Ángyán Béla
Ángyán Béla

2024. július 12. Péntek

Ángyán Béla, 1910-től vörösberényi

politikus, jogász, zeneszerző

Születési adatok

1885. március 10.

Budapest

Halálozási adatok

1959. december 30.

Pécs


Család

Sz: Ángyán Béla (1845–1920) orvos, belgyógyász, hohenaui Zettner Aranka (1862–1940). Testvére: Ángyán János (1886–1969) orvos, belgyógyász, Ángyán Géza (1890–1936) cs. és kir. udvari titkár, huszár főhadnagy és tordai Drasche-Lázár Alfrédné Ángyán Aranka. F: 1912-től Nagy Edit.

Iskola

Tanulmányait Budapesten és Berlinben végezte, a budapesti tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1911), ügyvédi szakvizsgát tett (1913).

Életút

Budapesten ügyvédi irodát nyitott (1913). Az I. világháborúban huszár főhadnagyként az orosz fronton szolgált, de sebesülése után (1914) szolgálaton kívüli állományba helyezték. Az összeomlás után a jobboldali konzervatív Nemzeti Egyesülés Pártja egyik megalapítója és vezetője (1919. febr.– márc.), egyúttal részt vett a keresztény és nemzeti alapon álló Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége megszervezésében is (1919. jan.–márc.).

A Tanácsköztársaság idején néhány hétig fogságban volt, majd Bécsben csatlakozott az Antibolsevista Comitéhoz, s gr. Bethlen István magántitkára lett (1919). Budapesten ügyvédi gyakorlatot folytatott (1919–1922). Minisztertanácsosi rangban a Miniszterelnökségi Sajtóiroda vezetője (1922–1928), Bethlen, mint egyik legbizalmasabb munkatársát a legkényesebb bel- és külpolitikai ügyekbe is beavatta. Az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkáraként (1927. jan.–1931. aug.) részt vett az igazságügyi törvényalkotások előkészítésében, Bethlen bukása után őt is felmentették (1931).

A Keresztény Kisgazda, Földműves és Polgári Párt (Egységes Párt), ill. a Nemzeti Egység Pártja országgyűlési képviselője (Békési választókerület, 1927–1931 és 1935–1939; Pápai választókerület, 1931–1935).

Zeneszerzőként legismertebb művét, Délibáb hercegnő c. háromfelvonásos operettjét a budapesti Blaha Lujza Színház mutatta be először (1921. okt. 8.).

Emlékezet

Budapesten született és tevékenykedett, élete végén Pécsett (Szent István tér 15.) telepedett le, ott is hunyt el. A budapesti Fiumei úti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2010-ben).

Elismertség

A Hadimúzuem Egyesület és a Külügyi Társaság igazgatóválasztmányának tagja.

A Hunnia Csónakázó Egylet és a M. Kir. Yachtklub választmányi tagja.

Irodalom

Irod.: Magyar színművészeti lexikon. Szerk. Schöpflin Aladár. (Bp., 1929)
Békésmegyei fejek. 1929. Szerk. Gergely Gábor Arnold. (Békéscsaba, 1929)
A magyar feltámadás lexikona. Szerk. Szentmiklóssy Géza. (Bp., 1930)
A magyar legújabb kor lexikona. Szerk. Kerkápoly M. Emil. (Bp., 1930)
Három évtized története életrajzokban. Szerk. Gellért Imre és Madarász Elemér. (Bp., 1932)
Ki kicsoda? Kortársak lexikona. (Bp., 1937)
Magyar politikai és közigazgatási compass. 1919–1939. (Bp., 1939).

Megjegyzések

Lexikonok téves halálozási adata: 1945. júl. 10.! Azon a napon egy másik Ángyán Béla, egy részvénytársasági igazgató hunyt el!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2018

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője