Adorján Bence
Adorján Bence

2021. október 20. Szerda

Adorján Bence

közgazdász, villamosmérnök, informatikus

Születési adatok

1921. szeptember 14.

Budapest

Halálozási adatok

1989. augusztus 12.

Budapest


Iskola

Budapesten kereskedelmi iskolában éretts. (1939), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Közgazdaság-tudományi Karán közgazdász okl. és doktori okl. szerzett (1946), a BME Villamosmérnöki Kar Gyengeáramú Szakán végzett (1959), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (tkp. az első magyar informatikai kandidátus!, 1976), doktora (1985). Okleveles könyvvizsgálói (1951) és felsőfokú népgazdasági tervezési képesítést is szerzett (1953). 

Életút

A Magyar Petróleum Rt. adminisztrátora (1939–1941), a Hungária Vegyiművek munkatársa (1942–1948), az Országos Tervhivatal (OT) főelőadója (1948–1950), osztályvezetője (1950–1957). Az MTA KFKI Elektromos Főosztálya tud. munkatársa és főosztályvezető-helyettese (1957–1966), főosztályvezetője (1966–1968). Az Elektronikus Fejlesztő és Kísérleti Műszergyártó Vállalat üzemvezetője (1968–1969), a Számítástechnikai Koordinációs Intézet (SZKI) tudományos és műszaki-gazdasági tanácsadója (1969–1972), az SZKI igazgatóhelyettese (1972–1981), nyugdíjas tud. tanácsadója (1981–1989). A Perugiai Egyetem ösztöndíjasa (1942). 

Beruházás-tervezéssel az ipari beruházások hatékonyságvizsgálatával foglalkozott. Tanulmányai befejezése után két nagy vegyipari vállalatnál dolgozott, közben Heller Farkasnál (1877–1955) védte meg doktori értekezését. A II. világháború után, mint fiatal közgazdász, részt vett az MKP Államgazdasági Osztálya által irányított közgazdasági tanulmányokban és az első népgazdasági tervek kidolgozásában (1948–1950), valamint részt vett a magyarországi könyvszakértői képzési és vizsgáztatási rendszer demokratizálásában; majd munkáját az OT-ban is folytatta. Jelentős szerepet játszott a Brüsszeli Világkiállítás magyar sikerében, a magyar pavilon tudományos kiállítási és bemutatórészlegének vezetője (már, mint az MTA KFKI Elektromos Főosztálya tudományos munkatársa, 1958-ban). Kezdeményezte az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) irányítása alatt létrejött SZKI megalakulását, ahol új szervezési módszereket dolgozott ki a termelés koncentrálására, és ezzel összefüggésben, az OMFB megbízásából az I. Számítástechnikai Kutató Célprogram megalkotója (1976–1980 és 1980–1985). Különösen értékesek a számítógépesítés egyre növekvő hatását és a társadalomnak az egyre növekvő számítógép-függőségét elemző megállapításai. Az 1980-as években megjelent számítástechnikai művei a hazai informatikai irodalom nagyközönségnek szánt, igen nagy sajtóvisszhangot kiváltott, klasszikus dolgozatai. Írásai révén gyakran szerepelt napilapokban, hetilapokban és népszerű magazinokban. 

Elismertség

Az MTA Jövőkutatási Bizottságának vezetője (1976–1981). A KGST Atomenergia békés célú felhasználásával foglalkozó bizottság nukleáris műszerszekciójának vezetője (1960–1967). A Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület Ipargazdasági Szakosztálya és a METESZ Ipari Osztálya Oktatási Csoportjának tagja. 

Elismerés

Munka Érdemrend (bronz, 1969; ezüst, 1979).

Szerkesztés

Mérés és Automatika c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1973-tól). 

Főbb művei

F. m.: A magyar vegyipar fejlődésének lehetőségei. Egy. doktori értek. (Bp., 1946)
A beruházások hatékonyságának kérdéséről. Sóky Dezsővel. (Az Országos Tervhivatal Tanulmányi Osztályának kiadványa. Bp., 1952)
A beruházási terv. (A népgazdaság tervezése. Bp., 1952)
Beruházási szervezetünk. – Beruházási szervezet a Szovjetunióban. (A BME Mérnöktovábbképző Intézete előadásai. Bp., 1953)
A termelés koncentrálásának új szervezési irányai. Monográfia. (Bp., 1968)
Jövedelmek és termelékenység. (Bp., 1972)
Számítástechnika tegnap, ma, holnap. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1977)
A számítástechnika várható fejlődéséről. (Prognosztika, 1977)
A számítástechnika jövőjéről. Szentgyörgyi Zsuzsával. (Magyar Tudomány, 1978)
A számítástechnika, mint a népgazdaság egészének fejlődését szolgáló új eszköz, illetve módszer prognosztizálásának néhány tapasztalata. (A III. Magyar Jövőkutatási Konferencia előadásai. 1978. okt. 3–5. Bp., 1979)
A számítástechnika fejlődésének előrejelzése. Szini Istvánnal. (Vállalatvezetés, vállalatszervezés, 1979)
A számítástechnikai prognóziskészítés tapasztalatairól és jövőjéről. Sipka J.-vel, Szentgyörgyi Zsuzsával. (Prognosztika, 1980)
Jövedelempolitika. (Bp., 1981)
A számítástechnika válaszúton. Monográfia. (Bp., 1982)
A tudományos-technikai forradalom okozta változások felgyorsulásának és állandósuló irányzatainak néhány következménye. (Közgazdasági Szemle, 1983)
Állítások és kételyek a számítástechnika, a mikroelektronika és az informatika jövőjéről. Monográfia. (Bp., 1984)
Műszaki-gazdasági és társadalmi kölcsönhatások érvényesülése a számítástechnikában. Doktori értek. is. (Bp., 1985)

 

szerk.: Iparvállalatok tervmunkáinak alapjai. (Bp., 1951)
Terv- és üzemgazdaságtan. (A Számviteli Képesítő Bizottság kiadványa. Bp., 1951)
A népgazdaság tervezése. (Bp., 1952)
Jugyin, J. M.–Kaplan, V. M.: Az ipari beruházások kérdései, különös tekintettel a gépipari beruházásokra. Sajtó alá rend. (Bp., 1952)
Rovinszkij, Nyikolaj Nyikolajevics: A beruházások finanszírozásának szervezete-rendszere. Sajtó alá rend. Bácskai Tamással, Dános Imrével. (Bp., 1952)

 

szabadalma: Többutas koaxiális kapcsoló. Többekkel. (1965). 

Irodalom

 

Irod.: Gergely István: A. B.: A termelés koncentrálásának új szervezési irányai. (Közgazdasági Szemle, 1968)
Rubóczky István: A. B.: Számítástechnika tegnap, ma, holnap. (Elektrotechnika, 1977)
Nováky Erzsébet: A. B.: Számítástechnika tegnap, ma, holnap. (Közgazdasági Szemle, 1978)
Kovács Géza: A. B.: A számítástechnika válaszúton. (Magyar Tudomány, 1983)
Nováky Erzsébet: A. B.: A számítástechnika válaszúton. (Közgazdasági Szemle, 1983)
Rubóczky István: A. B.: A számítástechnika válaszúton. (Gép, 1984)
A. B. (Heti VG, 1984. júl. 31.)
Laufer Judit: A. B.: Állítások és kételyek a számítástechnika, a mikroelektronika és az informatika jövőjéről. (Magyar Tudomány, 1985)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1989. aug. 18.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013