Antal Iván
Antal Iván

2024. július 16. Kedd

Antal Iván

közgazdász

Születési adatok

1928. március 28.

Kaposvár

Halálozási adatok

2008. augusztus 28.

Budapest


Család

Sz: Zsemlye Ilona. Szülei általános iskolai tanítók voltak. Fia: Antal-Mokos Zoltán közgazdász. 

Iskola

A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetemen végzett (1951), az MKKE-n doktorált (1965), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1982). 

Életút

Az Állami Ellenőrző Központ (ÁEK) revizora (1951–1956), a Kohó- és Gépipari Minisztérium (KGM) árszakértője (1957–1958), a Magyar Kábelművek belső ellenőre, szervezési osztályvezetője (1958–1964). Az Építésgazdasági és Szervezési Intézet (ÉGSZI) tud. főmunkatársa (1964–1970), főosztályvezetője (1970–1974), az Építőipari Számítástechnikai és Ügyvitel-gépesítési Vállalat főosztályvezetője (1974-1977), az Országos Vezetőképző Központ főmunkatársa (1977–1986?) és a MKKE Ipari Üzemszervezési Tanszéke egy. docense. 

Építőipari szervezetfejlesztéssel, építőipari vállalatok anyagi érdekeltségével és költséghatékonyságával, környezetbarát építőipari vállalatok kialakításával és fejlesztésével foglalkozott. Elméleti kutatásai és gyakorlati tapasztalatai alapján kidolgozta az építőipari vállalat egy új szervezeti működési modelljét. 

Elismertség

A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, a Gépipari Tudományos Egyesület és az Építőipari Tudományos Egyesület tagja. 

Szerkesztés

Az Ipargazdaság c. lap szerkesztője (1962-től), rovatvezetője (1964–1986), a Vezetéstudomány főszerkesztője. 

Főbb művei

F. m.: Ellenőrzés és vállalatvezetés I–II. köt. Monográfia. Baranyai Józseffel, Lukács Lajossal. (A Gazdasági ellenőrzés könyvtára. Bp., 1962)
Az igazgatók feladatairól és munkaidő-beosztásáról. – A vállalatvezetés kollektívája. (Ipargazdaság, 1962)
A gazdasági igazgató. (Pénzügyi Szemle, 1963)
Iparvállalati vezérigazgatók. (Ipargazdaság, 1964)
A vállalatok gazdasági tevékenységének értékelése és a vállalati vezetők beszámoltatása az ÉM irányítási rendszerében. (Az ÉGSZI kiadványa. Bp., 1965)
A vállalat vezetésének veszteségforrásai. (Az ÉGSZI kiadványa. Bp., 1965)
A vállalati gazdálkodás értékelése. – A vállalatok évi rendszeres ellenőrzésének módszeréről. (Pénzügyi Szemle, 1965)
A minisztériumi ellenőrzési feladatok megosztása. (Ipargazdaság, 1965)
Az építőipari vállalatok szervezeti kérdései. Lékai Ernővel. (Az ÉGSZI kiadványa. Bp., 1966)
A vezetők munkaideje. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1966
2. kiad. 1967)
Veszteségforrások. I–II. köt. Bánhidi Ferenccel. (Vállalati kiskönyvtár. Bp., 1966–1967)
A műszaki előkészítés és a termelésirányítás szervezése. Lékai Ernővel. 5 táblával és melléklettel. (Az ÉGSZI kiadványa. Bp., 1967)
Az értekezletek vezetése. (Vezetési ismeretek. I. köt. Bp., 1967)
A vezetők munkaidő-felhasználásának elemzése a szervezési felmérés egyik eszköze. (Munkaügyi Szemle, 1967)
Szervezési irányzatok a Magyar Kábel Művek szervezetének, működésének és vezetési rendszerének kialakításában. (Ipargazdaság, 1967)
A vállalatszervezés intézeti módszere. (Építésügyi Szemle, 1967)
A vállalaton belüli ellenőrzési rendszer. (Építőipari vállalatszervezés. 3. Az ÉGSZI kiadványa. Bp., 1968)
Az építőipari vállalatok szervezeti kérdései. 3 táblával. (Építőipari vállalatszervezés. 4. Az ÉGSZI kiadványa. Bp., 1968)
A vállalati szervezet fejlesztésének irányai. (Építésügyi Szemle, 1968)
A vállalatszervezési modell fejlesztése. (Vállalatvezetés–Vállalatszervezés, 1969)
A vállalati tervezési, érdekeltségi és szervezési rendszerek kialakításának alapelvei. (Építésügyi Szemle, 1969)
Építőipari vállalatok gazdasági sajátosságai. Felsőfokú pénzügyi és számviteli szakiskolai tankönyv. Kiss Zoltánnal. (Bp., 1970)
A vállalati szervezet fejlődésének irányzatai az építőiparban. – Adatok és tények tíz építőipari vállalat szervezetének 1968–1971. évi változásairól. (Ipargazdaság, 1972)
Az építőipari nagyvállalatok szervezetének jellemzői. (Építésügyi Szemle, 1972)
Építőipari vállalatszervezési modell. Az 1973. januári szervezőképző tanfolyam előadásai. (Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium kiadványa. Bp., 1972)
A rendszerszervezés módszertana építőipari alkalmazásban. Bőti Judittal. (A BME Továbbképző Intézete előadásai. Bp., 1974)
A szervezők helyzete és feladatai az építőipari vállalatoknál. – Fejezetek az építőipari vállalatszervezés elméletéből. (Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium Továbbképző Központja kiadványa. Bp., 1974)
Az építőipari vállalatok szervezetének fejlesztése. (Az ÉVM Építésügyi Tájékoztatási Központja kiadványa. Építő- és építőanyag-ipari vállalati kiskönyvtár. 12. Bp., 1975)
Elvek a számítógépek felhasználásához. (Építésügyi Szemle, 1975)
A vállalat működésének vezetői szervezése és szabályozása. A Közúti Közlekedési Vezetőtovábbképző Tanfolyamok jegyzete. (Bp., 1976)
A vezetési rendszerek fejlesztésének néhány problémája. – A termelésszervezés fejlődése az építőipari vállalatokban. (Ipargazdaság, 1976)
A termelés és az irányítás szervezésének fejlődése az építőipari vállalatokban. (Az ÉVM Továbbképző Központja kiadványa. Bp., 1977)
Építőipari vállalatok vezetési rendszerének fejlesztése. (Az ÉVM Építésügyi Tájékoztatási Központja kiadványa. Építő- és építőanyag-ipari vállalati kiskönyvtár. 15. Bp., 1977)
Az építőipari vállalatok számítógépes irányítási rendszerének fejlesztési szakaszai. (Információ–Elektronika, 1977)
A szervezetfejlesztés alapvonásai az építőipari vállalatokban. (Fejezetek a szervezetelemzés és szervezetfejlesztés témaköréből. Szerk. Máriás Antal. Bp., 1979)
Építőipari vállalatszervezési modellek. (Az ÉVM Építésügyi Tájékoztatási Központja kiadványa. Bp., 1979)
Környezet, vállalati célok – szervezetfejlesztés az építő- és az építőanyagiparban. Vasas Sándorral. (Az ÉVM Továbbképző Központja kiadványa. Bp., 1979)
Szervezési ismeretek és módszerek. Jegyzet vezetők részére. Horváth Endrével. (A Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet kiadványa. Bp., 1980)
A szervezetfejlesztés vállalati céljai. – A szervezetfejlesztés módszertani alapjai. (Vezetéstudomány, 1980)
A szervezetfejlesztés céljai, módszertani alapjai, jellemzői. Oktatási segédlet. (Szervezési ismeretek vezetők számára. Az OVK kiadványa. Bp., 1981)
Hosszú távú szervezetfejlesztés az Alba Regia Állami Építőipari Vállalatnál. (Szervezési ismeretek vezetők számára. Az OVK kiadványa. Bp., 1981)
A szervezetfejlesztési igények levezetése a vállalat környezetének és céljainak szempontjaiból. – A vállalat stratégiájának és szervezeti struktúrájának néhány összefüggése. (Ipargazdaság, 1981)
Középtávú szervezési súlypontok a kohó- és gépipari vállalatoknál. (Vállalatvezetés–Vállalatszervezés, 1981)
A szervezetfejlesztés elméleti alapjai és építőipari vállalati modellje. Kand. értek. (Bp., 1982)
Vállalati környezet, célok, szervezetfejlesztés. A Közúti Közlekedési Vezetőtovábbképző Tanfolyam jegyzete. (Bp., 1982)
A vállalati stratégia és a szervezeti struktúra összefüggései egy építőipari vállalat példáján. 1–2. (Vezetéstudomány, 1982)
Módszertani segédlet a mezőgazdasági nagyüzemek adóinak vizsgálatához. Gárván Jánossal. (Bp., 1983)
A szervezettervezés helye és szerepe a stratégiai tervezésben. (Szervezés és Vezetés, 1983)
A szervezetfejlesztés néhány vezetési kérdése. (Vezetésszervezés, 1985)
A szervezetfejlesztés folyamatmodelljének fejlődése. – A szervezetfejlesztés komplex folyamatmodellje.(Ipargazdaság, 1985)
Vállalatok környezete, céljai, szervezete. Monográfia. (Bp., 1986)
Folyamattanácsadás. (Ipargazdaság, 1986)
Stratégiai változások döntési folyamatának jellemzői. (Vezetéstudomány, 1986)
Sikeres vállalatok. Vállalati környezet, célok, szervezet. (Közgazdasági Szemle, 1986)
Vállalatok környezete, céljai, szervezete. Monográfia. (Bp., 1986)
Viták a szervezetek esetlegességének elméletéről. (Vezetéstudomány, 1989)
Szervezet és vezetés. Monográfia. Antal-Mokos Zoltánnal. (Bp., 1999)

 

szerk.: Kreativitás és innováció a vállalatvezetésben. Konferencia. Szerk. és összeáll. (Bp., 1985). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője