Acsay István
Acsay István

2021. október 16. Szombat

Acsay István

pedagógus

Születési adatok

1869. augusztus 15.

Vác, Pest vármegye

Halálozási adatok

1960. november 9.

Budapest

Temetési adatok

1960. november 15.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

F: Helcz Sarolta (†1966). Fia: Acsay Tihamér (1899–1958) jogász, gyorsírás-szakértő, országgyűlési képviselő, Acsay István (1904– 1976) mérnök, a BSZKRT igazgatója és Acsay László (1905–1992) építészmérnök, politikus, az FKgP országgyűlési képviselője.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1896).

Életút

A gyöngyösi gimnázium helyettes, majd r. tanára (1898–1901), a munkácsi gimnázium r. tanára (1902–1906), a besztercebányai kir. r. k. főgimnázium (1906–1911), a bp.-i VII. kerületi Barcsay utcai állami főgimnázium igazgatója (1911–1927; főigazgatói rangban: 1920/21-től). A Tanácsköztársaság idején a Közoktatásügyi Népbiztosság felmenti állásából (helyére Laczkó Gézát nevezték ki, 1919. máj.). A budapest-vidéki tankerület főigazgatója (1927–1933). Neveléselmélettel, didaktikai kérdésekkel foglalkozott. Számos középiskolai magyar nyelvtankönyvet, olvasókönyvet és latin szöveggyűjteményt, egyéb pedagógiai segédkönyvet írt és szerkesztett.

Emlékezet

Budapesten, az Erzsébetvárosban (VII. kerület Rottenbiller utca 33.) élt és tevékenykedett.

Szerkesztés

A besztercebányai kir. r. k. főgimnázium értesítője (1907–1911) és a Barcsay utcai állami főgimnázium értesítője szerkesztője (1912-től).

Főbb művei

F. m.: Aelius Herodianus a sajátságos szavakról. Fordította és a bevezető tanulmányt írta. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1896)
Magyar nyelvtan mondattani alapon. A középiskolák I–II. osztálya számára. 1–2. Bartha Györggyel, Madarász Flórissal. (Bp., 1907–1909
2. kiad. 1911)
Magyar nyelvtan mondattani alapon. A polgári iskolák I–II. osztálya számára. 1–2. Bartha Györggyel, Madarász Flórissal. (Bp., 1907–1909)
Magyar olvasókönyv. A középiskolák I–III. osztálya számára. 1–3. Bartha Györggyel, Madarász Flórissal. (Bp., 1907–1909)
Magyar olvasókönyv. A polgári iskolák I–III. osztálya számára. 1–3. Bartha Györggyel, Madarász Flórissal. (Bp., 1907–1909)
A tanulók boldogulásának akadályai az első osztályban. (Magyar Középiskola, 1908)
Rendszeres magyar nyelvtan. A középiskolák III. osztálya számára. Bartha Györggyel, Madarász Flórissal. (Bp., 1909)
Cherven Flóris. (Bp., 1912)
Retorika. A középiskolák V. osztálya számára. Bartha Györggyel, Tordai Ányossal. (Magyar tankönyvek. Bp., 1913)
Stilisztika. A középiskolák IV. osztálya számára. Bartha Györggyel, Tordai Ányossal. (Magyar tankönyvek. Bp., 1913)
Latin szöveggyűjtemény az iskolai auktorokból rögtönzött fordítások gyakorlására. A középiskolák III–VIII. osztálya és az érettségi vizsgálat számára. Összeáll. (Bp., 1914)
Tankönyvbíráló bizottság és pályázat. (Magyar Paedagogia, 1916)
Gimnáziumi latin alaktan. Az I. és II. osztály számára. Finály Gáborral. (Bp., 1922)
Gimnáziumi latin olvasókönyv. Az I–IV. osztály számára. 1–2. Finály Gáborral. (Bp., 1922–1924)
Gimnáziumi latin mondattan magyar mondattani alapon. A III–IV. osztály számára. Finály Gáborral. (Bp., 1924).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013