Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Batthyány Lajos, németújvári gr.
  Batthyány Lajos
  Kempelen úr masinája
  Kempelen Farkas, nemes
  Vörösmarty Mihály otthonai

  Soó Rezső, berei

  botanikus


  Született: 1903. augusztus 1. Székelyudvarhely, Udvarhely vármegye
  Meghalt: 1980. február 10. Budapest

  Iskola

  Az MTA tagja (l.: 1947. jún. 6.; r.: 1951. dec. 15.).

  Életút

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen - az Eötvös Collegium tagjaként - természetrajz-vegytan szakos tanári okl. (1925), bölcsészdoktori okl. szerzett (1926), egyúttal a berlini Collegium Hungaricum tagjaként a berlin-dahlemi Botanikai Int.-ben tanult (1925-1927), az MTA tagja (l.: 1947. jún. 6.; r.: 1951. dec. 15.). - A tihanyi M. Biológiai Int. kísérletügyi adjunktusa és a Növénytani Laboratórium vezetője (1927-1929). A debreceni Tisza István Tudományegyetemen a növénytan ny. rk. (1929-1935), ny. r. tanára, egyúttal a Növénytani Int. és a botanikus kert ig.-ja (1935-1940); közben a Matematikai és Természettud. Kar dékánja (1936-1937), ill. a königsbergi egyetem vendégprofesszora (1939). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a növényrendszertan és növényföldrajz ny. r. tanára, egyúttal a botanikus kert és az Erdélyi Nemzeti Múz. Növénytárának ig.-ja (1940-1944). A Debreceni Tudományegyetemen a növénytan ny. r. tanára (1945-1952), egy. tanára (1952-1955) és a tanszék vezetője (1949-1955); közben a Természettud. Kar dékánja (1951-1952). Az ELTE TTK-n a Növényföldrajzi Tanszék tanszékvezető egy. tanára és a botanikus kert ig.-ja (1953-1969). A königsbergi egyetem vendégprofesszora (1939).A nemzetközileg is elismert, iskolateremtő debreceni cönológiai és ökológiai isk. megalapítója és irányítója. A történelmi Mo.-on élő számos növénytársulás összetételének, ökológiai viszonyainak feltárása után kidolgozta a mo.-i növénytársulások rendszerét. Rendszertani munkásságának részeként megalkotta a növényvilág új, korszerű fejlődéstörténeti rendszerét. Művei (A magyar növényvilág kézikönyve; A magyar flóra növényhatározója) a m. botanikai irodalom klasszikusa. Életének fő műve, a Magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve (I-VI. köt., a hetediket Priszter Szaniszló állította össze) Mo. flórájának legkorszerűbb feldolgozását foglalja magában, s világviszonylatban is a legrészletesebb mikroszisztematikai-cönológiai flórakönyvként tartják számon. Az orchidea-család világszerte elismert szaktekintélye is volt. A stockholmi (1950) és a párizsi nemzetk. botanikai kongresszusok alelnöke (1954). Nemzetközileg is értékes, világos is egyedülálló kisgrafika- és ex libris-gyűjteményét a M. Iparművészeti Múz. és a keszthelyi Balaton Múz., bélyeg-gyűjteményét a Bélyegmúz. őrzi. 40 virágfajt neveztek el róla.

  Főbb művei

  F. m.: Kritikai megjegyzések a magyar flóra ismeretéhez. Botanikai Közlemények h.n.,é.n.; Geobotanische Monographie von Kolozsvár (Klausenburg). Debrecen,1927; Systematische Monographie der Gattung Melampyrum. Berlin-Dahlen,1927; A modern növényföldrajz problémái, irányai és irodalma. Tihany,1930; Adatok a Balatonfelvidék flórájának és vegetációjának ismeretéhez. Magyar Biológiai Kutatóintézet munkái; A magyar vizek virágos vegetációjának ismeretéhez. Magyar Biológiai Kutatóintézet munkái; Monographie und Iconographie der Orchideen Europas und des Mediterrangebiets. Berlin,; A történelmi Magyarország növényszövetkezeteinek áttekintése. Budapest,1935; A Mátrahegység kés környékének flórája. Debrecen,1937; A Tiszántúl flórája. Debrecen,1938; Vergangenheit und Gegenwart der pannonischen Flora und Vegetation. Halle,1939; A Nyírség vegetációja. Matematikai és Természettudományi Értesítõ 1939; A Székelyföld flórájának elõmunkálatai. Kolozsvár,1940; Kolozsvár és környékének flórája. Kolozsvár,; A botanika 130 ée Kolozsvárott. Kolozsvár,1943; Székelyföld flórája. Kolozsvár,1943; Európa flóra- és vegetációtérképe. Kolozsvár,1944; Növényföldrajz. Budapest,1945; Az Erdélyi Mezõség. Debrecen,1949; A magyar növényvilág kézikönyve. Budapest,1951; A törzsfejlõdéstan korszerű elvei a virágos növények rendszerében. MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei h.n.,1953; Fejlõdéstörténeti növényrendszertan. Budapest,1953; A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldajzi kézikönyve. Budapest,é.n.

  Irodalom

  Irod.: Albrecht Gyula:Látogatás S. R. akadémikusnál. Természet Világa 1979; Szíj Rezsõ:S. R., a gyűjtõ. Budapest,1979; Kádár Zoltán:Búcsúzunk S. R.-tõl. Természet Világa 1980; Máté Imre:S. R. Botanikai Közlemények 1980; Zólyomi Bálint:S. R. MagyarTudomány 1980; Rajki Sándor:Rezsõ Soó. Acta Agronomica 1981; Priszter Szaniszló:S. R. botanikai munkásságának bibliográfiája. Budapest,1985; Kardos István:S. R. In: Akadémiai Műhely - Emlékbeszédek Budapest,1998; Kardos István:S. R. „Az orchideák pápája”. Ezredvég 2003; Kovács J. Attila:Egy szenvedélyes botanikus. Vasi Szemle h.n.,2003;

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (13), állatorvos (70), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (38), belgyógyász (77), bencés szerzetes (30), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (36), biológus (178), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (16), diplomata (26), edző (69), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (31), erdőmérnök (44), esztéta (32), etnográfus (77), evangélikus lelkész (13), farmakológus (18), feltaláló (20), festő (120), festőművész (117), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (108), fiziológus (14), fogorvos (18), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (32), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (99), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (23), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (69), gépészmérnök (152), grafikus (66), gyermekgyógyász (34), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (38), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (59), honvédtiszt (21), iparművész (16), író (901), irodalomtörténész (265), jezsuita szerzetes (11), jogász (300), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (169), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (173), könyvtáros (63), közgazdász (169), kritikus (52), kultúrpolitikus (19), labdarúgó (32), levéltáros (88), matematikus (93), mérnök (672), meteorológus (14), mezőgazda (118), mezőgazdasági mérnök (98), mikológus (12), mikrobiológus (22), miniszterelnök (15), műfordító (196), műgyűjtő (17), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (81), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (41), neveléstörténész (11), növénynemesítő (29), numizmatikus (10),


  © Névpont, 2018. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu