Antal Áron
Antal Áron

2021. október 21. Csütörtök

Antal Áron

történész

Születési adatok

1881. október 20.

Csíkdánfalva, Csík vármegye

Halálozási adatok

1966. április 28.

Csíktapolca


Iskola

Középiskoláit Csíksomlyón végezte, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári okl. szerzett (1908).

Életút

A kézdivásárhelyi gimnázium helyettes tanára (1907–1909), a csíksomlyói és a brassói gimnázium (1909–1920), a csíkszeredai főgimnázium rendes tanára (1920-tól). Történészként feldolgozta a moldvai csángó-magyar egyházközségeket meglátogató Imets Fülöp Jákó hagyatékát, tanulmányokat közölt Csík vármegye múltjáról. Részt vett a csíkdelnei r. k. templom restaurálásának megszervezésében (1934–1935). Szépíróként székely témájú elbeszéléseket írt. Elbeszéléseiben népmesei alakok szerepelnek, nála jelent meg először a székely Úz Bence, akiről Nyírő József mintázta regényalakját.

Elismertség

Az Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. A Székely Nemzeti Múzeum igazgató-választmányának tagja (1921–1944).

Szerkesztés

Elbeszélései, cikkei, történeti értekezései elsősorban a Székely Hírlapban (1907–1909), a Székely Ujságban (1909-től), a Csíki Hírlapban (1913-tól), az Ellenzékben (1924-től) és A Hírnökben jelentek meg (1924-től).

Főbb művei

F. m.: Imets F. Jákó. (A csíkszeredai r.k. főgimnázium értesítője, 1913)
Csík vármegye története. (Székelyföld és székely nagyjaink. I. Kézdivásárhely, 1914)
A török diák. Ifj. reg. (Kolozsvár, 1926)
Köderdő mellől. Elb.-ek. (Kolozsvár, 1927).

Irodalom

Irod.: Boér Hunor: A. Á. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013