Almásy Andor
Almásy Andor

2021. szeptember 28. Kedd

Almásy Andor

vegyészmérnök

Születési adatok

1916. október 5.

Budapest

Halálozási adatok

1995. november 28.

Budapest


Család

Sz: Almásy Dezső, Rettegi Ilona. Testvére: Almásy Gedeon (1927–) vegyészmérnök, a kémiai tudományok doktora.

Iskola

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) vegyészmérnöki okl. szerzett (1939), a kémiai tudományok kandidátusa (1957), doktora (1968).

Életút

A Honvéd Haditechnikai Intézet mérnöktisztje (1938–1950), a JNMGE, ill. a BME Vegyészmérnöki Kar Ásványtani Tanszék tanársegéde, tanszéki mérnöke (1941–1950). A veszprémi Nehézvegyipari Kutató Intézet (NEVIKI) Fizikai Kémiai Osztályának tud. osztályvezetője és a budapesti Irányítástechnikai és Levegőtisztaság-védelmi Főosztály tud. tanácsadója (1950–1978). A NEVIKI és az MTA Izotópkutató Intézete Tudományos Tanácsának tagja. Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1954–1957). Műszeres analitikai és radiokémiai elválasztási módszerek kidolgozásával, ritkaföldfémek ioncserélő analitikai elválasztásával és mennyiségi meghatározása módszerének kidolgozásával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el az ioncserélő gyanták sokrétű radiokémiai alkalmazása terén. Új analitikai módszereket dolgozott ki a nehéz lantanidák kis mennyiségben történő meghatározására, ill. különböző izotópkészítmények tisztaságának ellenőrzésére.

Elismertség

A Vegyipari Izotópalkalmazási Bizottság titkára, alelnöke (1962–1972).

Főbb művei

F. m.: Ritkaföldfémek meghatározása nagymennyiségű foszfát mellett. Erdey Lászlóval, Kálmán Lászlóval. (Veszprém, 1951)
Ritkaföldfémek minőségi és mennyiségi meghatározása egymás mellett. Bor Györggyel. (Veszprém, 1952)
A ritkaföldfémek csoportjának meghatározása. Erdey Lászlóval, Kálmán Lászlóval. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1955)
Lépcsőzetes kromatográfiás eljárás ritkaföldfémek egymás melletti mennyiségi meghatározására. Kand. értek. (Veszprém, 1956)
Stepwise Elution Analysis for the Separation of Rare Earth Metals Preliminary Communication. (Acta Chimica, 1956)
Determination of Rare Earth Metals in Their Mixture. (Acta Chimica, 1958)
Diszperz elemek alkalmazásának kérdései. (Magyar Kémikusok Lapja, 1959)
Aktiválásos analízis. Összeáll. Többekkel. (Veszprém, 1961)
Ioncserélő oszlop teljesítményének vizsgálata radioaktív izotópos indikációval. Almásy Gedeonnal. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1961)
Radioaktív izotópok alkalmazása vegyipari vállalatoknál. (Bp., 1963)
Az ioncserélő kromatográfia komplex műszerezése (Mérés és Automatika, 1963)
A vállalati kutató laboratóriumokban alkalmazható … eszközök, műszerek, berendezések. (Bp., 1964)
Újabb eredmények a szervetlen kémiában. A lantanidák kémiája. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1964)
Ioncserélő műgyanták radiokémiai alkalmazásának néhány kérdéséről. Doktori értek. (Veszprém, 1966)
Vegyi üzemek emissziójának szabályozási kérdései. Polay Istvánnal. (NEVIKI Közleményei, 1978)
Radioaktívan jelzett kaolin modellanyag vízszűrési folyamatok vizsgálatára. Barcánfalvi Ferenccel, Pernyeszi Józseffel (NEVIKI Közleményei, 1979)
szabadalmai: Eljárás germániumot tartalmazó sósavas oldat dúsítására és kitermelésére és/vagy tisztítására. (1957)
Eljárás oktaklórciklopentán sugárkatalízis útján való előállítására. (1962)
Eljárás uránnak vastól, tóriumtól és ritkaföldfémektől való elválasztására ioncserével. (1967)
Eljárás tóriumnak ritkaföldfémektől való elválasztására. (1967).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013