Abonyi Géza
Abonyi Géza

2021. szeptember 24. Péntek

Abonyi Géza

jogász

Névváltozatok

Abonyi Géza Gyula 

Születési adatok

1917. április 19.

Budapest

Halálozási adatok

1989. február 17.

Budapest

Temetési adatok

1989. február 28.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

Szülei: Abonyi Gyula tisztviselő, Rostás Mária.

Iskola

A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1942), egységes bírói és ügyvédi vizsgát tett (1947), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1982).

Életút

A Hermes Bank Rt. (1936–1937), a Révai Testvérek Irodalmi Intézet tisztviselője (1937–1945). A Budapest és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei Társadalombiztosítási Igazgatóság munkatársa (1945–1956), az átszervezés után uo. a Jogi Osztály, ill. a Jogügyi Főosztály vezetője (1956–1982).

Az ELTE ÁJTK-n a társadalombiztosítási jog előadó tanára (1968-tól), c. egy. docens (1975-től).

Munkajoggal, elsősorban a magyar társadalombiztosítással, ill. a magyar társadalombiztosítási jog történetével foglalkozott. Vezető szerepet játszott a Magyar Nők Országos Tanácsa kezdeményezésére elkészített anya- és gyermekvédelemmel kapcsolatos társadalombiztosítási rendelkezések és egyéb jogszabályok kidolgozásában.

Számos népszerű jogi könyv és jogszabály-magyarázat szerzője és szerkesztője.

Emlékezet

Budapesten (Zugló, XIV. kerület Egressy út 73/c) élt és tevékenykedett, a Rákoskeresztúri Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Munkajogi Bizottsága tagja. A Magyar Jogász Szövetség vezetőségi tagja, a Vállalati Jogász Szakosztály tagja. A TIT tagja.

Elismerés

Munka Érdemrend (bronz, 1984).

Szerkesztés

A Népszava társadalombiztosítási tanácsadó rovatának munkatársa (1961–1962).

Főbb művei

F. m.: írásai: Kérdések a nyugdíjtörvény köréből. A Magyar Jogász Szövetség vállalati tanfolyami jegyzete. (Bp., 1955)
Az új betegségi biztosítási törvény és a társadalombiztosítási gyakorlat kérdései. A Magyar Jogász Szövetség vállalati tanfolyami jegyzete. (Bp., 1956)
Társadalombiztosítási vitás kérdések. (A Magyar Jogász Szövetség kiadványai. Bp., 1958)
A társadalombiztosítás és a nyugdíj gyakorlat kérdései figyelemmel és a peres gyakorlatra. (A Magyar Jogász Szövetség kiadványai. Bp., 1963)
A Magyar Társadalombiztosítás alapvető szabályai. (Bp., Táncsics Kiadó, 1967)
Társadalombiztosításunk fontosabb rendelkezései. (A Magyar Jogász Szövetség kiadványai. Bp., 1970)
Társadalombiztosítási jogunk egyes kérdései, különös tekintettel az újabb jogszabályokra. (A Magyar Jogász Szövetség kiadványai. Bp., 1972)
Társadalombiztosítási jog. (A Magyar Jogász Szövetség kiadványai. Bp., 1974)
Die Veränderung in der Struktur und der Kontrolle der Unternehmens und ihre Auswirkungen auf die Lage der Arbeitnehmer. Trócsányi Lászlóval. (Milano, 1974)
Az új társadalombiztosítási törvény. A Magyar Jogász Szövetség vállalati jogtanácsképző továbbképző tanfolyami jegyzete. (Bp., 1975–1976)
A társadalombiztosítási törvény és gyakorlata. (Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979). A társadalombiztosítás időszerű kérdései. A Magyar Jogász Szövetség vállalati jogtanácsképző továbbképző tanfolyami jegyzete. (Bp., 1981)
A magyar társadalombiztosítási jog elvi alapjai. Kand. értek. is. (Bp., 1982)
A társadalombiztosítás aktuális gyakorlati kérdései, különös tekintettel az új vállalkozási formákra. (A Magyar Jogász Szövetség kiadványai. Bp., 1984).

F. m.: tanulmányai: Az igényérvényesítés és jogorvoslat a társadalombiztosításban. 1–2. (Ügyvédi Közlöny, 1968)
A társadalombiztosítási szervek megtérítési igényei a gazdaságirányítás új rendszerének tükrében. (Magyar Jog, 1971)
Elhatárolási kérdések az újabb társadalombiztosítási jogszabályok tükrében. (Magyar Jog, 1972)
Gesetzliche Vorschriften über die Rehabilitation der in der Landwirtschaft für Beschäftigten in Ungarn. (Zeitschrift für die gesammte Hygiéne und ihre Grenzgebiete, 1972)
A vállalat struktúrájában bekövetkezett változások hatása a dolgozók munkajogi és társadalombiztosítási helyzetére. Trócsányi Lászlóval. (Gazdaság és Jogtudomány, 1974. 3-4.)
A struktúraváltozások hatása a munka- és társadalombiztosítási jogviszonyokra. Trócsányi Lászlóval. (Jogtudományi Közlöny, 1975. 7.)
Nyugdíjrendszerünk az új társadalombiztosítási törvényben. 1–3. (Magyar Jog, 1976. 4–6.)
Öregek és rokkantak társadalombiztosítási helyzete. (Jogtudományi Közlöny, 1981. 7.)
Társadalombiztosítási jogunk alapkérdései és helye jogrendszerünkben. (Magyar Jog, 1983. 3.).

F. m.: szerk.: Társadalombiztosítási kézikönyv. Írta többekkel. Szerk. Miklós Jánossal. (Bp., Kossuth Könyvkiadó, 1968)
Közszolgálati társadalombiztosítási útmutató. (Bp., 1970).

Irodalom

Irod. és írásairól: Trócsányi László: A. G.: A Magyar Társadalombiztosítás alapvető szabályai. (Jogtudományi Közlöny, 1967. 9.)
Hámori Vilmos: A. G.: A társadalombiztosítás jogi szabályozása. (Magyar Jog, 1979. 10.)
Trócsányi László: A. G.: A társadalombiztosítási törvény és gyakorlata. (Jogtudományi Közlöny, 1979. 10.)
Trócsányi László: A. G. kandidátusi vitája az Akadémián. (Jogtudományi Közlöny, 1983. 2.)
Halálhír. (Népszabadság–Népszava, 1989. febr. 23.)
T. L.: A. G. (Jogtudományi Közlöny, 1989. 6.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020