Adonyi Zoltán
Adonyi Zoltán

2024. június 19. Szerda

Adonyi Zoltán

vegyészmérnök

Születési adatok

1926. július 21.

Jászberény, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

2008. április 7.

Budapest

Temetési adatok

2008. április 24.

Budapest

Újpest, Megyeri út


Család

Szülei: Adonyi József (1873–) kéményseprőmester, Domján Katalin. Kilencen voltak testvérek.

Felesége: 1949-től Hegedűs Anna Irén, a Jázmin utcai általános leányiskola, majd a budapesti Zrínyi Ilona Gimnázium történelem–magyar szakos tanára.

Gyermeke, leánya: Adonyi Ágnes (1951–).

Iskola

Középiskoláit Jászberényben és Hatvanban végezte, a Hatvani Állami Gimnáziumban éretts. (1944), tanulmányai idején matematikából alapítványi díjat nyert. A BME-n vegyészmérnöki okl. szerzett (1950), a kémiai tudományok kandidátusa (1963), az MTA doktora (1999).

Az MLEE általános tagozatán végzett (1959).

Életút

A BME Vegyészmérnöki Kar Kémiai Technológia Tanszéke tanársegéde (1951–1953), a Veszprémi Vegyipari Egyetem Kémiai Technológia Tanszéke egy. adjunktusa (1953–1954), az Országos Tervhivatal (OT) Műszaki Fejlesztési és Anyaggazdálkodási Főosztályának főmérnöke (1954–1955), a BME Vegyészmérnöki Kar Kémiai Technológia Tanszéke egy. adjunktusa (1956–1970), tud. tanácsadója (1970–1973). C. egy. docens (1973-tól).

Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1958–1962).

Cementkémiával, termoanalitikával, elsősorban különböző szervetlen kémiai és kőolajipari technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó gravimetriai mérésekkel, ill. a mérések kinetikai kiértékelésének lehetőségeivel foglalkozott.

Emlékezet

Budapesten (Terézváros, VI. kerület Vörösmarty utca 24/b) élt és tevékenykedett, az újpesti (Megyeri úti) temetőben nyugszik.

Tiszteletére a Magyar Állami Földtani Intézetben Adonyi Zoltán-emlékülést rendeztek (2008. okt. 7-én).

Elismertség

Az MTA Termoanalitikai, Kémiai Technológiai és Környezetvédelmi Bizottsága tagja.

A Magyar Környezetvédelmi Egyesület Tudományos Bizottsága tagja. A Szilikátipari Egyesület és a Magyar Kémikusok Egyesülete tagja.

Az International Network of Engineers and Scientist for Responsibility magyarországi projektjének vezetője.

Elismerés

Széchenyi István-emlékplakett (1989), Mérnökök a Békéért Díj (1997).

Főbb művei

F. m.: önálló művei, tankönyvei és jegyzetei: Az épületgépészeti szerelőipar segédanyagainak és helyes felhasználásának ismertetése. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1953)
Kémiai technológiai gyakorlatok 2. Számítások gépészmérnök hallgatók számára. Többekkel. (Bp., BME, 1957 és utánnyomások)
Vizsgálatok a perkupai gipsz-anhidrit ipari hasznosítására. Kand. értek. (Bp., 1961)
Vegyipari
technológia. Egy. jegyz. Vajta Lászlóval. (Bp., Tankönyvkiadó, 1966
8. kiad. 1988 és utánnyomások)
Vegyipari technológiai gyakorlatok. Szerk. A. Z. Egy. segédkönyv. (Bp., Tankönyvkiadó, 1967
8. kiad. 1988 és utánnyomások)
Vegyi gyárak üzemeltetése. Egy. segédkönyv. Szekeres Gáborral és Siska Józseffel. (Bp., Tankönyvkiadó, 1981)
Kémia és társadalom. Dokumentumgyűjtemény. Szerk. Takács Vilmos. Összeáll. Többekkel. (A Magyar Kémikusok Egyesülete kiadványa. Bp., 1986)
Dimenziómentes számcsoport bevezetése, a
termograviometriai folyamatok jellemzése, ipari alkalmazása. Doktori értek. (Bp., 1997).

F. m.: tanulmányai: Kísérletek a portland-cement nyomás alatt történő gőzölésével kapcsolatban. 1–2. (Építőanyag, 1952. 5. és 8.)
Vizsgálatok a nyomás alatt történő betongőzölés munkafeltételeinek tisztázása. Balázs Györggyel és Kilián Józseffel. (Építőanyag, 1953. 3.)
Kémiai
folyamatok gőzzel szilárdított cement- és mészkőkötésű építőanyagokban. Balázs Györggyel és Kilián Józseffel. (Építőanyag, 1955. 10.)
A szénhidrogénezés savanyú olajainak vizsgálata. Szűcs
Miklóssal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1956. 6.)
Kémiai technológiai
gyakorlatok. 1–2. Egy. jegyz. Többekkel. (Bp., 1957–1959)
Pakura tárolására használt vasbeton tartály korróziójáról. Szebényi Imrével. – Megfigyelések vasbeton vibrálásánál. Gärtner L.-lel. (Építőanyag, 1958)
A perkupai gipszanhidrit telep ásvány-kőzettani összetételének vizsgálata. 1–3. (Építőanyag, 1961)
Kísérlet
perkupai gipszkőből építési gipsz gyártására, fluid rétegben. Németh Jenővel, Pallai Ivánnéval, Raáb Edittel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1963. 2-3.)
Investigation of
Evaporation by Thermograviometry. (Thermochimica Acta, 1971)
Structure
Investigation by Evaporation of Volatile Hydrocarbons from Mixtures of High Vapour Pressure Differences. Kőrösi Gáborral. (Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, 1975)
Összefüggés E. P.-adalékok hőbomlása és tribológiai tulajdonságai között. Kőrösi Gáborral, Valasek Istvánnal, Vámos Endrével. (Magyar Kémikusok Lapja,
1976. 5.)
A környezetvédelmet szolgáló kéntelenítő
rendszerek analízisének eredményei. (Magyar Kémikusok Lapja, 1978. 2-3.)
Quantitatve Method for
Comparing Thermogravimetric Data under Various Measuring Circumstances. (Thermochimica Acta, 1982)
Experimental Study of Non-isothermal Kinetic Equations and Compensation Effect. Kőrösi Gáborral. (Thermochimica Acta, 1983)
Technológia és környezet. 1–2. (Magyar Kémikusok Lapja, 1983. 3. és 7.)
A SO
2-emisszió csökkentésének lehetőségei és technológiái. (Magyar Kémikusok Lapja, 1988. 3.)
Az „alkalmazott” filozófia a környezetvédelemnek is kulcsa? (Műveltség, természettudomány, technika. Szerk. Horváth József. Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár kiadványa. Bp., 1989)
Analogy of Thermogravimetric Measurements. (Journal of Thermal Analysis, 1994)
Extending the Applicability of TG Measurements to Industry and to Quality Esuring by Dimensionless Analysis. (Journal of Thermal Analysis, 1996)
Error Levels of Different Evaluation Methods of TG Measurements. (Journal of Thermal Analysis, 1996)
Ellentmondások megoldása a filozófia eszközeivel. (Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, 2000).

Irodalom

Irod. és források: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1986)
Műszaki és természettudományi ki kicsoda? A–Z. Főszerk. Hetényi Pálné. (Bp., 1995)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000–2009. (Bp., 1999–2008)
Halálhír. (Népszabadság, 2008. ápr. 10.)
Szebényi
Imre: Adonyi Zoltán. (Magyar Kémikusok Lapja, 2008. 7.)
Szebényi Imre: Búcsúzunk kollégánktól. In memoriam Adonyi Zoltán. (Mérnök újság, 2008. 6.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője