Acsay Tihamér
Acsay Tihamér

2024. július 21. Vasárnap

Acsay Tihamér

jogász, politikus

Születési adatok

1899. július 20.

Gyöngyös, Heves vármegye

Halálozási adatok

1958. március 9.

Budapest

Temetési adatok

1958. március 13.

Vác


Család

Dédszülei, apai: Acsay Ferenc, Bajor Mária.

Nagyszülei: Acsay Péter (1833. jan. 31. Szentmihály, Fejér vm.), Kiss Verona/Veronika; Helcz Ferenc (†1918. febr. Vác. Temetés: 1918. febr. 14. Vác, Középvárosi Temető) ítélőtáblai bíró, Palkovics Hermin (†1927. máj. 24. Vác. Temetés: 1927. máj. 27. Vác, Középvárosi Temető).

Szülei: Acsay István (1869. aug. 15. Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.–1960. nov. 9. Bp. Temetés: 1960. nov. 15. Rákoskeresztúr) középiskolai tanár, tankerületi főigazgató, Helcz Sarolta (1877. szept. 22. Esztergom–1966. jún. 28. Bp. Temetés: 1966. júl. 1. Vác, Középvárosi Temető).

Acsay István testvére: dr. Acsay Sándor (1874. Vác–1948. aug. 26. Tapolca, Zala vm. Temetés: 1948. aug. 28. Tapolca) jogász, minisztériumi tanácsos.

Testvére: Acsay István (1904. Munkács, Bereg vm.–1976. Bp.) mérnök, a BSZKRT igazgatója és Acsay László (= Acsay, Leslie 1905. nov. 9. Munkács–1992. aug. 7. New York) építészmérnök, politikus, országgyűlési képviselő.

Nőtlen.

Iskola

Elemi iskoláit Besztercebányán, középiskolái Besztercebányán és Budapesten végezte, a budapesti VII. kerületi Barcsay utcai magyar kir. állami főgimnáziumban éretts. (1917), a budapesti tudományegyetemen jog- (1921) és államtudományi doktori okl. szerzett (1922), egységes bírói és ügyvédi vizsgát tett (1926), Bécsben és Párizsban tanult (1927–1928).

Életút

A budapesti törvényszék joggyakornoka (1922–1926), jegyzője (1926–1927). Budapesten ügyvéd (1928–1938), az Igazságügyminisztérium osztálytanácsosa (1938. júl. 1.–1941. jún. 30.), a budapesti kir. ítélőtábla bírója (1941. júl. 1.–1948. aug. 31?: megszakítással); kényszernyugdíjazták (1948). Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottságának tagja (1938–1948: megszakítással).

Az FKgP tagja (1931-től), országgyűlési képviselőjelöltje (1935 és 1939). A II. világháború után ismét az FKgP tagja (1945–1947), Pfeiffer Zoltán távozása után a Magyar Függetlenségi Párt alapító tagja (1947. júl. vége), a párt országgyűlési képviselője (Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-Bodrog vármegyék, Kecskemét és Baja törvényhatósági jogú városokkal, 1947. aug. 31.–1947. nov. 20). Mandátumát a választási bíróság hamis ajánlásokra hivatkozva törvénytelenül megsemmisítette (a párt többi képviselőjével együtt, 1947. aug. 31.).

Írásaiban, a Magyar Nemzetpolitikai Társaság kiadványaiban, a magyarság sorskérdéseivel, mindenekelőtt a magyar választójog problémáival foglalkozott, radikális reformokat hirdetett.

Elismertség

A Magyar Nemzetpolitikai Társaság tagja. A Magyar Ifjak Nemzeti Egyesülésének alapító tagja (1919). A Magyar Társadalomtudományi Társaság választmányi tagja.

A Gyakorló Gyorsírók Társasága főtitkára, majd elnöke. A Beszédíró és Gyakorló Gyorsírókat Vizsgáló Bizottság és a Magyar Gyorsíró Szövetség választmányi tagja.

Szerkesztés

Az Írás c. gyorsírási szakfolyóirat szerkesztője (1937–1944).

Főbb művei

F. m.: Rövidítés a nyelvben, rövidítés az írásban. (Az Írás, 1917)
Ki- vagy bevándorlás. (Magyar Szemle, 1927)
A magyar értelmiség válsága. Többekkel. (Bp., 1931)
Lajstromos szavazás egyéni választással. A választójog kérdései. (A Magyar Nemzetpolitikai Társaság kiadványai 4. Bp., 1935)
Koreszméink? [Perneczky Béla könyve ürügyén.] (Társadalomtudomány, 1943. 4-5. és külön: Bp., 1943).

Irodalom

Irod.: források: Helcz Ferenc ny. ítélőtáblai bíró elhunyt. (Budapesti Hírlap–Pesti Hírlap, 1918. febr. 15.)
Özv. Helcz Ferencné Palkovics Hermin, néhai Helcz Ferenc ítélőtáblai bíró özvegye elhunyt. (Budapesti Hírlap, 1927. máj. 26.)
Acsay Tihamér miniszteri osztálytanácsosi kinevezése, 1938. júl. 1. (Budapesti Közlöny, 1938. júl. 8.)
Acsay Tihamér ítélőtáblai bírói kinevezése, 1941. júl. 1. (Budapesti Közlöny, 1941. júl. 6.)
Elhunyt dr. Acsay Tihamér. (Magyar Nemzet, 1958. márc. 12.)
Három diplomával csak éjjeli őr lehetett. Dr. Acsay Tihamér halála. (Amerikai Magyar Népszava, 1958. márc. 29.)
Acsay Tihamér. (Gyorsírók Lapja, 1958)
Elhunyt dr. Acsay István, a Barcsay utcai gimnázium sok éven át volt igazgatója. (Magyar Nemzet, 1960. nov. 12.–Népszava, 1960. nov. 13.)
A sírban sincs bocsánat. [Dr. Acsay István tankerületi főigazgató haláláról.] (Amerikai Magyar Népszava, 1960. nov. 21.)
Elhunyt Acsay Istvánné Helcz Sarolta. (Népszabadság, 1966. jún. 30.)
Acsay István, a korszerű budapesti közlekedésfejlesztés megalapítója. 1904–1976. (Városi Közlekedés, 1978. 1.)
Az 1947. év szept. 16-ára összehívott Országgyűlés almanachja. Főszerk. Marelyn Kiss József és Vida István. (Bp., 2005).

Irod.: műveiről: Albrecht Ferenc: A. T.: Lajstromos szavazás egyéni választással. A választójog kérdései. (Társadalomtudomány, 1935. 2-3.)
Berényi Sándor: „…mert a hazugság az igazság látszatát kelti.” [A. T. könyvéről.] (Közgazdasági és Közlekedési Tudósító, 1935. 15.)
Büchler Sándor István: Új könyv a választójogról. A. T.: Lajstromos szavazás egyéni választással. A választójog kérdései. (Szocializmus, 1935. 40.)
Tassonyi Ernő: A. T.: Lajstromos szavazás egyéni választással. A választójog kérdései. (Magyar Közigazgatás, 1935. 41.)
Wagner Lilla: A. T.: Lajstromos szavazás egyéni választással. A választójog kérdései. (Századok, 1936. 1.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS6C-3S6D-R (Acsay Ferenc és Bajor Mária házassági anyakönyve, 1822)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939X-3MJQ-6?cc=1743180&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AXK5T-8N5 (Acsay Péter keresztelési anyakönyve, 1833)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS6C-3SDL-T (Acsay Péter és Kiss Veronika házassági anyakönyve, 1857)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPH1-9ZN8?i=445&wc=929P-2NT%3A40681401%2C47764001%2C40780901&cc=1452460 (Acsay Tihamér születési anyakönyve, 1899)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/302594 (Dr. Acsay Sándor halotti anyakönyve, 1948)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GR1R-GL?i=187&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6JYP-YJTR (Dr. Acsay Sándor halotti anyakönyve, 1948)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DRRQ-NCG?i=78&wc=92QN-W36%3A40678301%2C54933001%2C1077287601&cc=1452460 (Dr. Acsay Tihamér halotti anyakönyve, 1958)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DWTK-MV?i=151&wc=92Q6-823%3A40678301%2C54933001%2C1077272901&cc=1452460 (Dr. Acsay István halotti anyakönyve, 1960)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/302584 (Acsay István gyászjelentése, 1960)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/302597 (Acsay Tihamér gyászjelentése, 1958)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/302585 (Acsay Istvánné Helcz Sarolta gyászjelentése, 1966)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DT43-LN7?i=7&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQP7S-XQN6 (Acsay Istvánné Helcz Sarolta halotti anyakönyve, 1966)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője