flavano- és neolignánok izolálásával, szerkezetfelderítésével és szintézisével foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a tallium (III)-sók flavonoidkémiai alkalmazásának vizsgálata terén.

Elismertség

Az MTA Közgyűlés képviselője (1994–2004) és az MTA Kémiai Tudományok Osztálya doktor képviselője (1994–2004). A Doktori Tanács Kémiai Szakbizottságának tagja (1995–2000).

Az MTA Flavonoidkémiai Bizottsága titkára (1985–1993), elnöke (1993-tól). Az MTA Elméleti Szerves Kémiai Bizottsága, ill. a Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottsága tagja (1985-től), az MTA Botanikai Bizottsága tagja (1987-től). Az MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai Munkabizottsága elnöke (2008-tól).

A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Szerves- és Gyógyszerkémiai Szakosztályának vezetőségi tagja. Az OTKA Természettudomány Szakkollégiuma tagja (1993–1996), Kémia II. Zsűri elnöke (1996–1999).

Elismerés

Zemplén Géza-díj (1984), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997–2000), Novicardin Díj (1998), Ipolyi Arnold-díj (1999), Széchenyi-díj (2000), Pro Scientia Érem (Debreceni Akadémiai Bizottság, 2007), Náray-Szabó István Tudományos Díj (2015).

A Paderborni Egyetem Emlékérme (2008). 

A Magyar Érdemrend középkeresztje (2018).

Szerkesztés

A Magyar Kémikusok Lapja szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: A padmakasztein és a padmakasztin létezéséről. Farkas Loránddal, Gottsegen Ágnessel és Nógrádi Mihállyal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1969. 11.)
The Synthesis of Dalbergioidin. Farkas Loránddal, Gottsegen Ágnessel és Nógrádi Mihállyal. (Acta Chimica, 1970-1.)
Néhány természetes eredetű izoflavanon: a dalbergioidin, az ougenin és a ferreirin szerkezetigazoló szintézise. Egy. doktori értek. (Bp., 1971)
Synthesis Natural Isoflavanones and Homoisoflvanaones. Farkas Loránddal, Gottsegen Ágnessel és Nógrádi Mihállyal. (Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, 1973)
Synthesis
of Natural Isoflavonoids by the Oxidative Rearrangement of Chalcones by Thallium(III) Nitrate. Farkas Loránddal, Gottsegen Ágnessel és Nógrádi Mihállyal. (Topics in Flavonoid Chemistry and Biochemistry. Proceedings of the Fourth Hungarian Bioflavonoid Symposium, Keszthely. Szerk. Farkas Loránd, Gábor, Miklós és Kállay Ferenc. Bp., Akadémiai Kiadó, 1975)
A tallium(III)-nitrát
alkalmazása természetes flavonoidok szintézisében. Kand. értek. (Bp., 1976)
Dihydrochalcone Typre Sweetening Agents. I–II. Többekkel. (Acta Chimica, 1978. 2.)
Conversion of a 2’-hydroxy-isoflavones to 11H-benzofurano [2,3-b]-benzopyran-11-ones. Nógrádi Mihállyal. (Acta
Chimica, 1979. 1-4.)
The Synthesis of Isosophoronol, an Isoflavanone from Sophora tomentosa. (Flavonoids
and Bioflavonoids. Proceedings of the 4. International Bioflavonoid Symposium. Munich, 1981. Szerk. Karakas Loránd [et al.] Bp., Akadémiai Kiadó, 1982)
Synthesis of Some Pterocarpenes Obtained from Brya ebenus. Többekkel. (Journal of Chemical
Society Perkin Transactions, 1982)
A Novel Highly Stereoselective Synthesis of
Tetrahydrodibenzo-1,4-dioxanes. Többekkel. (Chemische Berichte, 1989)
Regioselective Synthesis of 2- and 3-aryl-1.4-benzodioxanes. Többekkel. (Liebigs Annals of Chemistry, 1990)
Enantiometric Separation of Racemic Isoflavanones  and Related Compounds on (+)Poly(triphenylmethyl Methacrylate) Coated Silica Gel. Többekkel. (Journal of
Chromatography, 1992)
Természetes eredetű oxigén-heterociklusok szintézise és térszerkezetének vizsgálata. Doktori értek. (Bp., 1992)
Substituent Effects in the Free Radical Reactions of Silybin: Radiation Induced Oxidation of the Flavanoid at Neutral ph. Többekkel. (
International Journal of Radiat. Biology, 1993)
About the Chiral Recognition Mechanism of (+)-poly(tryphenylmethyl methacrylare) Coated Silica Gel. Többekkel. (Acta Chimica, 1994. 3-4.)
Flavonoids and bioflavonoids. Proceeding of the International Bioflavonoid Symposium. Vienna, July 16–19. 1995. Szerk. Gábor Miklóssal és Vetschera, Karinnal. (Bp., Akadémiai Kiadó, 1996)
Flavonoidok N-heteroanalógjai. L. Tőkés Adrienne-nel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1998. 3.)
Egyszerű szintézisút az antioxidáns tulajdonságú 8.O.4’-típusú neolignánok előállítására. Kónya Krisztinával és Varga Zsuzsával. (Magyar Kémikusok Lapja, 2002. 6.)
O-heterociklusos vegyületek, szekunder monoalkoholok és primer monoaminok kiroptikai vizsgálata. Kurtán Tiborral. (Acta Pharmaceutica Hungarica, 2003. 3.)
Az oxigén-heterociklusokhoz kapcsolódó kutatásaim négy évtizede. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 2004. okt. 19.
megjelent: Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián. A 2004. máj. 3-án megválasztott akadémikusok székfoglalói. Bp
., 2014)

Szerves kémia. IIII. köt. Egyetemi tankönyv és monográfia. Mátyus Péterrel. (Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005–2006 és utánnyomások: 2007–2013
2. átd. kiad. 2014 és utánnyomások)

Természetes eredetű O- és C-prenilezett flavinok szintézise és antifungális aktivitásuk vizsgálata. Többekkel. (Acta Pharmaceutica Hungarica, 2007. 1.)
A First Synthesis of Sulfonic Acid Analogues of N-acetylneuraminic Acid. Többekkel. (Tetrahedron Letters, 2008)
Biológiailag aktív vegyületek kutatása a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszékén 1992–2009 között. 1–4.
(Acta Pharmaceutica Hungarica, 2009. 3.–2010. 4.)
Újabb eredményeink a biológiailag aktív  heterociklusok kémiájában. Akadémiai székfoglaló. Elhangzott: 2010. nov. 16.
megjelent: Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián. A 2010. máj. 3-án megválasztott akadémikusok székfoglalói. Bp
., 2015)
A polifenolok szerepe a szőlő és a bor életében. (Magyar Kémikuisok Lapja, 2011. 11.)
Bioactive Nonanolide Derivatives Isolated from the Endophytic Fungus Cytospora sp. Többekkel. (Journal of Organic Chemistry, 2011)
Szénhidrát-kémiai kutatások a Debreceni Egyetemen. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2011. 2-3.)
Synthesis and Anticoagulant Activity of Bioisosteric Sulfonic-Acid Analogues of the Antithrombin-Binding Pentasaccharide Domain of Heparin. Többekkel. (Chemistry A European Journal, 2012)
Újabb eredményeink a heparinoid szulfonsavak szintézisében. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 2013. 9.)
Antikoaguláns hatású pentaszacharid-szulfonsav sorozat moduláris szintézise. Problémák és megoldások. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 2014. 6.)
Újabb adatok izovanilin típusú molekulák édes ízének molekuláris hátteréről. Többekkel.
(Acta Pharmaceutica Hungarica, 2014. 1.)
Characterization of Cladosporols from the Marine Algal-Derived Endophytic Fungus Cladosporium cladosporioides EN-399 and Configurational Revision of the Previously Reported Cladosporol Derivatives. Többekkel. (Journal of Organic Chemistry, 2017)
[1,5]-Hydride Shift-Cyclization versus C(sp2)-H Functionalization in the Knoevenagel-Cyclization Domino Reactions of 1,4- and 1,5-Benzoxazepines. Többekkel. (Molecules, 2020)
An Optically Active Isochroman-2H-Chromene Conjugate Potently Suppresses Neuronal Oxidative Injuries Associated with the PI3K/Akt and MAPK Signaling Pathways. Többekkel. (Acta Pharmacologica Sinica, 2021).

F. m.: megemlékezései: Lipták András. (Magyar Kémikusok Lapja, 2012. 11.)
Megemlékezés Makleit Sándor egyetemi tanárról. (Magyar Kémikusok Lapja, 2013. 3.)
Megemlékezés Lipták András nemzetközileg elismert szénhidrátkémikusról. (Magyar Kémikusok Lapja, 2015. 1.)
Kajtár Márton emlékezete. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2020. 2.).

Irodalom

Irod. és források: Elhunyt Antus András. (Magyar Nemzet, 1970. szept. 19.)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1994–1998. (Bp., 1993–1997)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000–2009. (Bp., 1999–2008)
Az MTA új levelező tagjai. (Magyar Tudomány, 2005. 1.)
Bazsa György: Egyetemünk akadémikusai – számokban. (Debreceni Szemle, 2015. 3.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6PCH-GFF?i=190&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A7W1R-WC3Z (Antus András halotti anyakönyve, 1970)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/309536 (Antus András gyászjelentése, 1970)

https://mta.hu/mta_hirei/elhunyt-antus-sandor-kemikus-az-mta-rendes-tagja-111838 (Antus Sándor halálhíre, 2021)

https://www.ch.bme.hu/document/2821/original/Gyaszjelentes_AntusS.pdf (Antus Sándor gyászjelentése)

https://kemia.unideb.hu/hu/dr-antus-sandor (életrajza és publikációi, 2021)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2022

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője