Ádám Gerzson
Ádám Gerzson

2024. július 25. Csütörtök

Ádám Gerzson

történész, református lelkész, pedagógus

Születési adatok

1832. február 22.

Izsák, Pest vármegye

Halálozási adatok

1906. augusztus 9.

Nagykőrös, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Temetési adatok

1906. augusztus 11.

Nagykőrös

Református Temető


Család

Régi nagykőrösi református családból származott.

Nagyszülei: nemes Bikfalvy Sámuel (1793. nov. 28.–1877. febr. 1. Tasnád) ügyvéd, Molnár Sára.

Szülei: Ádám Mihály református lelkész, Bikfalvy Sára (= Bikkfalvy Sarolta, †1880. jan. 14. Nagykőrös. Temetés: 1880. jan. 15. Nagykőrös).

Testvérei: Ádám László (1837. máj. 7. Tiszavárkony, Jász-Nagykun kerület–1920. okt. 27. Nagykőrös. Temetés: 1920. okt. 29. Nagykőrös) mérnök, Nagykőrös város polgármestere (1880–1888), ill. Ádám József (1835. márc. 19. Vezseny, Jász-Nagykun kerület–1912. máj. 7. Szeremle), a szeremlei gyülekezet lelkipásztora, Ádám Kálmán (1841. okt. 13. Vezseny, Jász-Nagykun kerület–1917. nov. 21. Tiszavezseny) a dunamelléki református egyházkerület főjegyzője, esperes, Ádám András (†1913. nov. 26. Bp. Temetés: 1913. nov. 28. Farkasrét) kúriai tanácselnök, a dunamelléki református egyházkerület tanácsbírája, Ádám György kir. táblabíró (†1924. okt. 2. Tápiószele. Temetés: 1924. okt. 4. Tápiószele) és Ádám Julianna, Gonda László (1831. jan. 17. Olaszliszka, Zemplén vm.–1872. márc. 5. Pest) református lelkész, Békés város országgyűlési képviselője felesége.

Felesége: Ács Krisztina (†1879. márc. 9. Nagykőrös. Temetés: 1879. márc. 11. Nagykőrös).

Leánya: Horváth Józsefné Ádám Krisztina (1878. aug. 3. Nagykőrös).

Iskola

Elemi iskoláit Vezsenyben végezte, a nagykőrösi református gimnáziumban tanult tovább; közben a forradalom és szabadságharc alatt nemzetőrként szolgált (1848–1849), Debrecenben jogot és teológiát hallgatott (1850–1853), református lelkészi vizsgát tett (I.: 1855; II.: 1862), Tübingenben és Zürichben tanult (1858–1859), magyar–latin szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1871).

Életút

Szepesfelkán nevelő (1854–1855), a köröstarcsai gyülekezet segédlelkésze (1855–1856), a nagykőrösi református gimnáziumban a hittan és a latin nyelv r. tanára (1856–1874), a gimnázium igazgatója és az iskolai értesítők szerkesztője (1874–1902).

Nagykőrös helytörténetével foglalkozott, feldolgozta a helyi református gimnázium történetét; az első magyarországi regionális életrajzi lexikon szerzője és szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Debreczeni kalendárium az 1630. évről. (Századok, 1890. 3.)
 A nagykőrösi ev. református főgimnázium története. Joó Imrével. 7 táblával. (A Nagykőrösi Református Egyháztanács kiadványa. Nagykőrös, 1896
hasonmás kiad. Bp., Históriaantik Könyvesház, 2012)
Nagykőrösi Athenás, vagy a nagykőrösi írók élete. (Nagykőrös, 1904).

Irodalom

Irod.: Elhunyt Ádám Gerzsonné Ács Krisztina. (Fővárosi Lapok, 1879. márc. 12.–Vasárnapi Ujság, 1879. 11.)
Á. G. emlékkönyve. (Nagykőrös, 1902)
H. Kiss Kálmán: Á. G. emlékezete. (Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1906. 34.)
Halálhír. (Budapesti Hírlap–Pesti Hírlap, 1906. aug. 11.)
Benkó Imre: A két Ádám testvér (Nagykőrös, 1923).

Irod.: Galántai Fekete Béla: Magyar városok monográfiája. II. Nagykőrös. (Bp., 1927)
Magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Benedek Marcell. (Bp., 1963–1965)
Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. (3. jav. és bőv. kiad. Bp., 1977)
Balanyi Béla–Rácz Lajos–Ványi Jenő: Új nagykőrösi athenas I. A nagykőrösi tenetőkben nyugvó híres emberek. (Nagykőrös, 1994)
Új magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Péter László. (2. jav. és bőv. kiad. Bp., 2000)
Bényei József: Debreceni irodalmi lexikon. (Debrecen, 2009).

 

neten:

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/302936 (Ádám Mihályné gyászjelentése)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-RY9F-XR?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AV5WQ-N63 (Ádám Gerzson születési anyakönyve)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-TY9J-HY?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AVR75-2Y6 (Leánya, Ádám Krisztina születési anyakönyve)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/302360 (Ádám Gerzsonné Ács Krisztina gyászjelentése)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/302782 (Ádám Gerzson gyászjelentése)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője