Ágoston Sándor
Ágoston Sándor

2021. szeptember 28. Kedd

Ágoston Sándor

református püspök, szerkesztő

Születési adatok

1882. május 8.

Bácsfeketehegy, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1960. június 23.

Bácsfeketehegy, Jugoszlávia


Család

Sz: Ágoston Ferenc postamester.

Iskola

Középiskoláit a kecskeméti piarista gimnáziumban és a kecskeméti református kollégiumban végezte, a bp.-i Református Teológiai Akadémián református lelkészi okl. szerzett (1904).

Életút

A kórógyi (1906–1917 és 1919), az eszéki (1917–1919), a bácsfeketehegyi gyülekezet lelkipásztora (1921–1960). A Horvátországba áttelepült magyar reformátusok ún. szórványgondozója (1906–1914), alesperes (1922–1928), a zombori egyházmegye esperese (1928–1930), a jugoszláviai református egyház első püspöke (1933. júl. 11.–1960). A jugoszláviai református egyház alkotmányának és törvényeinek kidolgozója (1930. júl. 17.–1933. máj. 11.). Bácsfeketehegyen árvaházat alapított (1922), tevékenységével a település lett az országos református egyházi központ: lelkészképző, -továbbképző, ill. egyházi munkaképző szemináriumot nyitott. Nevéhez fűződnek a gyülekezeti énekeskönyv megújításának munkálatai. Kezdeményezésére, 1953-ban a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház a jugoszláviai keresztyén egyházak közül elsőként lépett be az Egyházak Világtanácsába (ÖRK).

Emlékezet

Emlékére nevezték el az Ágoston Sándor-alapítványt (1989).

Szerkesztés

Az Eszéki Magyar Ujság szerkesztője (1908–1918). A Szlavóniai magyarok naptára (1908–1918), a Romániai magyarok naptára (1911–1916), a Boszniai magyarok naptára (1911–1916), a Magyar hajósok naptára (1922–1923), a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság református árvaházi naptára (1922–1941) és a Jugoszláv Királyi Református Keresztyén Egyház énekeskönyve szerkesztője (1939). Hitéleti írásai elsősorban az Eszéki Református Egyházi Életben (1917–1919), a bácsfeketehegyi Virradatban (1921–1926) és a bácsfeketehegyi Magvetőben jelentek meg (1927-től).

Főbb művei

F. m.: Vasárnap délután. Imák és elmélkedések. (Eszék, 1911)
Vedd és olvasd! Igehirdetések. Név nélkül. (Bp., 1915)
Szórványok egyházi gondozása. (Bp., 1916)
Református vallás. (Zombor, 1925)
Református valláskönyv. Többekkel. (Bácsfeketehegy, 1927
5. kiad. 1943)
Pictures from Yugoslavia. (Szabadka, 1929)
Református keresztyén kis káté a heidelbergi káté alapján. Kovácsy Sándorral, Szabó Zoltánnal. (Komárom, 1932
2. kiad. 1935.)
Miatyánk. (Győr, 1941)
Istentiszteleti rend a szórványokban. (Szabadka, 1942)
Hogyan lettem lelkipásztor? Visszaemlékezések. (Bácsfektehegy, 1959).

Irodalom

Irod.: Gara József–Bottyán János: Á. S. (Református egyház 1960)
Csáky S. Piroska: Vajdasági Magyar Könyvek. (Újvidék, 1963)
Thomka Viktor: Á. S. első püspökünk. (Jugoszláviai Református Képes Naptár az 1968-ik évre. Újvidék, 1967)
Ladányi Sándor: Száz éve született Á. S. (Képes Kálvin Kalendárium az 1982. évre. Bp., 1981)
Kalapis Zoltán: Á. S. (K. Z.: Életrajzi kalauz. I. Újvidék, 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013