Aczél János
Aczél János

2024. június 19. Szerda

Aczél János

matematikus

Névváltozatok

Aczél, John 

Születési adatok

1924. december 26.

Budapest

Halálozási adatok

2020. január 1.

Waterloo, Ontario, Kanada


Család

Nagyszülei: Scheibel Márk (†1935. jan. Kunszentmiklós, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) vas- és fűszerkereskedő, Goldberger Emília (†1935. jan. Kunszentmiklós); Adler Mór, Reiss Cecília.

Szülei: Aczél Dezső (= 1901-ig Scheibel Dezső, 1881. jan. 6. Kunszentmiklós–1965. jan. 15. Bp.), a Klotild Első Magyar Vegyipar Rt. igazgatóhelyettese, Adler Irén (1887. jún. 18. Bp.–1972. jún. 3. Bp. Temetés: 1972. jún. 29. Farkasrét). Édesapja később orvosi műszereket árult más cégek képviseletében. Szüleinek penziójuk is volt a Bálvány utcában.

Aczél Dezső testvérei: Lampl Béláné Scheibel Regina (†1937. okt. 16. Bp.) és Aczél Pál (†1947. márc. 30. Bp.), ill. Aczél Béla.

Lampl Béla mészárosmester és Scheibel Regina fia: dr. Lóránt Imre (1910. márc. 15. Bp.–1987. okt. 23. Hol?), a Honvéd Akadémia tanszékvezető tanára, a hadtudományok kandidátusa.

Felesége: 1946– Kende Zsuzsa középiskolai tanár.

Gyermeke, leánya: Aczél Katalin (1948–) és Aczél Júlia (1951–).

Iskola

A budapesti V. kerületi Berzsenyi Dániel Gimnáziumban éretts. (1943), gimnáziumi osztálytársa volt Bácskai Tamás (1925–2007) az egyik legismertebb magyar reformközgazdász, a közgazdaság-tudományok kandidátusa.

A Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika–fizika szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1947), a matematikai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1957).

Az MTA tagja (külső: 1990. máj. 21.).

Életút

A háború utolsó évében munkaszolgálatos, majd a mauthauseni, ill. a gunskircheni koncentrációs tábor foglya (1944–1945). A Pázmány Péter Tudományegyetem Matematikai Intézete gyakornoka, egyúttal a Vasas Szakszervezet Statisztikai Osztályának vezetője (1947–1948).

A Szegedi Tudományegyetem Matematikai Intézete tanársegéde (1948–1950), a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (NME) II. sz. Matematikai Tanszéke (1950–1952), a Debreceni Tudományegyetem, ill. a KLTE TTK Analízis Tanszéke tanszékvezető egy. docense (1952–1959), a KLTE tanszékvezető egy. tanára (1959. szept. 12.–1965).

Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézet Numerikus és Grafikus Módszerek Osztálya miskolci, ill. debreceni csoportjának vezetője (1952–1955).

Kanadában telepedett, a Waterloo Egyetem professzora (1965–1969), kiemelt, ún. distinguished professzora (1969–1993), emeritusz professzora (1993-tól).

A San Diego-i Naval Ocean Systems Center tud. munkatársa (1979–1981). A Florida (1963, 1964, 1969, 1987), a Stanford (1964), a Kölni (1965), a Giesseni (1966 és 1970), a Bochumi (1968), a Paviai (1968 és 1969), a Leccei (1976), a Kaliforniai Műszaki (1978), az Arizona (1978), a Grazi (1979, 1986, 1991, 1993, 1999), a Hamburgi (1985), a Milánói (1985 és 1991), a Berni (1986), a Barcelonai (1986 és 1992), az Irvine Egyetem vendégprofesszora (1994 és 1996).

Függvényegyenletekkel és alkalmazásaikkal foglalkozott. Kezdeményezte és tanítványaival kidolgozta a függvényegyenletek modern elméletét és alkalmazta – többek között – valószínűség-számításra, mérés- és információelméletre, döntés- és haszonelméletre, közgazdaságtanra, ill. más természet-, társadalom- és magatartástudományokra.

Elismertség

A Kanadai Tudományos Akadémia r. (r.: 1971), a Matematikai Osztály elnöke (1974–1975), az Akadémia szerkesztőbizottságának elnöke (1977–1978).

A Nemzetközi Függvényegyenlet Szimpóziumsorozat (ISFA) elnöke (1961–1996), tb. elnöke (1996-tól) Az Ostrowski-díj zsűrijének tagja (1988–1992 és 1994–1996), elnöke (1992–1994). A Feiszal Király Nemzetközi Tudományos Díj zsűrijének tagja (1997).

A Bolyai János Matematikai Társulat választmányi tagja (1949-től), elnökségi tagja (1951–1965).

Elismerés

Beke Manó-emlékdíj (1961), Akadémiai Díj (1962), Cajal-érem (Spanyolország, 1988), Kampé de Feriet-érem (2004).

A Karlsruhei (1990), a Grazi (1995), a Katowicei (1996) és a Miskolci Egyetem díszdoktora (1999).

Szerkesztés

Az Aequationes Mathematicae tb. főszerkesztője (1997-től). A Publicationes Mathematicae (1953–1965), a Matematikai Lapok szerkesztője (1955–1965).

A Comptes Rendus Mathématiques – Mathematical Reports szerkesztője (1979–1996). Az Aequationes Mathematicae tb. főszerkesztője, a Reports of Academic Science Canada, a Mathematica Japonica és a Journal of Geometry c. nemzetközi tudományos folyóiratok szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: önálló művei: Matematika. Egy. jegyz. (Miskolc, 1950 és utánnyomások)
Függvényegyenletek az alkalmazott matematikában. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1951)
A matematika alkalmazása fizikai-kémiai folyamatokra. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp.–Miskolc, 1952)
Néhány általánosabb módszer az egyváltozós függvényegyenletek elméletében és a függvényegyenletek egyes újabb alkalmazásai. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1954)
A geometriai objektumok elméletéhez. Doktori értek. (Bp., 1957)
Funktionalgleichungen der Theorie der geometrischen Objekte. Golab, Stanislawval. (Warschau, 1960)
Vorlesungen über Funktionalgleichungen und ihre Anwedungen. (Basel, 1961 és Berlin, 1961
2. kiad. 1964
angolul: Lectures on Functional Equations and Their Applications. (New York–London, 1966)
Ein Blick auf Funktionalgleichungen und ihre Anwedungen. (Mathematische Reiche 25. Berlin, 1962)
On Applications and Theory of Functional Equations. (Basel–Stuttgart, 1969)
On Measures of Information and Their Characterizations. Daróczy Zoltánnal. (Mathematics in Science and Engineering 115. New York–San Francisco–London, 1975)
A Short Course on Functional Equations Based upon Recent Applications to the Social and Behavioral Sciences. (Dordrecht–Boston–Lancaster–Tokyo, 1987)
Functional Equations in Several Variables with Applications to Mathematics, Information Theory, and to the Natural and Social Sciences. Dhombres, Jean Guy-vel. (New York, 1987 és 1991
új kiad. 2008
bőv. orosz kiad.: Moszkva, 2003)
Variationen über das Thema Dimensionsanalyse. (Graz, 1996)
Entropies, Characterizations, Applications and Some History. (Modern Information Processing: From Theory to Applications. Amsterdam–Boston–Heidelberg–London–Paris–Sydney–Tokyo, 2006).

F. m.: tanulmányai: A Remark Involutory Function. (American Mathematical Monthly, 1948)
On Fields of Forces in Which Centres of Gravity Can Be Defined. Fenyő Istvánnal. (Hungarica Acta Mathematica, 1948)
Egyenlőtlenségek. 1–4. Surányi Jánossal. (Középiskolai Matematikai Lapok, 1951. 1–4-5.)
A folytonos csoportok elméletével kapcsolatos néhány függvényegyenletről. (Az Első Magyar Matematikai Kongresszus Közleményei, 1951 és külön: Bp., 1952)
Többváltozós függvényegyenletek visszavezetése parciális differenciálegyenletek megoldására és alkalmazása a nomográfiában. (Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézete Közleményei, 1953)
Nomogrammok az általános háromszög megoldásához. (Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézete Közleményei, 1954)
A Solution of Some Problems of K. Borsuk and L. Jánossy. (Acta Physica, 1955)
A természetes logaritmus és az exponenciális függvény bevezetéséről. (Matematikai Lapok, 1956)
Über die Reduktion der Stufe bei einer Klasse von Funtionalgleichungen. (Publicationes Mathematicae, 1958)
Beiträge zur Theorie der geometrischen Objekte. 1–6. (Acta Mathematica, 1959)
Néhány általánosabb módszer az egyváltozós függvényegyenletek elméletében és a függvényegyenletek egyes újabb alkalmazásai. 1–2. (MTA III. Osztányának Közleményei, 1959–1960)
Sur l’équation différentielle des polynomes orthogonaux classiques. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis. Sectio Mathematica, 1959)
Ein allgemeines Prinzip bezüglich Komitanten, Differentialkomitanten, kovarienten Ableitungen und Algebren von äquivalenten geometrischen Objekten. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1960)
Generalized Associativy and Bisymmetry on Quasigroups. Belouszov, D.-vel és Hosszú Miklóssal. (Acta Mathematica, 1960)
On Cyclic Equations. (MTA Matematikai Intézete Közleményei, 1960)
Über die Gleichheit der Polynomfunktionen auf Ringen. (Acta Scientiarum Mathematicarum, 1960)
Verallgemeinerte Addition von Dichten. (Publicationes Mathematicae, 1960)
Functional Equations for Products and Compositions of Functions. (Publicationes Mathematicae, 1961)
Függvényegyenletekről és alkalmazásaikról. (Matematikai Lapok, 1961)
Über die Begrüdung der Additions- und Multiplikationsformeln von bedingten Wahrscheichlichkeiten. MTA Matematikai Intézete Közleményei, 1961)
Néhány újabb eredmény a függványegyenletek elméletében. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1961 és külön: Debrecen, 1962)
Lösungen einer mit dem Doppelverhältnis zusammenhängender Funktionalgleichung. Hosszú Miklóssal és Fladt, Kunóval. MTA Matematikai Intézete Közleményei, 1962)
Über eine gemeinsame Verallgemeinierung zweier Funktionalgleichungen von Jensen. Vincze Endrével. (Publicationes Mathematicae, 1962)
Charakterisierung der Entropien positiver Ordnung und der Shannonschen Entropie. Daróczy Zoltánnal. (Acta Mathematica, 1963)
Quasigroups, Nets and Nomograms. (Advances in Mathematics, 1965)
On Strict Monotonicity of Continuous Solutions for Certain Types of Functional Equations. (Canadian Mathematical Bulletin, 1966)
Über Zusammenhänge zwischen Differential- und Funktionalgleichungen. (Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, 1969)
Proof of a Theorem on Distributive Type Hyperidentities. (Algebra Universalis, 1971)
Some Recent Applications of Functional Equations to Geometry. (Journal of Geometry, 1971)
Functions of Binomial Type, Mapping Groupoids into Rings. (Mathematische Zeitschrift, 1977)
General Solution of a System of Functional Equations Satisfied Sums of Powers on Arithmetic Progressions. (Aeqationes Mathematicae, 1980)
On Weighted Synthesis of Judgements. (Aeqationes Mathematicae, 1984)
Determining Merged Relative Scores. (Journal of Mathematical Analysis and Applications, 1990)
The State of the Second Parts of Hilbert’s Fifth Problem. (Bulletin of the American Mathematical Society, 1989)
Matematikai módszerek gazdasági mutatószámok szintetizálására. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1991. márc. 26.)
Solution of a Functional Equation Arising in an Axiomatization of the Utility of Binary Gambles. Maksa Gyulával és Páles Zsolttal. (Proceedings of the American Mathematical Society, 2000)
Extension of a Generalized Pexider Equation. (Proceedings of the American Mathematical Society, 2005)
The Role of Some Functional Equations in Decision Analysis. Abbas, Alival. (Decision Analysis, 2010)
Results on Classes of Functional Equations. Ng, Che Tat-tal. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis. Sectio Mathematica, 2011).

Irodalom

Irod.: források: Kiskorú Scheibel Dezső, Scheibel Pál és Scheibel Béla kunszentmiklósi lakosok vezetéknevének „Aczél”-ra kért átváltoztatása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. (Budapesti Közlöny, 1901. jan. 26.)
Aczél Dezső, a Klotild Első Magyar Vegyipar Rt. igazgatóhelyettese házasságot kötött Adler Irén úrnővel. (Pesti Hírlap, 1918. júl. 4.)
Scheibel Márkusz [!] és neje, Goldberger Emília 57 évi boldog házasság után, csaknem egyidőben elköltöztek az élők sorából. Gyászjelentés. (Az Est, 1935. jan. 29.)
Nagy István: Nagy mesterek – nagy tanítványok. Debrecentől Floridáig. A matematika magyar nagykövete. [Aczél Jánosról.] (Magyar Nemzet, 1964. nov. 15.)
Elhunyt Aczél Dezsőné. (Magyar Nemzet, 1972. jún. 21.)
Schweitzer, B.: John Aczél. A Personal Appreciation on the Occasion of His 60th Birthday. (Aequationes Mathematicae, 1985)
Külső tagok: Aczél János. (Magyar Tudomány, 1991. 1.)
A Tribute to John Aczél. (Results in Mathematics, 1994)
Luce, R. D.: Personal Reflection on an Unintentional Behavioral Scientist. (Aequationes Mathematicae, 1999)
Filep László: A 20. századi matematikus-emigráció. (Magyar Tudomány, 2003. 7.)
Daróczy Zoltán: Beszélgetések Aczél Jánossal. (Debreceni Szemle, 2004. 3.)
Staar Gyula: Első a Big Five névsorában. Beszélgetés Aczél Jánossal, Akadémiánk külső tagjával. (Természet Világa, 2014. 1.)
Obituary. John Aczél. (Ottawa Citizen, 2020. jan. 11.)
Elhunyt Aczél János matematikus. (Magyar Hírlap, 2020. jan. 16.).

Irod.: lexikonok: Prominent Hungarians Home and Abroad. (München, 1966
2. kiad. 1973)
Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1986 és 1988)
Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992–1998. (Bp., 1991–1997)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000–2009. (Bp., 1999–2008)
A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 1823–2002. I–III. köt. (Bp., 2003)
Amerikai magyarok arcképcsarnoka. Főszerk. Tanka László, szerk. Balás Róbert. (Bp., 2003).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6SGS-HTP?i=137&cc=1452460 (Lampl Béláné Scheibel Regina halotti anyakönyve, 1937)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DRXD-XD?i=69&cc=1452460 (Aczél Pál halotti anyakönyv, 1947)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-69Z7-422?i=21&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQ57B-2SR6 (Aczél Dezső halotti anyakönyve, 1965)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DRHY-W5?i=80&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AC7Z2-DPPZ (Aczél Dezsőné Adler Irén halotti anyakönyve, 1972)

 

https://neb.hu/asset/phpgnpDbK.pdf (Dr. Lóránt Imre életrajza a Nemzeti Emlékezet Bizottsága honlapján, 2022)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2022

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője