Antolik Károly
Antolik Károly

2023. december 1. Péntek

Antolik Károly

fizikus, pedagógus

Születési adatok

1843. január 28.

Kolbach, Szepes vármegye

Halálozási adatok

1905. június 20.

Pozsony


Iskola

Középiskoláit Lőcsén, Aradon és Nagyváradon végezte, a pesti tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. szerzett (1867).

Életút

A kaposvári (1868–1869), a kassai főreáliskolában a természettan és mennyiségtan r. tanára (1869–1874), állami ösztöndíjjal Berlinben v. Helmholtznál, Heidelbergben R. Bunsennél és G. H. Quinckénél folytatott tanulmányokat (1874–1875). Hazatérése után az aradi főreálisk r. tanára (1875–1892), a pozsonyi főreáliskola r. tanára és igazgatója (1893–1905). Az elektromosságtan egyik magyar úttörője. Üveglemezekkel előidézett elektronikus zajokkal fogl., a légköri villamosságot kutatta, csillagászati megfigyeléseket végzett. A 20. sz. eleji híres ún. elektromos porok előállítója. Jelentős tankönyvírói tevékenysége is.

Szerkesztés

A Pesti Hírlap rovatvezetője; szakcikkei elsősorban a Természettudományi Közlönyben (1873-tól) és az Általános Tanügyi Közlönyben jelentek meg (1881-től).

Főbb művei

F. m.: A hullák elégetésének szükségességéről. (Magyar Orvos és Természetvizsgáló Vándorgyűlés Munkálatai, 1893)
A hangáttétellel előidézett hangidomokról kifeszített rezgőhártyákon és üveglemezeken. (Értekezések a Természettudományok Köréből, 1894)
A Nap, bolygórendszerünk főcsillagának működéséről. (Magyar Orvos és Természetvizsgáló Vándorgyűlés Munkálatai, 1897)
A rezgő hártyák hangidomai. (Magyar Orvos és Természetvizsgáló Vándorgyűlés Munkálatai, 1903)
Magyar ifjúsági játékok. (Pozsony, 1903)
tankönyvei: Kísérleti természettan. Tankönyv a középiskolák IV. osztálya számára. (Arad, 1880)
Természettan és vegytan alapelemei a felsőbb leányiskolák számára. (Arad, 1880)
A természettan és a természettani földrajz elemei a gymnasiumok számára. (Arad, 1881
3. kiad. 1884).

Irodalom

Irod.: A. K. (Pozsonyi Orvos-természettudományi Egylet Közleményei, 1905)
Patkós András: Egy kutató középiskolai tanár. A. K. (Fizikai Szemle, 1980)
Radnai Gyula: Vajon ki volt A. K.? (Fizikai Szemle, 1984)
Morovics Miroslav Tibor: A. K. életművéről. (Fizikai Szemle, 1984).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője