Antal László
Antal László

2021. június 15. Kedd

Antal László

nyelvész

Születési adatok

1930. június 25.

Szob

Halálozási adatok

1993. január

NSZK


Család

Sz: Antal Jenő (†1960) MÁV-segédtiszt, Lóbis Mária. F: 1957-től Csongrádi Zsuzsanna. Testvére: Antal Jenő villamosmérnök. Két fia volt: az egyik Antal László (1960).

Iskola

A bp.-i Mátyás Király Gimnáziumban – az Esze Tamás Népi Kollégium tagjaként – éretts. (1949), az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi Karán magyar szakos tanári okl. szerzett (1953); tanulmányai idején az Eötvös Kollégium tagja; a nyelvtudományok kandidátusa (1957), doktora (1981).

Életút

Az ELTE BTK-n Tamás Lajos aspiránsa (1953–1957), a Román Intézet egy. adjunktusa (1957–1961), az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék egy. docense (1961–1985); közben Rómában (1960), az USA-ban (Ford-ösztöndíjjal több helyen: 1966–1967) és Regensburgban vendégkutató (1970–1972). Az NSZK-ban telepedett le (1985–1993). Általános nyelvészettel fogl., a magyarországi strukturalista nyelvészet egyik úttörője és eredményeinek megismertetője a magyar alak-, mondat-, hang- és jelentéstanban. Új magyar grammatikai leírásai és elemzései, egy új magyar leíró nyelvtan megteremtésére irányuló elképzelései igen heves szakmai vitákat váltottak ki.

Elismertség

Az MTA Általános Nyelvészeti Bizottság titkára (1962–1968).

Főbb művei

F. m.: A fonéma fogalmának tisztázásához. Kand. értek. (Bp., 1956)
A strukturalizmusról. (Magyar Nyelvőr, 1958)
Az egyszeri megnyilatkozástól a fonémarendszerig. (Magyar Nyelvőr, 1962)
A morfémaalternánsoktól a morfémaosztályokig. (Magyar Nyelv, 1962)
A magyar esetrendszer. Benyújtott doktori értek. is. (Bp., 1961)
Questions of Meaning. (The Hague, 1963)
A nyelvi jel pszichologista koncepciójáról. (Általános Nyelvészeti Tanulmányok. I. Bp., 1963)
Content, Meaning and Understanding. (The Hague, 1964)
A formális nyelvi elemzés. (Bp., 1964)
A jelentés kérdései. (Nyelvtudományi Közlemények, 1966)
Problemi di Significato. (Milano, 1967)
A világ nyelvei. Csongor Barnabással, Fodor Istvánnal. (Bp., 1970)
Szemantikai interpretáció és nyelven kívüli tartalom. (Általános Nyelvészeti Tanulmányok. XI. Bp., 1976)
A tartalomelemzés alapjai. (Bp., 1976)
Egy új magyar nyelvtan felé. (Bp., 1977)
Bevezetés a propaganda elemzésébe. (Bp., 1978)
A szintaktikai viszonyok egy lehetséges hierarchiája. (Magyar Nyelv, 1979)
A mai magyar nyelv szinkron leírásának kérdéséhez. Doktori értek. (Bp., 1980)
Nyelvek nyomában. (Bp., 1981)
A hatodik mondatrész. (Bp., 1985)
szerk.: Aspekte der Semantik. (Frankfurt/M., 1972)
Modern nyelvelméleti szöveggyűjtemény. 1–6. (Bp., 1981–1986)
A világnyelv. Vál., szerk. (Bp., 1984)
ford.: Nyelvészeti szintaxis. Szerk. Rot Sándor, Siptár Péter. Ford. Többekkel. (Bp., 1977)
Kent, Rockwell: Kalandom az élet. Önéletrajz. Vál., szerk. Detre Zsuzsa. Ford. (Bp., 1980).

Irodalom

Irod.: Lengyel László: Egy fájdalmas arc. (Beszélő, 1994)
Papp Ferenc: A. L. (Nyelvtudományi Közlemények, 1994/95).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013