Angelusz Erzsébet
Angelusz Erzsébet

2021. október 16. Szombat

Angelusz Erzsébet

pedagógus

Névváltozatok

Angelusz Róbertné Gubics Erzsébet

Születési adatok

1938. november 27.

Debrecen

Halálozási adatok

1995. november 14.

Budapest


Család

Sz: apja kertész volt, anyja Székely Erzsébet gondozónő. F: Angelusz Róbert (1939–) szociológus. Fia: Angelusz Iván jogász.

Iskola

A bp.-i Népművelési és Könyvtáros Gimnáziumban tanult, majd az iskola megszűnése után Debrecenben éretts. (1957), a KLTE BTK-n magyar szakos tanári–pedagógia szakos előadói okl. szerzett (1962) és népművelés szakon is tanult, doktorált (1978), a neveléstudomány kandidátusa (1995).

Életút

A KLTE BTK Filozófia Tanszék gyakornoka, tanársegéde (1962–1970), a Művelődésügyi Minisztérium Közművelődési Főosztályának főelőadója (1970–1972), az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat szerkesztője (1972–1974), az MTA Pedagógiai Kutatócsoport szerkesztője, ill. a Neveléstörténeti Kutatócsoport Neveléselméleti Osztályának tud. munkatársa (1974–1981), az ELTE BTK Neveléstörténeti Kutatócsoport tud. főmunkatársa (1981–1993). Nevelésfilozófiával, filozófiai antropológiával, elsősorban az ún. permanens nevelés antropológiai vonatkozásaival fogl. Vizsgálta a nevelés önszerveződési folyamataiban szerepet játszó társadalmi integrációkat (család, vallás, állam, nemzet stb.), a nevelés kulturális szabályozó tevékenységét, differenciálódási folyamatait.

Elismertség

A Magyar Pedagógiai Társaság elnökségi tagja (1985–1995).

Szerkesztés

A Magyar Pedagógia (1982–1986), a Pedagógiai Szemle, ill. az Új Pedagógiai Szemle c. folyóiratok szerkesztőbiz. tagja (1986–1990).

Főbb művei

F. m.: Az onto- és filogenezis párhuzamának biológiai, filozófiai, pszichológiai problémái. (Acta Universitatis Debrecina, 1964)
Észrevételek a neveléstudomány elméletképzési munkájáról (Magyar Pedagógia, 1972)
A propaganda főbb sajátosságai. (Bp., 1973)
A nők helyzetének sajátosságai. (Bp., 1974)
A közoktatás kérdései. (Bp., 1974)
Az antropológiai gondolkodás alakulása a 19–20. században, különös tekintettel a faji reprodukció témakörére. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1978)
Filozófia – antropológia – nevelés. (Bp., 1984)
An Anthropological Approach to the Theory and Practice of Education. (The Social Role and Evolution of the Teaching Profession in Historical Context. Joenssu, 1988)
Antropológia és nevelés. (Új Pedagógiai Szemle, 1993)
Neveléstudomány és antropológia. Kand. értek. (Bp., 1994).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013