Antal Géza
Antal Géza

2021. szeptember 19. Vasárnap

Antal Géza, magyardellői

orvos, sebész

Születési adatok

1846.

Nagyenyed, Alsó-Fehér vármegye

Halálozási adatok

1889. december 20.

Budapest


Család

Sz: Antal László orvos, a Bethlen Collegium kóródájának főorvosa.

Iskola

A marosvásárhelyi főgimnáziumban végzett (1865), a bécsi (1865–1866) és a pesti tudományegyetemen tanult (1866–1870); Pesten orvostudori okl. (1870) sebésztudori és szülészmesteri okl. (1871), a férfi és női ivarszervek sebészi bántalmai tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1876). Az MTA tagja (l.: 1889. máj. 3.).

Életút

A bp.-i tudományegyetem Sebészeti Klinika egy. tanársegéde (1870–1884), magántanára (1876–1883), c. ny. rk. tanára (1883– 1889). A bp.-i Szent Rókus Kórház fiókosztálya rendelő orvosa (1883–1888), osztályvezető főorvosa (1888–1889). A magyarországi urológia, ill. urológiai sebészet megteremtője, az első magyarországi urológiai kézikönyv szerzője. Nevéhez fűződik az első magyarországi urológiai sebészeti osztály megszervezése (a Rókus Kórházban, 1888-ban). Elsőként szerkesztett aerouretroszkópot, amellyel a húgycső belvilágát lehetett nagy területen vizsgálni. Magyarországon elsőként készített felvételeket az ún. Nitze-féle cisztoszkóppal a hólyag faláról, majd Grünfeld Józseffel közösen részt vett a cisztoszkóp tökéletesítésében is. Kiváló operatőr volt, műtéti sikereit elsősorban az aszepszis alkalmazásával érte el.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Kerepesi úti (= Fiumei úti) Temetőben nyugszik, sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben).

Szerkesztés

Az Orvosi Hetilap társszerkesztője (Hőgyes Endrével, 1889-ben). Írásai a fentin kívül még elsősorban a Természettudományi Közlönyben (1873-tól) és az Akadémiai Értesítőben (1888); német nyelvű dolgozatai a Zentralblatt für Chirurgie, az Allgemeine Medizinische Zentralzeitung és a Wiener Medizinische Wochenschrift c. folyóiratokban jelentek meg (1873–1889).

Főbb művei

F. m.: Kovács József tanár sebészi kórodája a budapesti kir. magyar egyetemen az 1871/7–1873/4. tanévekben. Réczey Imrével. (Bp., 1876)
Hólyaghüvely sipoly, végbélhüvely sipolyképlés, hüvelyelzárás. (A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének munkálatai, 1879)
Az elvérzésről. Egyetemi előadás. (Népszerű természettudományi előadások gyűjteménye. 6. köt. 37. füz. Bp., 1883)
Electro aero-urethroskop. (Mathematikai és természettudományi értesítő, 1887)
Húgyszervi bántalmaknak sebészi kór- és gyógytana. 16 előadás. 52 szövegközti ábrával. (Bp., 1888
németül: Spezielle chirurgische Pathologie und Therapie der Harnröhre. Stuttgart, 1888).

Irodalom

Irod.: A. G. Arcképével. (Vasárnapi Ujság, 1890. 4.)
Hőgyes Endre: Emlékbeszéd Török József és A. G. akadémikus tagokról. (MTA Emlékbeszédek. Bp., 1899)
Kapronczay Károly: Adatok a hazai urológia múltjából. (Lege Artis Medicinae, 2000).

Megjegyzések

Váratlan halála miatt akadémiai székfoglalót nem tartott!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013