Angyal Pál
Angyal Pál

2021. október 19. Kedd

Angyal Pál, sikabonyi

jogász

Születési adatok

1873. július 12.

Pécs

Halálozási adatok

1949. január 18.

Budapest


Család

Sz: Angyal Pál (1842–1913) kúriai bíró, Grabarics Tekla.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jog- és államtud. doktori okl. (1895), a büntetőjog és bűnvádi eljárás tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1900). Az MTA tagja (l.: 1909. ápr. 29.; r.: 1930. máj. 8.).

Életút

A pécsi kereskedelmi iskola r. tanára (1897–1898), a pécsi püspöki joglíceumban a büntetőjog és jogbölcselet r. tanára (1898– 1912). A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1900–1912), a büntetőjog ny. r. tanára (1912–1944) és a jogbölcsészet ún. jogosított tanára (1914–1944); közben az Állam- és Jogtudományi Kar dékánja (1920–1922), az egyetem rektora (1933–1934). Ogy.-i képviselő, a Felsőház tagja (1942–1944). Büntetőjogászként a klasszikus büntetőjogi iskola képviselője; számos modern jogintézmény (pl. fiatalkorúak bírósága, patronázsrendszer, stb.) bevezetését szorgalmazta, részt vett a büntetőjogi kodifikációban.

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (1916–1949) és alelnöke (1944). Az Aquinói Szent Tamás Társaság tagja (1910-től). A Finn Tudományos Akadémia külső tagja (1944-től). A Magyar Jogászegylet Büntetőjogi Szakosztályának elnöke (1920–1939), majd az egylet elnöke (1939–1944). A debreceni Tisza István Tudományos Társaság tb. tagja (1940-től).

Elismerés

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem tb. doktora (1940). Corvin-koszorú (1941).

Szerkesztés

A Pécs-Baranyai Múzeum Egyesület Értesítője (1908–1911), a Bűnügyi Szemle (1913–1919), a Büntetőjog Tára (1913–1915), az Angyal-szeminárium kiadványai (1916–1944), az Ecclesia (1920–1923), a Magyar Jogi Szemle (1920–1944) és a Magyar Jogi Szemle Könyvtára szerkesztője (1920–1944).

Főbb művei

F. m.: A munkamegosztás. (Bp., 1898)
A személyes bűnpártolás. (Bp., 1900)
A személyes tulajdonságok és körülmények tana. (Bp., 1902)
A biztosíték mellett való szabadlábra helyezés. (Bp., 1903)
A véletlenség és a kísérlet. (Bp., 1903)
A tömeg bűntettei. (Bp., 1905)
Büntetőjog és büntető eljárás. (Bp., 1905)
A letartóztatottak családtagjainak támogatása. (Bp., 1907)
Vélemény a büntetőnovella tervezetéről. (Bp., 1907)
A titok védelme anyagi és alaki büntetőjogunkban. (Bp., 1908)
A magyar büntetőjog tankönyve. I–II. (Bp., 1909–1915
8. kiad. 1943)
Visszalépés a kísérlettől, eredményhárítás és jóvátétel. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1909. dec. 6.
megjelent: Értekezések a társadalomtudományok köréből. 14. köt. 4. Bp., 1910
kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1910)
Fiatalkorúak és büntetőnovella. (Pécs, 1911
2. bőv. kiad. Bp., 1912)
A fiatalkorúakra vonatkozó büntető jogszabályok magyarázata. I–II. Többekkel. I–II. (Bp., 1911–1912)
Büntetőjogunk átalakulása. (Bp., 1913)
A hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekmények. (Pécs, 1915
2. kiad. 1916)
A magyar büntetőeljárásjog tankönyve. I–II. (Bp., 1915– 1917)
A háború hatása büntetőjogunkra. (Bp., 1916)
A visszaható erő az anyagi büntetőjogban. (Bp., 1916)
Anyagi és alaki büntetőjog. I–II. Degré Miklóssal. (Pécs, 1917)
A szociológia vázlata. (Pécs, 1922
2. kiad. Szociológia címen. 1924)
A jogbölcselet alaptételei. (Pécs, 1926)
A magyar büntetőjog kézikönyve. I–XXI. (Bp., 1927–1944)
Tanulmányok és beszédek a szociológia és a büntetőjog köréből. 1922–1927. (Bp., 1927)
A közigazgatásellenesség büntetőjogi értékelése. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1930. dec. 9.
Értekezések a filozófiai és társadalmi tudományok köréből. 3. köt. 12. Bp., 1931)
A közvélemény-büntetés. (Bp., 1933)
Az egyetemi büntető jurisdictio. (Bp., 1933)
A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai. Rácz Györggyel. (Bp., 1934)
A magyar bűnvádi perrendtartás szabályai. (Bp., 1934)
A büntetés kiszabása bírói gyakorlatunkban. Rácz Györggyel. (Bp., 1934)
Büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. Isaák Gyulával. (Bp., 1937)
Fajvédelem és büntetőjog. (Bp., 1938)
A dolog fogalma a büntetőjogban. (Bp., 1939)
Az új dán sajtótörvény. (Bp., 1940)
A lengyel büntetőtörvénykönyv. (Bp., 1940)
I. Endre és Szent László büntetőtörvényei. (Bp., 1941)
A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai. (Bp., 1941)
A joghézag problematikája a büntetőjogban. (Bp., 1942)
A magyar bűnvádi perrendtartás hatályos jogszabályai. (Bp., 1942)
A magyar bűnvádi eljárásjog. (Bp., 1942)
A veszélyes hírkeltés. (Bp., 1942)
A hadviselés elleni bűntettek. (Bp., 1943)
A XVI–XVII. századi erdélyi büntetőjog vázlata. Degré Lajossal. (Bp., 1943)
ford.: Az olasz büntetőtörvénykönyv. Ford., bev. Rácz Györggyel. (Bp., 1937).

Irodalom

Irod.: Büntetőjogi tanulmányok A. P. születése 60. és jogtanári működése 35. évfordulójának emlékére. Szerk. Heller Erik, Moór Gyula, Rácz György. Munkássága bibliográfiájával. (Bp., 1933).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013