Adorján Péter
Adorján Péter

2023. május 30. Kedd

Adorján Péter

villamosmérnök

Születési adatok

1947. január 24.

Kispest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1983. december 12.

Budapest


Család

Szülei: Adorján Károly jogi végbizonyítványt szerzett, majd a Magyar Posta munkatársa, Horváth Paula (†1975. febr. 12. Bp. Temetés: 1975. febr. 20. Kispesti Temető) a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár Telefontervezési Osztályának gyors- és gépírónője.

Iskola

Általános és középiskoláit Budapesten végezte, a Kandó Kálmán Híradás- és Műszeripari Technikum Híradásipari Tagozatán éretts. (1965), a BME Villamosmérnöki Kar Híradástechnikai Szak mikrohullámú ágazatán villamosmérnöki okl. (1970. szept. 16.) és mérnök-tanári okl. szerzett (1970. dec. 18.), a műszaki tudományok kandidátusa (1981).

Életút

A Távközlési Kutatóintézet (TKI) tud. segédmunkatársa (1970. júl. 1.–1973. jún. 30.), tud. munkatársa (1973. júl. 1-jétől) és a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola tanára (1973–1983). A Dán Műszaki Egyetem ösztöndíjasa (1980).

Az MTA–TMB-n Uzsoky Miklós aspiránsa (a TKI-ben, 1976–1979).

Hálózatelmélettel és számítógép-áramköranalízissel foglalkozott. A nemlineáris koncentrált-paraméterű hálózatok leírásának és a választott numerikus eljárás pontosságának összefüggéseit vizsgálta. Részt vett a TKI Auter nevű gépi tervezési rendszer több analízis-programjának kidolgozásában. Néhány általa kidolgozott algoritmus a TKI ANAL-3, ANAL-18 és ANAL-19 nevű nemlineáris DC- és tranziens analízis programjában került megvalósításra.

Elismertség

A Híradástechnikai Tudományos Egyesület tagja (1970-től).

Elismerés

Magyar Népköztársasági Ösztöndíj (1969/70), Kiváló ifjú mérnök (1973), Pollák–Virág-díj (1981).

Főbb művei

F. m.: Folytonosan csatolt, inhomogén szalag-tápvonalakból kialakított iránycsatolók tervezése. 12. Kása Istvánnal. (Híradástechnika, 1971. 11–12.)
Az ANAL-31 tranziens analízis program néhány algoritmusa és alkalmazási
lehetősége. (TKI Közlemények, 1973. 4.)
Lineáris elosztott paraméter
ű és nemlineáris koncentrált-paraméterű elemeket tartalmazó hálózatok időtartománybeli és egyenáramú analízise. Kand. értek. (Bp., 1980)
Koncentrált-elosztott paraméterû
hálózatok időtartománybeli analízise: elosztott paraméterű modellek, leíróegyenletek, algoritmusok, programok. (Híradástechnika, 1980)
The u+f(u)-
Transformation. A New Approach to the DC Analysis of Diode-Transistor Networks with Exponential Characteristics. (International Journal of Circuit Theory and Applications, 1980)
Koncentrált-elosztott paraméterű hálózatok időtartománybeli analízise. Elosztott paraméterű modellek – leíróegyenletek – algoritmusok, programok. (Híradástechnika, 1981. 3.).

Irodalom

neten:

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/303591 (Adorján Károlyné Horváth Paula gyászjelentése, 1975)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/303611 (Adorján Péter gyászjelentése, 1983)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2021

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője