Ábrahám István
Ábrahám István

2023. december 6. Szerda

Ábrahám István

római katolikus pap, karnagy

Születési adatok

1933. május 5.

Szeged

Halálozási adatok

2010. június 12.

Szeged


Iskola

Középiskoláit és a teológiát Szegeden végezte, Hamvas Endre megyéspüspök szentelte pappá (1956. jún. 17-én). A budapesti Hittudományi Főiskolán tanult (1967–1969), majd az Országos Magyar Cecília Egyesület felsőfokú karnagyképző tanfolyamán végzett (1977).

Életút

Szatymazon (1956–1961), Kiszomboron káplán (1961–1964), Szeged-Belvárosban káplán és a Dóm Énekkar vezetője (1964–1981). A Szegedi Papnevelő Intézet prefektusa (1981–1984), Szeged-Belváros plébánosa (1984. júl. 1.–2001. júl. 31.) és prépostként a Szent Gellért-ereklyék őre. Szegeden püspöki irodaigazgató (2001. aug. 1.–2006. júl. 31.). A Szegedi Hittudományi Főiskola ének-zene és latin szakos tanára (1979–1988 és 1996–2003). Szentszéki ügyvéd (1961–1986), majd szentszéki bíró (1986–2006). Egyházmegyei zeneigazgató és a Szegedi Kántorképző Intézet igazgatója (1977–2003). Székesegyházi kanonok (1991–1994), nagyprépost (1994–2006), a temesvári káptalan tb. kanonokja (2006. jan. 6-ától).

Emlékezet

A szegedi székesegyház altemplomában nyugszik.

Irodalom

Irod.: Péter László: A szegedi főreáliskola, elődei és utódai. (Szeged, 1989).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője