Ábent Ferenc
Ábent Ferenc

2024. július 25. Csütörtök

Ábent Ferenc

pedagógus, szerkesztő

Születési adatok

1926. január 4.

Rétság, Nógrád és Hont vármegye

Halálozási adatok

1991. december 2.

Budapest


Család

Nagyszülei, apai: Ábent/Abend Pál kovácsmester, Matusik Rozália.

Szülei: Ábent Ferenc (1901. márc. 13. Rétság–1975. aug. 2. Rétság), Kelemen Mária.

Iskola

A Pécsi Pedagógiai Főiskolán általános iskolai tanári okl. szerzett (1952), a neveléstudományok kandidátusa (1957).

Életút

A Pécsi Pedagógiai Főiskola tanársegéde (1951–1953), Moszkvában aspiráns (1953–1956).

A Pedagógiai Tudományos Intézet (PTI) tud. munkatársa (1957–1959), igazgatóhelyettese (1960. jan. 1.–1961. jún. 30.). A Központi Pedagógus Továbbképző Intézet igazgatója (1961. jún. 30.–1962. szept. 1.) és az ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék egy. docense (1962–1989).

Pedagógiatörténettel, kelet- és nyugat-európai oktatási rendszerek összehasonlító vizsgálatával, elsősorban a szemléltető oktatás történetével, didaktikai problémáival foglalkozott. A neveléstudomány több klasszisát rendezte sajtó alá.

Ábent Ferenc volt a Központi Pedagógus Továbbképző Intézet utolsó igazgatója (1961–1962), az intézmény összevonták a PTI-vel, mindkettő jogutódja az Országos Pedagógiai Intézet (OPI, 1962–1990) lett.

Főbb művei

F. m.: önálló és szerkesztett művei: Az oktatás szemléletességének problémái Komensky pedagógiai rendszerében. (Bp., 1956)
Szemléltetés az általános képző iskola – szovjet tízosztályos – III. és IV. osztályában a számtan és az olvasási órákon. Kand. értek. Orosz nyelven. (Moszkva, 1956)
A közoktatásügy Európa szocialista országaiban. Felelős szerk. Kienitz, Werner. A magyar kiadást szerk. (Bp., 1965)
Neveléselmélet. Szerk. Többekkel. (Bp., 1965
2. kiad. 1967
3. átd. kiad. 1976
5. átd. kiad. 1978)
Lunacsarszkij, Anatolij Vasziljevics: Az egységes munkaiskola alapelvei. Ford. Falus Istvánné. Szerk., az utószót írta. (Pedagógiai források. 3. Bp., 1973)
Krupszkaja, Nagyezsda Konsztantyinovna: Az új pedagógia nyomában. Ford. Mayer Erzsébet. Szerk., az utószót írta. (Pedagógiai források. Bp., 1979).

F. m.: tanulmányai: Az élet és az iskola jobb kapcsolatáért. (Valóság, 1959. 2.)
A műszaki képzés szerepe a szovjet iskolareformban. (Munka és Iskola, 1959. 1.)
Az OSZSZSZK Pedagógus Kongresszusa. (Köznevelés, 1960. 15.)
A Köznevelés kislexikona. Didaktikai alapelvek. (Köznevelés. 1963. 4.)
A Köznevelés kislexikona. A szemléletesség elve. (Köznevelés. 1963. 12.)
A szovjet közoktatás fejlődésének új szakasza. (Magyar Pedagógia, 1967. 2-3.)
Az MTA Pedagógiai Bizottsága. (Magyar Pedagógia, 1969. 4.)
Az oktatástechnológiai eszközök és anyagok alkalmazásának néhány elvi kérdése és egy vizsgálat tapasztalatai. Szűcs Pállal. (Magyar Pedagógia, 1979. 3.).

F. m.: írásai a Pedagógiai Szemlében: Pestalozzi az oktatás szemléletességéről. (1957. 6.)
Az általános és politechnikai képzés tartalmi problémáival foglalkozó értekezlet. (1958. 1.)
Új elgondolások az iskolarendszer megreformálására. (1958. 12.)
A szovjet közoktatás átszervezésének néhány tapasztalata. (1959. 9.)
A nyugatnémet oktatás és nevelés kérdései. (1961. 4.)
Mit vár a társadalom az iskolai oktatástól? Takács Etellel. (1963. 5.)
A technikai eszközök alkalmazása és a programozott oktatás a közép- és felsőfokú iskolákban. (1965. 2.)
Az iskola és a neveléstudomány fejlődésének prognosztizálása. (1975. 7-8.).

Irodalom

Irod. és források: Ábent Ferencet a Pedagógiai Tudományos Intézet igazgatóhelyettesévé nevezték ki. (Pedagógiai Szemle, 1960. 3.)
Ábent Ferencet a a Központi Pedagógus Továbbképző Intézet igazgatójává nevezték ki. (Pedagógiai Szemle, 1961. 9.)
Kormányrendelet az Országos Pedagógiai Intézet létesítéséről. (Magyar Közlöny, 1962. aug. 12.)
Gábor István: A neveléstudomány otthonai. ELTE, Pedagógiai Tanszék. (Magyar Nemzet, 1966. ápr. 17.)
Elhunyt Ábent Ferenc. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1991. dec. 19.)

Pedagógiai lexikon. I–III. köt. Főszerk. Báthory Zoltán és Falus Iván. (Bp., 1997).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J3C-RL6M ([Id.] Ábent Ferenc születési anyakönyve, 1901)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J3C-KPVB ([Id.] Ábent Ferenc halotti anyakönyve, 1975)

 

http://www.retsag.net/tortenet/l3.htm (Honismereti sorok. Nyolcvan éve született Ábent Ferenc egyetemi docens, Hangadó, 2006)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője