Abaffy Béla
Abaffy Béla

2022. augusztus 9. Kedd

Abaffy Béla

pedagógus, irodalomtörténész

Születési adatok

1875. november 9.

Szentes, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

1918. október 31.

Makó, Csanád vármegye

Temetési adatok

1918. november 2.

Makó


Család

Felesége: Háry Zsuzsanna (†1939. júl. Bp. Temetés: Temetés: 1939. júl. 9. Rákoskeresztúr).

Fia: Abaffy László (1906. márc. 18. Makó–1975. máj. 31. Huttenheim. Temetés: 1975. jún. 6. Huttenheim): újságíró, író, műfordító, ill. Abaffy Béla és Abaffy Károly; leánya: Abaffy Etelka.

Iskola

Elemi és középiskoláit Szentesen végezte (1894-ben éretts.), a budapesti tudományegyetemen – az Eötvös Kollégium tagjaként – magyar nyelv és irodalom–latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1898).

Életút

A makói magyar kir. állami főgimnázium h. tanára (1897–1899), r. tanára (1899–1918).

Makói városi képviselő és az evangélikus egyháztanács főjegyzője.

Irodalomtörténészként a reformkor és Jókai Mór (1825–1904) munkásságával foglalkozott, számos irodalmi segédkönyvet és munkafüzetet írt és szerkesztett. Makón együtt tanított a helyi gimnáziumban a költő Juhász Gyulával (1913–1917).

Elismertség

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja (1912-től).

A Délmagyarországi Közművelődési Egyesület (DMKE) tagja.

Szerkesztés

Az Irodalmi segédkönyvek szerkesztője (1910–1914).

Főbb művei

F. m.: Pályaválasztás előtt álló tanítványaink tájékoztatása. (Gyakorlati Paedagogia, 1907)
Az Aeneis olvastatása a VII. osztályban. (Az Országos Középiskolai Tanáregylet Közlönye, 1909)
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa. – A peregrinus. Magyarázta A. B. (Irodalmi segédkönyvek. 1–2. Szeged, 1911)
Jókai Mór: Az új földesúr. Magyarázta A. B. (Irodalmi segédkönyvek. 23. Szeged, 1914).

Irodalom

Irod.: Elhunyt özvegy Abaffy Béláné. (Pesti Hírlap, 1939. júl. 8.)
Császtvay István–Péter László: Juhász Gyula makói évei. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1955. 3.).

 

neten:

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/301570# (Abaffy Béla gyászjelentése)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője