Almásy Andor
Almásy Andor

2023. december 9. Szombat

Almásy Andor

vegyészmérnök

Születési adatok

1916. október 5.

Budapest

Halálozási adatok

1995. november 28.

Budapest


Család

Sz: Almásy Dezső, Rettegi Ilona. Testvére: Almásy Gedeon (1927–) vegyészmérnök, a kémiai tudományok doktora.

Iskola

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) vegyészmérnöki okl. szerzett (1939), a kémiai tudományok kandidátusa (1957), doktora (1968).

Életút

A Honvéd Haditechnikai Intézet mérnöktisztje (1938–1950), a JNMGE, ill. a BME Vegyészmérnöki Kar Ásványtani Tanszék tanársegéde, tanszéki mérnöke (1941–1950). A veszprémi Nehézvegyipari Kutató Intézet (NEVIKI) Fizikai Kémiai Osztályának tud. osztályvezetője és a budapesti Irányítástechnikai és Levegőtisztaság-védelmi Főosztály tud. tanácsadója (1950–1978). A NEVIKI és az MTA Izotópkutató Intézete Tudományos Tanácsának tagja. Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1954–1957). Műszeres analitikai és radiokémiai elválasztási módszerek kidolgozásával, ritkaföldfémek ioncserélő analitikai elválasztásával és mennyiségi meghatározása módszerének kidolgozásával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el az ioncserélő gyanták sokrétű radiokémiai alkalmazása terén. Új analitikai módszereket dolgozott ki a nehéz lantanidák kis mennyiségben történő meghatározására, ill. különböző izotópkészítmények tisztaságának ellenőrzésére.

Elismertség

A Vegyipari Izotópalkalmazási Bizottság titkára, alelnöke (1962–1972).

Főbb művei

F. m.: Ritkaföldfémek meghatározása nagymennyiségű foszfát mellett. Erdey Lászlóval, Kálmán Lászlóval. (Veszprém, 1951)
Ritkaföldfémek minőségi és mennyiségi meghatározása egymás mellett. Bor Györggyel. (Veszprém, 1952)
A ritkaföldfémek csoportjának meghatározása. Erdey Lászlóval, Kálmán Lászlóval. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1955)
Lépcsőzetes kromatográfiás eljárás ritkaföldfémek egymás melletti mennyiségi meghatározására. Kand. értek. (Veszprém, 1956)
Stepwise Elution Analysis for the Separation of Rare Earth Metals Preliminary Communication. (Acta Chimica, 1956)
Determination of Rare Earth Metals in Their Mixture. (Acta Chimica, 1958)
Diszperz elemek alkalmazásának kérdései. (Magyar Kémikusok Lapja, 1959)
Aktiválásos analízis. Összeáll. Többekkel. (Veszprém, 1961)
Ioncserélő oszlop teljesítményének vizsgálata radioaktív izotópos indikációval. Almásy Gedeonnal. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1961)
Radioaktív izotópok alkalmazása vegyipari vállalatoknál. (Bp., 1963)
Az ioncserélő kromatográfia komplex műszerezése (Mérés és Automatika, 1963)
A vállalati kutató laboratóriumokban alkalmazható … eszközök, műszerek, berendezések. (Bp., 1964)
Újabb eredmények a szervetlen kémiában. A lantanidák kémiája. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1964)
Ioncserélő műgyanták radiokémiai alkalmazásának néhány kérdéséről. Doktori értek. (Veszprém, 1966)
Vegyi üzemek emissziójának szabályozási kérdései. Polay Istvánnal. (NEVIKI Közleményei, 1978)
Radioaktívan jelzett kaolin modellanyag vízszűrési folyamatok vizsgálatára. Barcánfalvi Ferenccel, Pernyeszi Józseffel (NEVIKI Közleményei, 1979)
szabadalmai: Eljárás germániumot tartalmazó sósavas oldat dúsítására és kitermelésére és/vagy tisztítására. (1957)
Eljárás oktaklórciklopentán sugárkatalízis útján való előállítására. (1962)
Eljárás uránnak vastól, tóriumtól és ritkaföldfémektől való elválasztására ioncserével. (1967)
Eljárás tóriumnak ritkaföldfémektől való elválasztására. (1967).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője