Andor Károly
Andor Károly

2024. július 25. Csütörtök

Andor Károly

pedagógus, író

Névváltozatok

1898-ig Kapp

Születési adatok

1877. december 18.

Makó, Csanád vármegye

Halálozási adatok

1948. február 28.

Vác


Iskola

Belépett a piarista rendbe (1894), ahol tanári okl. szerzett és pappá szentelték (1901).

Életút

A kecskeméti piarista gimnáziumban a magyar nyelv és irodalom, a latin és az ún. görögpótló irodalom helyettes tanára (1901– 1902), a váci főgimnázium helyettes tanára (1902–1903), a sátoraljaújhelyi főgimnáziumban a magyar nyelv és irodalom, a latin nyelv és a vallástan helyettes tanára, főgimnáziumi hitszónok és a zeneiskola vezetője (1903–1904). Kilépett a rendből (1904), Bp.-re költözött. A bp.-i VII. ker.-i polgári leányiskolában a magyar nyelv és irodalom és történelem rendes tanára (1904–1917), a VII. ker.-i Egressy úti polgári fiúiskola rendes tanára és igh.-e (1917–1919). A Tanácsköztársaság alatt az iskola ig.-ja, egyúttal a IX. ker.-i Knézits u.-i Szent Margit Intézet vezetője és a Közoktatási Népbiztosság ügyosztályvezetője (1919. márc.–júl.). A bukás után állásvesztésre ítélték, hat évre eltiltották a tanítástól (1919), ill. elbocsátották a székesfőváros szolgálatából (1921). Vácra költözött, ahol a helyi Victoria cukrászda vezetője (1921–1927), a váci vízmű tisztviselője (1927–1928), ig.-ja (1929- 1943), nyugalomba vonult (1943); kérelmére a Tanácsköztársaság alatti tevékenysége miatt hátrányoktól mentesítve rehabilitálták és magasabb nyugdíjat kapott (1945). Aktívan részt vett Vác társadalmi és kulturális életében (1920–1947), a váci Polgári Dalkör alapító elnöke és karnagya (1922-től), a Váci Kaszinó főtitkára (1928–1945). A kormánypártok váci szervezetének főtitkára, majd elnöke (1924–1938). Verseket, elbeszéléseket, dalokat, zeneműveket írt. Lenn a falu végén nem füstöl a kémény c. dala (1899) máig népszerű. Több dalát külföldön dzsessz-zenekarra dolgozták át.

Főbb művei

F. m.: Deák Ferenc emlékezete. (Sátoraljaújhely, 1903)
Magyar nyelvtan mondattani alapon. 1–2. Szabó Ignáccal. (Bp., 1903–1905
3. kiad. 1912)
Magyar olvasókönyv. 1–2. Szabó Ignáccal. (Bp., 1904–1905
2. kiad. 1908–1909)
Csikósnóta. Szövegét és zenéjét írta. (Bp., 1904)
A Budapest V. ker. Munkásotthon népkönyvtárának címjegyzéke. Összeáll. Perényi Lajossal. (Bp., 1905)
Képviselőválasztás Vácon. (Vác, 1931)
Vác város vízműve. (Vác, 1931)
Vác. Prospektus. (Vác, 1934)
Epigrammák. (Vác, 1938)
A vízművek igazgatása. (Bp., 1940).

Irodalom

Irod.: Tragor Ignác: Vác az előadó művészetekben. (Vác, 1934)
Tragor Ignác: Váci pályák, váci babérok. (Vác, 1940).

Megjegyzések

MÉL I. téves halálozási adat: 1949. okt. 25.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője