Antal Mihály
Antal Mihály

2024. július 16. Kedd

Antal Mihály

nyelvész, könyvtáros

Születési adatok

1792. április 10.

Jászladány [keresztelés napja!], Jászkun Kerület

Halálozási adatok

1850. június 20.

Pest


Család

Apja községi jegyző volt Jászladányban.

Iskola

Az egri papnevelő-intézetben bölcseletet tanult, tanulmányai befejezése után kilépett a papi rendből (1811). A pesti tudományegyetemen orvosi tudományokat és jogot hallgatott (1810-es évek közepe–1820-as évek). Az MTA tagja (l.: 1833. nov. 15.).

Életút

Pesten, több jómódú családnál házitanító (1820-as évek), majd végleg Pesten telepedett le (1830-tól), s csak a tudományoknak élt. A Nemzeti Casino könyvtárosa (1834–1850). Bekapcsolódott a megalakult Magyar Tudós Társaság első munkálataiba, elsősorban az MTA kéziszótára anyagának gyűjtésébe és szerkesztésébe (1832–1837). Több írásában szorgalmazta a magyar nyelv kötelező oktatását. Néhány szépirodalmi műve is megjelent. Nagy munkája, a Ritka, új és tájszavak gyűjteménye kéziratban maradt.

Emlékezet

Róla nevezték el a jászladányi Antal Mihály Alapítványi Iskolát.

Főbb művei

F. m.: Gondolatok honi magyar nyelvünk terjesztésének némely eszközeiről. (Tudományos Gyűjtemény, 1827)
A Magyar Tudományos Akadémia kéziszótára. Szerk. (Pest, 1832–1837).

Irodalom

Irod.: Toldy Ferenc: Emlékbeszéd A. M. l. tag felett. (Akadémiai Értesítő, 1852
és T. F. összegyűjtött munkái. V. köt. Pest, 1872).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője