Angyal Endre
Angyal Endre

2024. július 19. Péntek

Angyal Endre

irodalomtörténész

Születési adatok

1915. szeptember 25.

Pozsony

Halálozási adatok

1976. március 28.

Pécs


Iskola

A bp.-i cisztercita gimnáziumban éretts. (1933), a Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1938), majd a müncheni és a firenzei egyetemen tanult.

Életút

Bp.-en óraadó tanár (1942), Bp.-en és Pécsett középiskolai tanár (1942–1953), a debrceni KLTE BTK Szlavisztikai Tanszék tanársegéde (1953–1966), a Dunántúli Tudományos Intézet tud. munkatársa (1966–1975). Közép- és Kelet-európa barokk irodalom-, művészet- és művelődéstörténetével, magyar–szláv kulturális kapcsolatokkal fogl.

Szerkesztés

Írásai elsősorban a Sorsunkban (1946–1947), a Déli Csillagban (1948), a Dunántúlban (1949–1953), az Irodalomtörténeti Közleményekben (1952–1976), a Soproni Szemlében (1956–1964), a Vasi Szemlében (1958–1973), a Filológiai Közlönyben (1959– 1964), a pécsi Jelenkorban (1960–1973), az Acta Litterariában (1962-től), a Studia Slavicában (1962–1967), a Baranyai Művelődésben jelentek meg (1969–1973).

Főbb művei

F. m.: Theatrum mundi. (Bp., 1938)
Udvari kultúra, udvari költészet. (Kolozsvár, 1944)
Barock in Ungarn. (Bp.–Leipzig–Milan, 1948)
Kelet-Európa művészete a 18–19. században. (Bp., 1961)
August Pavel. (Debrecen, 1961)
Die slawische Barockwelt. (Leipzig, 1961
Warszawa, 1972)
Paul Jozef Safarik. (Debrecen, 1962)
Dobrovic az ember, művész és politikus. (Pécs, 1968)
Magyar–horvát kapcsolatok a historiográfiában. (Bp., 1970).

Irodalom

Irod.: Gyenis Vilmos: A. E. (Irodalomtörténet, 1976)
Sziklay László: A. E. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1976)
Sziklay László: Andreas Angyal. (Studia Slavica, 1976).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője