Antal Márk
Antal Márk

2021. október 16. Szombat

Antal Márk

művelődéspolitikus, matematikus

Névváltozatok

1898-ig Kohn

Születési adatok

1880. április 18.

Devecser

Halálozási adatok

1942. október 29.

Kolozsvár


Család

Fia: Antal János (1907–1943) író, újságíró és Antal István zongoraművész (1909–1978).

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. szerzett (1901).

Életút

Bp.-en polgári iskolai tanár (1901–1908), a bp.-i VIII. ker.-i felsőkereskedelmi iskola (1908–1910), a bp.-i IV. ker.-i leánygimnázium rendes tanára (1910–1914). Az I. vh.-ban mint tüzérhadnagy, ill. -főhadnagy a péterváradi helyőrségnél teljesített szolgálatot (1914–1918), az összeomlás után a Városi Alkalmazottak Országos Szövetsége (VAOSZ) iskolai reformbizottságának elnöke és a VAOSZ pegagógus szakcsoport kommunista frakciójának alapító tagja (1918. dec.–1919. jan.), a VAOSZ főig.-ja (1919. jan.–márc.), a Közoktatásügyi Népbiztosság csoportvezetője (1919. ápr.–júl.), a Tanácsköztársaság bukása után állását vesztette (1919. aug.). Bécsben telepedett le (1919. aug.–1920), majd haláláig Kolozsvárott élt (1920–1942). A kolozsvári Tarbut Országos Zsidó Iskolaegyesület ig.-ja (1920–1927), a Minerva Biztosító Társaság biztosítási matematikusa (1927–1940), a kolozsvári izr. gimnázium rendes tanára és ig.-ja (1940-1942). A kolozsvári szakszervezeti munkások szabadiskolájának rendszeres előadója (1921–1925). Matematikusként elsősorban kapcsolástannal és a geometriai szerkesztés elméletével fogl. Az Erdélyi Múzeum Egyesület Természettudományi Osztálya állandó előadójaként elsősorban Einstein relativitáselméletét és a két Bolyai munkásságát ismertette, népszerűsítette. Az oktatás folytonosságát a megfelelő, iskolán kívüli intézmények létrehozásával kívánta elérni. Kolozsvárott az első zsidó középiskola megszervezője, egyúttal tanítványaival lakásán ún. magánegyetemi órákat is tartott, ahol a matematikán kívül a magyar és világirodalmat, ill. a magyar történelmet népszerű formában ismertette.

Szerkesztés

A Középiskolai Mathematikai Lapok szerkesztője (Rátz Lászlóval, 1907-1914), az Ifjú Kelet c. zsidó ifj. lap társszerkesztője (Déznai Viktorral, Fürst Oszkárral, Hegedűs Árpáddal, Kolozsvár, 1922).

Főbb művei

F. m.: Kapcsolástan. Kombinatorika. (Bp., 1914).

Irodalom

Irod.: A. M. Emlékkönyv. Szerk. Weinberger Mózes. (Kolozsvár, 1943)
Jancsó Elemér: A. M. emlékezete. (Egység, 1946. 33.
J. E.: Kortársaim. Bukarest, 1976)
A szocialista tanítómozgalom Magyarországon 1900-tól 1920-ig. Szerk. Kelen Jolán. (Bp., 1958)
Mikó Imre: A. M. és köre. (Korunk 1972)
Szegő Júlia: A. M.-ra emlékezve. (Művelődés 1980)
Filep László: Magyar matematika Erdélyben a két világháború között. (Magyar Tudomány, 2001).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013