Agorasztó Tivadar
Agorasztó Tivadar

2024. július 18. Csütörtök

Agorasztó Tivadar

politikus, jogász

Születési adatok

1870.

Budapest

Halálozási adatok

1945. január 26.

Budapest


Iskola

Középiskoláit Budapesten, Szatmáron és Pozsonyban, a jogot Pozsonyban, Debrecenben és Budapesten végezte. A bp.-i tudományegyetemen államtudományi doktori okl. szerzett (1893).

Életút

Békés vm. tb. aljegyzője, Szatmár szolgabírója (1893–1896), Pest vm. al-, és főjegyzője, majd alispánja (1896–1900), a bp.-i községi közigazgatási tanfolyam tanára (1900–1913), Pest vm. törvényhatósági bizottságának örökös tagja (1931–1944). Országgyűlési képviselő, a Főrendiház (1905–1918), majd a Felsőház tagja (1931–1944). Az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság elnökhelyettese. A bp.-i V. kerület Petőfi téri görögkeleti magyar egyházközösség főgondnoka. Az ország egyik legkiválóbb közigazgatási szakembereként különösen sokat tett a főváros környéki települések infrastruktúrájának fejlesztéséért: kórházakat, művelődési és gondozó egyesületeket alapított. Magyarországon az elsők között szervezte meg a közigazgatási szakemberek képzését és továbbképzését, kidolgozta az ezzel kapcsolatos tanfolyami tananyagot és a vizsgafeltételeket.

Emlékezet

Emlékét Dunaharasztiban utca őrzi.

Elismertség

A Városok és Vármegyék Országos Mentőegyesületének egyik megszervezője (1926) és elnökhelyettese. A Társadalmi Egyesületek Szövetsége és a Pest vm.-i Gazdasági Egyesület alelnöke. A Magyar Vöröskereszt Egyesület, a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége, a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület, az Alföldi Közművelődési Egyesület, a Budapesti Mentőegyesület, a Faluszövetség, az Országos Kaszinó és a Tisztviselő Kaszinó választmányi tagja.

Elismerés

Kalocsa, Rákospalota és Szentendre díszpolgára.

Szerkesztés

A Pest vármegye lexikonja szerkesztőbizottságának tagja.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője