Almási Antal
Almási Antal

2021. október 19. Kedd

Almási Antal

jogász

Névváltozatok

1883-ig Apfel

Születési adatok

1873. november 14.

Galgóc, Nyitra vármegye

Halálozási adatok

1941. december 15.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett, majd a berlini, kieli, lipcsei, heidelbergi és strassburgi egyetemen magánjogot tanult (1899-ig), a m. magánjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1910).

Életút

Újpesten törvényszéki aljegyző (1899–1901), Bp.-en törvényszéki jegyző (1901–1902), albíró (1902–1908), járásbíró (1908–1917), ítélőtáblai bíró (1917–1926), kúriai bíró (1926–1941). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem (1910–1918) és a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1927-től). A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen a magánjog c. ny. rk. tanára (1926–1940). Magánjoggal, polgári perrendtartással, a bírói gyakorlat jelentőségével, családjoggal fogl. Magánjogi felfogásában a Grosschmid Béni iskola képviselője.

Szerkesztés

A Fodor Ármin szerkesztette Magyar magánjog (I–V., Bp., 1899–1905) és a Szladits Károly szerkesztette Magyar magánjog (I–V., Bp., Bp., 1938–1940) munkatársa. Tudományos dolgozatai elsősorban a Jogtudományi Közlönyben (1897–1916), az Ügyvédek Lapjában (1898–1916), A Jogban (1898– 1900) és a Pénzintézeti Szemlében jelentek meg (1917-től).

Főbb művei

F. m.: Ellenjogok. (Bp., 1900)
Jogügyletek a tervezetben. (Bp., 1902)
Törvényes kötelmek a tervezetben. (Bp., 1906)
A tilos cselekmény a magánjogban. (Bp., 1907)
A dologi fogalom. Magánjogi tanulmány. (Bp., 1910)
Polgári perrendtartás és magánjog. (Bp., 1912)
Az egyoldalú ügylet. (Bp., 1913)
A második tervezet személyi és házassági joga. (Bp., 1913)
A háború hatása a magánjogra. (Bp., 1917)
Ungarisches Privatrecht. I–II. (Berlin–Leipzig, 1923–1924)
A kötelmi jog kézikönyve. (Bp., 1926
2. kiad. 1929)
A dologi jog kézikönyve. I–II. (Bp., 1928–1932)
Das materielle Erbrecht Ungarns. (Berlin, 1932)
Általános és különös vagyon bírói gyakorlatunkban. (Szeged, 1935)
A bírói gyakorlat jelentősége a magyar magánjogban. (Bp., 1935)
Családi jog. Csorna Kálmánnal, Szokolay Leóval. I–IV. (Bp., 1938–1940).

Irodalom

Irod.: B[eck] S[alamon]: A. A. (Jogtudományi Közlöny, 1946).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013