Abonyi Andor
Abonyi Andor

2022. augusztus 12. Péntek

Abonyi Andor

költő, újságíró, szerkesztő

Névváltozatok

1905-ig Austerlitz Andor

Születési adatok

1887. február 21.

Székesfehérvár, Fejér vármegye

Halálozási adatok

1915. szeptember 14.

Dubnó közelében, Galícia


Család

Szülei: Austerlitz (Austerlicz) Adolf (†1930. ápr. 10. Kaposvár. Temetés: 1930. ápr. 12. Kaposvár, Izraelita Temető) uradalmi gazdatiszt, intéző, Feigelstock Flóra (†1928. febr. Kaposvár).

Testvére: Abonyi (Austerlitz) Elek (1895. jan. 23. Bolhás, Somogy vm.–1944. nov.?). Testvérét munkaszolgálatra vitték, 1944 nov.-ben eltűnt.

Felesége: Fazekas Irén.

Iskola

A nagykanizsai kegyes rendi katolikus főgimnáziumban éretts. (1905), a pécsi püspöki jogi líceum (1905–1907), a budapesti tudományegyetem hallgatója (1907–1909), Budapesten jogtudományi doktori okl. szerzett (1909), ügyvédi vizsgát tett (1913).

Életút

Tanulmányai idején budapesti lapok pécsi, ill. dunántúli tudósítója, valamint a Pécsi Napló és a Somogyvármegye munkatársa (1905–1914 megszakításokkal), majd ügyvédi irodát nyitott Dombóvárott (1914-től). A Dombóvár és Vidéke c. lap szerkesztője (1909–1910?). Az I. világháborúban a 19. honvéd gyalogezred népfelkelő hadapródjaként a volhíniai harctéren hősi halált halt. Bajtársai Pogorelci (= Pogorelev?) településen temették el.

Elismertség

Arany vitézségi érem (posztumusz, 1915).

Szerkesztés

Versei a Pécsi Naplóban (1905), az Ország-Világban (1906–1911), a Felsőmagyarországban (1907–1909), a Pesti Hírlapban (1908–1909), az Új Időkben (1914), a Budapesti Hírlapban jelentek meg (1915). A harctérről gyakran küldte be verseit fővárosi napilapoknak (az utolsó a Budapesti Hírlapban jelent meg posztumusz 1915. okt. 5-én). Halál útján c. verseskötete kéziratban maradt.

Főbb művei

F. m.: Primus. Költemények. (Pécs, 1906)
Nap-nap után. Versek. (Nagykanizsa, 1911).

Irodalom

Irod.: Austerlitz Andor beleznai illetőségű nagykanizsai lakos Abonyira magyarosította nevét. (Budapesti Közlöny, 1905. márc. 25.)
dr. Abonyi Andor. (A nagykanizsai kegyes rendi katolikus főgimnázium értesítője, 1915/16)
Hattyúdal. (Budapesti Hírlap, 1915. okt. 5.)
Abonyi Andor hősi halála. (Dunántúl, 1915. okt. 5.)
In memoriam dr. Abonyi Andor. (Somogyvármegye, 1915. okt. 6.)
In memoriam dr. Abonyi Andor. (Pécsi Napló, 1915. okt. 8.)
Szécsen József: Hattyúdal. Abonyi Andor utolsó verse. (Pécsi Napló, 1915. okt. 10.)
Abonyi Andor utolsó napjai. Szept. 14-én esett el. (Pécsi Napló, 1915. okt. 27.)
Abonyi Andor gyászjelentése. (Somogyvármegye, 1915. okt. 28.)
Abonyi Andor kitüntetése halála után. (Somogyvármegye, 1915. dec. 30.)
Abonyi Andor arany vitézségi érme. (Zalai Hírlap, 1916. aug. 23.)
Elhunyt Austerlitz Adolf ny. intéző. (Új Somogy, 1930. ápr. 11.)
Abonyi Elek eltűnt. (Hivatalos Közlöny, 1948. jún. 24.).

Irod.: Magyar zsidó lexikon. Szerk. Ujvári Péter. (Bp., 1929)
Zalai életrajzi kislexikon. Szerk. Gyimesi Endre. (Zalaegerszeg, 1994)
Zalai életrajzi lexikon. (3. jav. és bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-9T9P-CS?cc=1787825&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQPZV-P84Z (Austerlitz Andor születési anyakönyve)

Megjegyzések

1. Lexikonok téves születési helye: Nagykanizsa. Anyakönyve szerint Székesfehérvárott született.

2. Eredeti családneve Austerlitz volt.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője