Antalffy Endre
Antalffy Endre

2024. július 12. Péntek

Antalffy Endre

irodalomtörténész, író, orientalista

Születési adatok

1877. február 3.

Ratosnya, Maros-Torda vármegye

Halálozási adatok

1958. február 6.

Marosvásárhely


Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen középiskolai tanári (1902) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1904); a kairói Azhar mecset mohamedán főiskoláján (1902–1904), Jeruzsálemben és Konstantinápolyban az arab, héber, perzsa, szír és török nyelvet tanulmányozta (1906–1907).

Életút

A jászberényi gimnázium (1907–1908), a bp.-kőbányai állami főgimnázium h. tanára (1908–1910), a marosvásárhelyi városi felsőkereskedelmi iskola (1910–1924), ill. uo. a román líceum r. tanára (1924–1938). Maros vm. alispánja (1944–1945). A marosvásárhelyi Nemzeti Tanács elnöke (1919). A közép- és újkori román történelem keleti forrásaival fogl. Magyar nyelvre lefordította a Koránt (kéziratban), az Ezeregyéjszaka meséit (kéziratban), Dzsámi epigrammáit, Omar Khajjám verseit. Románra fordította Evlija Cselebi moldvai útleírását. Saját verseit Chilf Miklós és Kozma Géza zenésítette meg.

Szerkesztés

A Klasszikus olvasmányok könyvsorozat szerkesztője (Osvát Kálmánnal, Kolozsvár, 1923-tól). Keleti útjáról a Budapesti Hírlapban és Az Újságban számolt be. Versei a Magyar Lányok (1897–1915), a Magyar Szemle (1898–1902) és az Uj Idők c. lapokban jelentek meg (1898–1903).

Főbb művei

F. m.: Petrőczy Kata Szidónia élete és munkái. 1664–1708. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1904)
Karácsonyi legenda. Színjáték. (Marosvásárhely, 1915)
A mester Színmű. (Marosvásárhely, 1914)
A libapásztor. Versek gyermekek részére. (Bukarest, 1955)
Mese egy pár kicsi csizmáról. Ifjúsági verses elbeszélés. Bukarest, 1957).

Irodalom

Irod.: Molter Károly: A. E. első ünneplése. (Igaz Szó, 1957)
Sasu, Dorothée: André Antalffy et les études orientales en Roumanie. (Studia et Acta Orientalia, 1957)
Farczády Elek: A. E. (Igaz Szó, 1958)
Bányai László: Az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlásának hullámai Erdélyben. (Korunk, 1965
B. L.: Hosszú mezsgye. Bukarest, 1970)
Nitra, V.: A. E. (Profiluri muresene. I. Tirgu-Mures, 1971).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője