Ambrózy Gyula
Ambrózy Gyula

2024. július 12. Péntek

Ambrózy Gyula, sédeni

politikus, jogász

Születési adatok

1884. február 12.

Nyíregyháza

Halálozási adatok

1954. március 2.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jog- (1907) és államtud. doktori okl. szerzett (1908).

Életút

Bp.-en törvényszéki jegyző (1910–1912), az Igazságügyi Minisztérium tisztviselője (1912–1921); fogalmazó (1913–1915), miniszteri segédtitkár (1915–1918), titkár (1918–1920), osztálytanácsos (1920–1921). A kormányzói kabinetiroda tanácsosa, osztályfőnöke (1921–1938), államtitkári rangban a kabinetiroda helyettes főnöke (1938–1943), főnöke (1943–1944). A II. vh. idején Horthy Miklós kormányzó bizalmi emberei közé tartozott: szorgalmazta a fegyverszüneti tárgyalásokat a Szovjetunióval és a nyugati hatalmakkal. Részt vett a kiugrási kísérlet előkészítésében (1944. okt. 15.), annak meghiúsulása után – bár a kormányzó kérte, hogy vele tarthasson – letartóztatták, és Mauthausenbe hurcolták. Hazatérése után a Szálasi-perben tanúként hallgatták ki (1946. febr.) Jogtudósként elsősorban nemzetközi joggal, a népszövetség dokumentumainak jogi vizsgálatával fogl.

Szerkesztés

Tanulmányai főként a Jogtudományi Közlönyben (1915-től), a Magyar Jogéletben (1916-tól) és a Magyar Jogi Szemlében jelentek meg (1934).

Főbb művei

F. m.: A harmadik javára szóló szerződések. (Bp., 1905)
A nemzetközi szerződések jogi kötelező ereje. (Bp., 1918)
A magyar békeszerződés tervezetének jogi vonatkozásai az entente válaszjegyzéke alapján. Alkér Kálmánnal. (Bp., 1920)
A magyar békeszerződés és a becikkelyező törvény szövege és magyarázata. Jegyzetekkel ellátta. (Bp., 1921)
A népszövetségi eszme reális tartalma. (Bp., 1925).

Irodalom

Irod.: Korom Mihály: Magyar rendszermentő kísérletek. (Történelmi Szemle, 1972).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője