Acsay Xavér Ferenc
Acsay Xavér Ferenc

2024. július 21. Vasárnap

Acsay Xavér Ferenc

pedagógus, bencés szerzetes, római katolikus pap

Névváltozatok

Acsay József; Alvinczy István

Születési adatok

1854. szeptember 16.

Esztergom, Esztergom vármegye

Halálozási adatok

1912. szeptember 27.

Győr, Győr vármegye

Temetési adatok

1912. szeptember 29.

Győr


Család

Szülei: Acsay János csizmadiamester (†1886. Esztergom), Jágerszky Katalin (†1881. febr. 17. Esztergom). Négyen voltak testvérek.

Testvérei: Acsay János Kajetán (1845. máj. 28. Esztergom–1872. jún. 5. Előszállás) r. k. pap, ciszterci szerzetes, Acsay István (1856. dec. 7. Esztergom–1888. máj. 30. Esztergom) és Acsay Katalin (1849. dec. 23. Esztergom).

Egyetlen leánytestvére kisgyermekkorában elhunyt.

Iskola

Elemi iskolái Esztergomban végezte, majd a szent Benedek-rend esztergomi gimnáziumában tanult (1865–1871). A gimnázium VI. osztályának elvégzése után belépett pannonhalmi bencés szerzetesrendbe (Acsay Xavéri Ferenc néven, 1871. szept. 8.), a próbaév elteltével elvégezte a gimnázium VII. és VIII. osztályát, majd Pannonhalmán „érettségi vizsgálatot” tett (a Szent Benedek-rend főgimnáziumában, 1874. júl. 11.), egyszerű (1874. júl. 15.), ünnepélyes szerzetesi fogadalmat tett (1877. júl. 22.), pappá szentelték (1878. júl. 9.), a budapesti tudományegyetemen középiskolai tanári okl. is szerzett (1880. dec. 10.).

Életút

A Szent Benedek-rend esztergomi gimnáziumának hitoktatója (1878. aug. 1.–1881. aug. 31.), r. tanára (1881. szept. 1.–1894. júl. 31.), a győri gimnáziumának igazgatója és a győri bencés rend házfőnöke (1894. aug. 1.–1912. szept. 27.).

Művelődéstörténettel, Győr város helytörténetével foglalkozott, feldolgozta a bencés rend győri gimnáziumának történetét. Monográfiát írt Rónay Jácint (1814–1889) püspökről. Győrött kezdeményezésére létesült az internátus. Ő adta fel a szentségeket Jedlik Ányosnak (1800–1895), s ő búcsúzott tőle (a győri bencés gimnázium értesítőjében, 1895).

Lefordította Szent Ágoston vallomásait (1912), de az kéziratban maradt.

Emlékezet

Győrött élt és tevékenykedett, a helyi temetőben nyugszik. Életét és bencés működését Kiss Szerafin dolgozta fel. Nevét vette fel a győri Acsay Ferenc alapítvány.

Történeti és teológiai írásai Acsay Ferenc néven; nyelvészeti dolgozatai Alvinczy István álnéven jelentek meg.

Szerkesztés

A Győri Főgimnáziumi Értesítő szerkesztője (1895–1912). Hitéleti írásai, tudományos dolgozatai a fentin kívül még elsősorban a Magyar Nyelvőrben (1874-től), a Magyar Sionban (1895-től), a Katholikus Paedagogiában (1897-től), a Győri Hírlapban (1900–1905) és a Hittudományi Folyóiratban jelentek meg (1902-től).

Főbb művei

F. m.: Kazinczy újításai. Alvinczy István néven. (Magyar Nyelvőr, 1874. 10.)
Az esztergomi ifjúsági könyvtár jegyzéke. Összeáll. (Esztergomi Főgimnáziumi Értesítő, 1888)
A prózai műfajok elmélete. (Bp., Kókai, 1889)
Jedlik Ányos István. (Győr, 1895)
A győri katholikus főgimnázium története. 1–3. 1626–1900. Több tanártársa közreműködésével írta A. F. (Győri Főgimnáziumi Értesítő, 1895/96–1897/98–1900/01 és egyben: Győr, 1901)
Nekrológ Jedlik Ányos István halálára. (Győri Főgimnáziumi Értesítő, 1895/96 és A Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium évkönyve. Bp., 1995)
Múltunk és jövőnk. Millenniumi emléklapok. [Felolvasások, értekezések a győri bencés gimnázium millenáris ünnepén.] (Győr, 1896)
A vallás fontossága a nevelés-oktatásban. (Győri Főgimnáziumi Értesítő, 1896/97)
Ünnepi beszéd Vörösmarty, Czuczor és Jedlik születésének százados évfordulóján. (Győri Hírlap, 1900. dec. 3.)
Beszéd Szent Imréről. (Győri Főgimnáziumi Értesítő, 1901/02)
A hitszónoklati képzés kérdéséhez. (Hittudományi Folyóirat, 1902. 2. és külön: Bp., 1902)
Az egyházszónoklat. (Ébredünk [folyóirat], 1902. 8.)
A hitszónoklati kérdés és Bossuet. (Esztergom [hetilap], 1902. 37.)
Apponyi Albert gróf. (Győri Hírlap, 1905. máj. 7.)
Ifjúsági szentbeszédek. I–III. köt. (A Győri egyházmegye kiadása. Győr, 1905–1908–1912)
Rónay Jáczint János élete. 1–3. (Győri Főgimnáziumi Értesítő, 1905/06–1908/09 és egyben: Győr, 1906)
A katholicizmus sorsa Franciaországban. (A Szent István Társulat Naptára, 1908)
Ünnepi beszéde Szent Benedekről. (Győri Főgimnáziumi Értesítő, 1908/09 és Dunátúli Hírlap, 1909. 21.)
 Erzsébet királynénk mint anya. (A Szent István Társulat Naptára, 1909)
Útinaplómból. (A Szent István Társulat Naptára, 1910).

F. m.: ford.: Bossuet, Jacques-Bénigne egyházi beszédei. I–II. köt. I. köt. Egyházi beszédei. II. köt. Dicsőítő és gyászbeszédei. Ford., a bevezető tanulmányt írta A. F. (Esztergom, 1895–1902).

Irodalom

Irod.: források és műveiről: T. Acsay Kajetán cziszterrendi szépreményű fiatal tanár élte 27-ik, áldozársága 3-ik évében harmadfélévi szenvedés után jún. 5-én meghalt Előszálláson. (Religio, 1872)
Acsay István hercegprímási irodatiszt tegnap, élte 32-ik évében elhunyt. (Pesti Napló, 1888. máj. 31.–Ország–Világ, 1888. jún. 2.)
W.: A. F.: Ifjúsági szentbeszédek. I. köt. (Katholikus Szemle, 1905. 10.)
H. N.: A. F.: Rónay Jáczint János élete. (Katholikus Szemle, 1908. 7.)
Kiss Szerafin: Acsay Ferenc élete. A. F. arcképével. (Győr, 1911)
Elhunyt Acsay Ferenc, a győri bencés főgimnázium igazgatója. (Budapesti Hírlap–Pesti Napló, 1912. szept. 28.)
Izsóf Lajos: Kísérő írás egy tanár koporsójára. (Zászlónk, 1912. okt. 15.)
Mihályfi Ákos: A. F.: Ifjúsági szentbeszédek. III. köt. (Katholikus Szemle, 1912. 7.).

Irod.: feldolgozások és lexikonok: Sziklay János: Dunántúli kulturmunkások. A Dunántúl művelődéstörténete életrajzokban. (Bp., 1941)
A Pannonhalmi Szent Benedek Rend névtára. Összeáll. Berkó Pál és Legányi Norbert. (Pannonhalma, 1987)
Győri életrajzi lexikon. (Győr, 1999
2. átd. kiad. Győr, 2003)
Adamikné Jászó Anna: Retorikai kutatások Magyarországon. (Magyar Nyelv, 2015. 3.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-VNJL-X?cc=1743180 (Acsay János születési anyakönyve, 1845)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-VNJH-N?cc=1743180&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AX6TP-HT5 (Acsay Katalin születési anyakönyve, 1849)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-VN2C-F?i=448&cc=1743180 (Acsay József születési anyakönye, 1854)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-VNKX-W?cc=1743180 (Acsay István születési anyakönyve, 1856)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/302605 (Acsay Xavér Ferenc József gyászjelentése, 1912)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője