Ambrózy Ágoston
Ambrózy Ágoston

2021. október 19. Kedd

Ambrózy Ágoston, id.

jogász

Névváltozatok

sédeni

Születési adatok

1879. március 7.

Sátoraljaújhely

Halálozási adatok

1968. november 11.

Budapest


Család

Sz: Ambrózy Nándor ügyvéd, Reviczky Sarolta. Fia: Ambrózy Ágoston, ifj. (1914–1998) író, költő, szerkesztő, Ambrózy György (1927–1985) orvos, neurológus. F: Ferenczy Aranka.

Iskola

Középiskoláit Kassán végezte, Grazban, Genfben és Bp.-en jogot hallgatott (1897-től), Bp.-en jogtud. doktori okl. szerzett és ügyvédi vizsgát tett (1907-ig).

Életút

Sátoraljaújhelyen ügyvédi irodát nyitott (1907–1924), Bp.-en törvényszéki bíró (1924–1944?). A bortermelés kultúr- és művelődéstörténetével, ill. Tokaj irodalmi és kultúrtörténeti vonatkozásaival fogl.

Szerkesztés

A Felsőmagyarországi Hírlap (1906-tól), a kassai Élet és Literatura (1912–1914), a Közművelődés (1920-tól) és a Zempléni Ujság szerkesztője (1920-tól). Kultúr- és művelődéstörténeti írásai elsősorban az Élet c. lapban (1910–1915), a Magyar Hírlapban (1912–1918), a Nemzeti Újságban jelentek meg (1920-tól).

Főbb művei

F. m.: Tokaj, Hegyalja és néhány szellemtörténeti vonatkozása. (Bp., 1932)
Szőlőhegyek védőszentjei, különös tekintettel a tokajhegyaljai nagy magyar borvidékre és a szent évre. (Bp., 1933)
Voltaire és a tokaji. Tanulmány. (Bp., 1934)
Magyar zenekedvelők. Emlékek és arcképek. (Bp., 1937)
Apponyi Albert. Adalékok életrajzához és nemzetközi munkásságához. (Bp., 1937)
Der Tokajer. (Bp.–Hamburg, 1944)
ford.: Naville, E.: A transvaali kérdés. (Bp., 1901).

Megjegyzések

UMIL 1. köt. életrajza és könyvészeti adatai összekeverve ifj. Ambrózy Ágoston adataival!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013