Andersen György
Andersen György

2023. december 10. Vasárnap

Andersen György

újságíró, költő, műfordító

Születési adatok

1896. október 11.

Budapest

Halálozási adatok

1975. szeptember 25.

Dreux, Franciaország


Iskola

A pozsonyi ev. líceumban (1906–1911), a bp.-i VI. ker.-i főgimnáziumban tanult (1911–1914), Bp.-en érettségizett (1914), a bp.-i tudományegyetem orvosi karának hallgatója, tanulmányait megszakította. A párizsi École des Hautes Études Sociales-on végzett (1925 után).

Életút

Olaszországban (1922–1925), Franciaországban élt (1925-től); a Világ és a Magyar Hírlap c. lapok párizsi tudósítója (1925–1940), a Combat c. napilap külpolitikai rovatvezetője (1945–1974). Pályáját költőként kezdte, első verseskötete Babits Mihály előszavával jelent meg (1920). Jelentős műfordítói tevékenysége: Ady Endre, Juhász Gyula, Petőfi Sándor és Vörösmarty Mihály számos költeményét tolmácsolta francia nyelvre. A Grand Dictionnaire Larousse lexikonban a magyar irodalomról szóló címszavak és a magyar írók életrajzainak szerzője.

Szerkesztés

A Revue c. lap helyettes szerkesztője (1920). Versei a Felsőmagyarországban (1917-től), irodalomtörténeti írásai elsősorban a Magyar Szemle, a Spectacles du Monde és a Revue Politique et Parlamentaire c. lapokban jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: Tovább. Versek. Babits Mihály előszavával. (Bp., 1920)
Ölelés. Versek az életről és a szerelemről. 1920–1922. (Bp., 1922)
Csókok. Verseinek 3. könyve. (Bp., 1924)
Beszélgetés az Úristennel. Újabb versek. (Bp., 1926)
L’’histoire de la deuxième guerre mondiale. (Paris, 1945).

Irodalom

Irod.: Bajomi Lázár Endre: Emlékezés A. Gy.-re. (Magyar Nemzet, 1978. szept. 25.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője