Alliquander Ödön
Alliquander Ödön

2021. október 19. Kedd

Alliquander Ödön, id.

bányamérnök, jogász

Születési adatok

1882. június 24.

Nagyvárad

Halálozási adatok

1954. október 26.

Budapest


Család

F: Vertán Gabriella. Fiai: Alliquander Ödön, ifj. (1914–1990) és Alliquander Endre (1913–2004) bányamérnökök.

Iskola

A Nagyváradi Jogakadémián jogtud. doktori okl. (1904), a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskolán bányamérnöki okl. szerzett (1908).

Életút

Abrudbányán és Petrozsényban ún. bányaesküdt (1909–1912), Petrozsényban és Zalatnán bányabiztos (1912–1917), Rozsnyón főbányabiztos, egyúttal a Magyar Földgáz Rt. kutató-bányamérnöke (1917–1919), majd ismét Petrozsényban bányabiztos (1919. jún.–1921). A Pénzügyminisztérium és a Kereskedelmi és Iparügyi Minisztérium előadója (1921–1945); miniszteri tanácsosi rangban (1933–1945). A II. vh. után Debrecenben szénkormánybiztos (1945–1947), az Iparügyi Minisztérium Bányaügyi és Földtani Osztályának vezetője, majd a Bányászati Kutató Intézet tud. munkatársa (1948–1954). Az újabbkori magyar bányajog egyik megteremtője. A II. vh. után jelentős szerepet játszott a magyarországi kőszénbányászat helyreállításában, a széntermelés megindításában.

Főbb művei

F. m.: Magyar bányajog. A bányászatra vonatkozó törvények, rendeletek, döntvények és elvi jelentőségű határozatok teljes gyűjteménye. Összeáll. Bán Imrével, Tassonyi Ernővel. (Bp., 1931)
Magyarország bánya- és kohóipara az 1912–1926. évben. (Bp., 1931)
Magyarországi szénbányavállalatok. 1940. Szerk. Tóth Pállal, Zsámboki Lászlóval. (Bp., 1940
hasonmás kiad.: Miskolc, 1989).

Megjegyzések

MÉL III. Bibliográfiai adatai összekeverve ifj. Alliquander Ödön adataival!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013