Albert János
Albert János

2023. december 9. Szombat

Albert János, csehétfalvi

vegyészmérnök

Születési adatok

1896. január 21.

Nagyenyed, Alsó-Fehér vármegye

Halálozási adatok

1973. április 15.

Budapest

Temetési adatok

1973. április 25.

Budapest

Farkasrét


Család

Régi erdélyi unitárius nemesi családból származott, Brassai Sámuel leszármazotta.

Nagyszülei: Albert János (1821. szept. 11. Nyárádszentlászló, Maros szék–1908. nov. 7. Torda, Torda-Aranyos vm.) unitárius lelkész és a tordai gimnázium r. tanára, abrudbányai Szabó Druzsiánna (†1887. máj. 29. Torda); Mandl Károly, Saltner Mária. Abrudbányai Szabó Druzsiánna nagyanyja, Koncz Klára és Brassai Sámuel anyja, Koncz Krisztina testvérek voltak.

Szülei: Albert Iván (1853. Torda–1934. dec. 2. Torda. Temetés: 1934. dec. 5. Torda) mérnök, az Alsó-Fehér vármegyei államépítészeti hivatal főnöke, műszaki főtanácsos, Mandl Ida (†1943. aug. 21. Bp. Temetés: 1943. aug. 24. Kerepesi út).

Albert Iván testvére: Csegezy Mihályné Albert Ilka (†1912. júl. 30. Torda).

Testvére: dr. Albert Anna Mária (1889. szept. 23. Nagyenyed–1969. jan. 20. Bp. Temetés: 1969. jan. 31. Óbuda) középiskolai tanár, az Erzsébet Nőiskola r. tanára és kövesdi Boér Farkasné dr. Albert Margit (†1926. febr. Torda) orvos.

Albert Margit férje: dr. Boér Farkas (1890. jún. 27. Tövis, Alsó-Fehér vm.–1918. okt. 26. Bp.) orvos, Boér Jenő és Papp Eszter fia.

Felesége: 1928. dec. 12.–1973. ápr. 15.: kisszántói és dobozi Dobozy Ilona (1901. nov. 8. Magyarigen, Alsó-Fehér vm.–1979. febr. 10. Bp. Temetés: 1979. febr. 27. Farkasrét), dr. Dobozy Vilmos (1862. febr. 23. Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.–1924. júl. 23. Bp.) orvos, Alsó-Fehér vármegye tiszti főorvosa és nagyváradi Köblös Mária (1869. jan. 10.–1903. dec. 29. Nagyvárad, Bihar vm. Temetés: 1903. dec. 31. Nagyenyed) leánya.

Gyermeke, fia: Albert Pál (†1944. dec. 27.) gyermekkorában, Budapest ostroma idején vesztette életét.

Iskola

A nagyenyedi Bethlen Kollégiumban éretts. (1914), a budapesti József Műegyetemen vegyészmérnöki okl. (1921), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) műszaki doktori okl. szerzett (1939), a műszaki tudományok kandidátusa (1956), doktora (1960).

Életút

Az I. világháborúban frontszolgálatot teljesített olasz hadifogságban volt (1918–1919). A József Műegyetem Mezőgazdasági Kémiai Tanszéken ’Sigmond Elek tanársegéde (1920–1922), a Lyon Szappan- és Vegyészeti Gyár üzemvezető mérnöke (1922–1925), az Újlaki Tégla és Mészégető Rt., ill. a Nagybátony-Újlaki Egyesült Iparművek Rt. üzemvezető mérnöke, főmérnöke, majd a vállalat kísérleti laboratóriumának vezetője (1925–1948). A Tégla és Cserépipari Központ Laboratóriumának vezetője (1948–1952), az Építőanyagipari Kutató Intézet, ill. a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet (SZIKKTI) Durvakerámiai Osztályának vezetője (1953. ápr. 1.–1971).

Építőanyag-ipari és gyártástechnológiai alapkutatásokkal, durvakerámiai építőanyagok szárítási és száradási folyamatainak, fagyállóságának, ill. víztartóképességének feltárásával foglalkozott. Kísérletei alapján fejlődött ki Magyarországon a különleges kerámiai elektromos szigetelőanyagok iparága (Nagybátony-Újlaki Rt., 1939–1948). Megvizsgálta és feltérképezte Magyarország fontosabb durvakerámiai agyagait, majd ezzel összefüggésben új technológiai eljárást dolgozott ki a hansági tőzeg felhasználásával víztaszító és hidegszigetelő építőelemek előállítására, ill. agyagkötésű porszénhamutéglák gyártására.

Tudományos pályafutásának kezdetén eljárásokat dolgozott ki kis térfogatsúlyú, hő- és hangszigetelő kovasav-mészműkövek előállítására (1934), majd Magyarországon először dolgozta ki a szalma-kartonlemezek gyártási eljárását (1936), ill. magnéziumszilikát-, titándioxid- és magnéziumtitanát-alapú nagyfrekvenciás kerámiai szigetelőanyagok gyártását vizsgálta. Később eljárást fejlesztett ki hűtőszigetelő-anyagok magyarországi tőzegből történő előállítására (1951–1953), végül üreges és nagyszilárdságú mészhomoktéglák és színes mészhomok-burkolóelemek gyártási technológiáját vizsgálta (1953-tól).

Elismertség

A Magyar Mérnök és Építész Egylet (MMÉE) tagja, a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) választmányi tagja.

Az Építőanyagipari Tudományos Egyesület (1949-től) és az Energiagazdasági Tudományos Egyesület alapító tagja (1951-től).

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1953), Munka Érdemrend (1958).

Kossuth-díj (1960).

Szerkesztés

A Műszaki Értelmező Szótár. Építőanyagok kötetében a kerámiai építőanyagok, a hőszigetelő anyagok és a könnyűbetonok témakör címszavainak szerzője (1958).

Főbb művei

F. m.: önálló művei, könyvfejezetei, jegyzetei: Hőt és hangot jól szigetelő, kis térfogatsúlyú, nem nedvesedő kovasav-mészműkövekről. Egy. doktori értek. (Bp., 1938)
Különleges összetételű kerámiai anyagok
az elektrotechnikában. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. XXV. köt. 34. füz. Bp., 1943)
Hőszigetelő anyagok
kémiája és technológiája. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1952 és utánnyomások)
Kerámiai anyagok. Sasvári Györggyel. (Tudomány és termelés kiskönyvtára. Bp., Népszava Kiadó, 1952)
Ipari kemencék kerámiai építő és szigetelő anyagai. (
A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1953 és utánnyomások)
A hőszigetelés és hőközlés alaptörvényei. – A hőszigetelőanyagok tulajdonságai és technológiája. (A hőszigetelés kézikönyve. Szerk. is. Bp., Nehézipari Könyvkiadó, 1953
2. átd. és bőv. kiad. 1962)
Hőmérsékletmérés az építőanyagiparban. (Bp.,
Építésügyi Kiadó, 1954)
Téglaégetés a tégla alapanyagába kevert tüzelőanyaggal. Kand. értek. (Bp., 1955
megjelent, kivonatosan: Építés és Közlekedéstudományi Közlemények, 1957. 1-2.)
Az építőanyagipar újabb termékei és azok jellemzői. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1956 és utánnyomások)
Hőszigetelő
anyagok és könnyűbeton. (Mérnöki kézikönyv. I. köt. Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1956)
A szárítás. – Tégla és cserép. – Hőszigetelő kerámiai
alapanyagok. (Grofcsik János: A kerámia elméleti alapjai. Bp., Akadémiai Kiadó, 1956)
Kerámiai kötésű perlit-hőszigetelő anyagok. Doktori értek. (Bp., 1959)
A tégla és cserépipar agyagtelepülései. Az agyagok műszaki és gyártástechnológiai jellemzői. I–II. köt. (Az Építőanyagipari Kutató Központ Tudományos Közleményei. 7 és 11. Bp., 1962–1963)
Könnyű kerámiai építőanyagok. (Az Építőanyagipari Kutató Központ kiadványa. Bp., 1963)
Téglaanyagok és felhasználásuk a durvakerámia-iparban. (Szilikátkémiai monográfiák. 9. Bp., Akadémiai Kiadó, 1967).

F. m.: tanulmányai: az Építőanyag c. lapban: Hőszigetelő kerámiai anyagok. (1949. 11-12.)
Mész- és mészaluminát kötésű műkövek. (1950
. 7-8.)
Selejtképződés a tégla- és cserépégetésnél. (1952. 1-2.)
Hűtőberendezések
szigetelőanyagai. (1952. 7-8.)
A szárításnál végbemenő fizikai folyamatok kerámiai anyagokban. (1953
. 10.)
A mészhomoktéglák minőségjavításának lehetőségei. Üreges nagyszilárdságú mészhomoktéglák. (1954. 3.)
Mészagyag- és agyagos mészhomoktéglák. Színes mészhomok-burkolóelemek. (1954. 8.)
Az
agyagok minőségének befolyása durvakerámiai anyagok száradási érzékenységére. A száradási érzékenység csökkentése adalékanyagokkal. (1954. 12.)
A tégla és a tetőcserép fagyállóságát befolyásoló tényezők. (1955. 6.)
Kerámiai hőszigetelő anyagok gyártásának alapelvei. (1955. 10.)
Üreges kerámiai építőelemek és vizsgálatok elektromos modellkísérletekkel. (1956. 1.)
Agyagkötésű
égetett porszénhamutéglák. Varga Dénessel. (1956. 4.)
Hidegszigetelő tőzeglemezek. (1956. 9.)
Duzzasztott agyagkavics. (1957. 5.)
A perlit expandálásánál végbemenő folyamatok. (1957. 6.)
Agyagkavics
és perlitbetonok előállításának alapelvei és anyagtulajdonságainak vizsgálati adatai. (1958. 6.)
A belga tégla- és cserépipar nyersanyagai és gyártmányai a brüsszeli világkiállítás tükrében. (1958. 9.).

F. m.: egyéb tanulmányai: Termikus hatásoknak ellenálló kerámiai anyagok. (Kémikusok Lapja, 1942. 9.)
Szervetlen hőszigetelő anyagok. (Kémikusok Lapja, 1944. 12.)
Möglichkeiten zur Güteverbesserung von Kalksandsteinen. (Silikattechnik, 1955. 2.)
Kalksandsteine, Kalktonsteine und farbige Verkleidunsgelemente aus Kalksandmassen. (Silikattechnik, 1956. 2.)
Égetett porszénhamutéglák. (Magyar Építőipar, 1954. 3-4.)
Geblähter Perlit, seine Herstellung und Verwedung als Zuschlagstoff. (Silikattechnik, 1958. 10.)
Könnyűbetonok. 1–2. (Technika, 1958. 12.–1959. 1.)
Kerámiai kötésű perlit hőszigetelő anyagok. (1959. 1-2.)
Der expandierte Perlit. (Die Ziegelindustrie, 1959. 2.)
Lightweight Ceramic Buliding Materials. (A 7. Szilikátipari Tudományos Konferencia előadásai 1963. Proceedings of the 7. Conference on the Silicate Industry 1963. A Szilikátipari Tudományos Egyesület és az Építőanyagipari Központi Kutató Intézet közös kiadványa. Bp., 1965).

Irodalom

Irod.: források: Albert János nagyenyedi kir. mérnök Nagyenyeden, múlt szombaton vezette az erzsébetvárosi templomban oltárhoz Mandl Ida kisasszonyt, Mandl Károly fővárosi házbirtokos leányát. (Fővárosi Lapok–Pesti Hírlap, 1887. febr. 2.)
Tordán elhunyt Albert Jánosné Szabó Druzsiánna asszony, a lelkész neje. (Fővárosi Lapok–Nemzet, 1887. jún. 5.)
Elhunyt csehétfalvi Albert János ny. unitárius pap és a helyi gimnázium r. tanára. (Keresztény Magvető, 1908)
Dr. Boér Farkasné könnyreindító tragédiája. Megmérgezte magát egy tordai orvosnő. [Dr. Albert Margitról.] (Vágóhíd, 1926. febr. 14.)
Elhunyt csehétfalvi Albert Iván ny. műszaki főtanácsos. (Magyarság–Pesti Hírlap, 1934. dec. 7.)
Albert Iván halála. (Ellenzék [Kolozsvár], 1934. dec. 8.)
Csehétfalvi Albert Ivánné Mandl Ida elhunyt. (Nemzeti Újság, 1943. aug. 26.)
Elhunyt dr. Albert Anna, az Erzsébet Nőiskola tanára. (Magyar Nemzet, 1969. jan. 30.)
Elhunyt dr. Albert János Kossuth-díjas vegyészmérnök, a műszaki tudományok doktora. (Magyar Nemzet–Népszabadság, 1973. ápr. 21.)
Albert János. (Építőanyag, 1973).

 

neten:

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/359448 (Brassai Sámuel gyászjelentése
rajta Csegezi Mihályné Albert Ilka és Albert Iván kir. mérnök, 1897)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/403699 (Dobozy Vilmosné Köblös Mariska gyászjelentése, 1903)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/370934 (Csegezi Mihályné Albert Ilka gyászjelentése, 1912)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6DM3-PSN?i=244&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3ACN41-83T2 (Dr. Boér Farkas halotti anyakönyve, 1918)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D4ZS-B7F?i=54&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQP7S-K2TC (Dr. Dobozy Vilmos halotti anyakönyve, 1924)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DR73-8DZ?i=306&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQP7S-F496 (Albert János és Dobozy Ilona házassági anyakönyve, 1928)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6SVZ-N7?i=192&wc=92Q1-T3N%3A40678301%2C54933001%2C1077262104&cc=1452460 (Albert Ivánné Mandl Ida halotti anyakönyve, 1943)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D17W-Z58?i=119&cc=1452460 (Albert Pál halotti anyakönyve, 1944)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPB8-JTY?i=26&cc=1452460 (Dr. Albert Anna Mária halotti anyakönyve, 1969)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-D1J7-DB9?i=254&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AWHPF-L9ZM (Albert János halotti anyakönyve, 1973)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/304870 (Albert János gyászjelentése, 1973)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/304874 (Albert Jánosné Dobozy Ilona gyászjelentése, 1979)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője